ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teleconference

T EH0 L AH0 K AA1 N F R AH0 N S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teleconference-, *teleconference*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teleconferenceการประชุมทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teleconferenceการประชุมทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
teleconferenceการประชุมทางไกล
การประชุมที่จัดโดยผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ห่างกันคนละสถานที่ วิธีการคือ จะต้องมีระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูดคุยกันได้ และเห็นหน้ากันและกันได้ ระบบประชุมทางไกลในปัจจุบันมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม เพื่อบีบอัดภาพผู้เข้าร่วมประชุมก่อนส่งผ่านระบบโทรคมนาคม และขยายภาพที่ได้รับเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ เห็น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Special agent Gibbs, you have a teleconference call in comm.เส้นเลือดในสมองแตกอีกหรือเปล่า ดัค Yankee White (2003)
Sir, it's Agent Moss on teleconference.ท่านครับ จนท.มอสส์ ครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You've got a premium diaper teleconferenceยังมีประชุมทางไกลเรื่องผ้าอ้อมเด็กอีก Duplicity (2009)
Olivia's expecting me on a teleconference with Tokyo in 20 minutes. I'm gonna call her and ask her to reschedule.โอลิเวีย รอผมประชุมทางไกล กับโตเกียวใน 20 นาที The Poor Kids Do It Everyday (2011)
Final details on the Dubai teleconference in the morning.เข้ามาเก็บรายละเอียด การประชุมทางโทรศัพท์จากดูไบเช้านี้หน่อย Intuition (2012)
Well, I have to say it feels good to be at a keyboard for something other than a teleconference.ฉันต้องบอกนะว่ามันรู้สึกดีที่ได้กลับมาตรงคีย์บอร์ดอีก สำหรับอะไรนอกจากการประชุม Green Arrow (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
TELECONFERENCE    T EH0 L AH0 K AA1 N F R AH0 N S

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレカンファレンス(P);テレコンファレンス[, terekanfarensu (P); terekonfarensu] (n) teleconference; (P) [Add to Longdo]
テレビ会議[テレビかいぎ, terebi kaigi] (n) teleconference; video conferencing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teleconference
   n 1: a conference of people who are in different locations that
      is made possible by the use of such telecommunications
      equipment as closed-circuit television [syn:
      {teleconference}, {teleconferencing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top