ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superiority complex

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superiority complex-, *superiority complex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superiority complex(n) ความรู้สึกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superiority complexn. ปมเขื่อง, ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมเด่น(n) superiority complex, Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: ลักษณะบ้านช่องและความเป็นอยู่ทุกๆ ด้าน ทำให้เกิดปมด้อยหรือปมเด่นได้
ปมเขื่อง(n) superiority complex, Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: เขาแสดงปมเขื่องอวดคนอื่นๆ, Thai Definition: ลักษณะอารมณ์และความต้องการที่แสดงออกในทางที่เหนือกว่าบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปมเด่น[pomden] (n, exp) EN: superiority complex  FR: complexe de supériorité [ m ]
ปมเขื่อง[pomkheūang] (n, exp) EN: superiority complex  FR: complexe de supériorité [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュペリオリティーコンプレックス[shuperioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
スペリオリティーコンプレックス[superioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
優越感[ゆうえつかん, yuuetsukan] (n) (See 劣等感) superiority complex; sense of superiority; (P) [Add to Longdo]
優越複合[ゆうえつふくごう, yuuetsufukugou] (n) superiority complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  superiority complex
      n 1: an exaggerated estimate of your own value and importance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top