Search result for

supplementary word

(1 entries)
(0.1437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplementary word-, *supplementary word*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเติม    [N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

supplementary ( S AH2 P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0, S AH2 P L AH0 M EH1 N ER0 IY0, S AH2 P L AH0 M EH1 N T R IY0, S AH2 P L AH0 M EH1 N CH R IY0) word ( pronunc, W ER1 D)

 


  

 
supplementary
 • ซึ่งช่วยเสริม: ซึ่งเป็นการเพิ่มเติม [Lex2]
 • ผู้เสริม: สิ่งที่เสริม [Lex2]
 • (ซับพลิเมน\'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม [Hope]
 • (adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม [Nontri]
 • /S AH2 P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0/ [CMU]
 • /S AH2 P L AH0 M EH1 N ER0 IY0/ [CMU]
 • /S AH2 P L AH0 M EH1 N T R IY0/ [CMU]
 • /S AH2 P L AH0 M EH1 N CH R IY0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
word
 • คำ[Lex2]
 • ข่าวสาร: ข้อมูล, ข่าว [Lex2]
 • ข่าวลือ: คำซุบซิบ, คำนินทา [Lex2]
 • คำสัญญา: คำรับรอง, คำรับประกัน [Lex2]
 • คำสั่ง: คำบัญชา [Lex2]
 • คำบอกรหัส: รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน [Lex2]
 • พูด: แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด [Lex2]
 • คำพูดแบบฉุนๆ: คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง [Lex2]
 • เนื้อเพลง: เนื้อร้อง [Lex2]
 • (เวิร์ด) n. คำ,คำศัพท์,คำพูด,ถ้อยคำ,ศัพท์,ศัพท์โดด ๆ ,ภาษา,เนื้อเพลง vt. แสดงออกเป็นคำพูด,ทำให้เป็นคำพูด words คำพูดถ้อยคำ,คำสนทนา,เนื้อเพลง,การออกเสียง,คำสัญญา,คำมั่น,คำผ่าน,คำสั่ง,คติพจน์, -Phr. (in a word โดยสรุป) [Hope]
 • (n) คำพูด,คำมั่น,ข่าว,คำสั่ง,ศัพท์,สุภาษิต [Nontri]
 • (vt) กล่าว,พูด,เขียนเป็นคำพูด [Nontri]
 • /pronunc/ [CMU]
 • /W ER1 D/ [CMU]
 • (type) /ipa/ [OALD]
 • (v) // [OALD]
 • (reading) en_desc [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top