Search result for

tapin

(18 entries)
(0.0531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tapin-, *tapin*
Possible hiragana form: たぴん
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tapinosisภาพพจน์ลดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jim, well, I've secured 12 taping days.จิม ผมได้อัดเทป12 วัน Frost/Nixon (2008)
But the point is, we start taping at the end of March.แต่ประเด็นก็คือเราจะเริ่ม เทปแรกปลายมีนาคมนี้ Frost/Nixon (2008)
Okay, the White House taping system.โอเค ระบบบันทึกเทปของทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
Ours is not the first administration to use taping systems.ของเราไม่ได้เป็นการบริหารแรก ที่ต้องใช้ระบบเทป Frost/Nixon (2008)
The night before we start taping?ไปในคืนก่อนเรา จะเริ่มอัดเทปเลยรึ? Frost/Nixon (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
What probably very few people realize is that the taping system in the White House was set up by my predecessor, President Johnson, partly to avoid the necessity of having a secretary in every meeting, and partly to ensure there wasมีเพียงคนจำนวนหยิบมือเดียวที่ตระหนักรู้ว่า ภายในทำเนียบขาวมีระบบการบันทึกเสียง ที่ถูกจัดให้มีในสมัยท่านปธน.จอห์นสัน Frost/Nixon (2008)
We're already taping. So we're close, right?เดี๋ยวก่อน จอห์น เราอัดเทปกันไปแล้ว Frost/Nixon (2008)
After the taping finished, I overheard two members of the crew say they never voted for him when they had the chance, but if he ran for office again today, he'd get their support.หลังอัดเทปเสร็จ ผมได้ยินทีมงานสองคนคุยกัน พวกเขาไม่ได้เลือกนิกสันหรอก ตอนเลือกตั้ง แต่ถ้าวันนี้นิกสันไปลงเลือกตั้งอีกรอบ จะได้เสียงจากสองคนนั่นเลย Frost/Nixon (2008)
Nine a.m . post-show taping.เก้าโมง .ต้องโพสท่านะ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Taping.ติดเทป.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAPING    T EY1 P IH0 NG
TAPINGS    T EY1 P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taping    (v) (t ei1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
撮り溜め;録り溜め;取り溜め[とりだめ, toridame] (n,vs) video taping (and storing) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top