Search result for

sup

(179 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sup-, *sup*
English-Thai: Longdo Dictionary
supply(n) อุปทาน
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sup[VI] ทานอาหารค่ำ, Syn. feed, dine
supp[ABBR] คำย่อของ supplementary และ supplement, Syn. suppl
super[ADJ] ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), See also: วิเศษ, ยอดเยี่ยม, สุดยอด, Syn. best, excellent, tiptop, wonderful
super[ADJ] เกินปกติ, See also: เกินธรรมดา, Syn. excessive, extreme
super[ADV] สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ), See also: สุดยอด, Syn. excessively, extremely, very
super[N] ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ดูแลตึกอาคาร, Syn. superintendent
super[N] ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ดูแล, หัวหน้างาน, Syn. supervisor
super[N] สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า, See also: สิ่งที่พิเศษกว่า
super[N] ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ), See also: นักแสดงเพิ่มเติมพิเศษ, Syn. extra, supernumerary
super[N] น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง, See also: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง, Syn. high-octane gasoline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
super vgaซุเปอร์วีจีเอ <คำอ่าน>มักจะเรียกย่อ ๆ ว่า SVGA (อ่านว่า เอสวีจีเอ) จอชนิดนี้ทำงานเร็วกว่าจอวีจีเอ (VGA) ธรรมดา ดีกว่าจออีจีเอ (EGA) และซีจีเอ (CGA) มาก สีสวย คมชัด ดู CGA, EGA, VGA ประกอบ
superable(ซูพ'เพอระเบิล) adj. เอาชนะได้,พิชิตได้., See also: superability n. superably adv.
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
supercomputer(ซุเปอร์คอมพิวเตอร์) n. คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ใหญ่กว่าขนาดใหญ่ธรรมดาที่เรียกว่าเมนเฟรม (main frame) มีสมรรถนะสูง ทำงานได้เร็วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาหลายเท่าตัว ใช้ในงานประมวลผลที่มีข้อมูลมาก และต้องการผลทันที เพื่อจะได้สั่งการต่อไป เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่งดาวเทียม หรือการส่งยานอวกาศ เป็นต้น บริษัทที่ผลิตซุเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อได้แก่ บริษัทเครย์ (Cray)
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
superfluity(ซูเพอฟลู'อิที) n. ความเกินต้องการ,ส่วนเกิน,จำนวนที่เกิน,สิ่งที่ฟุ่มเฟือย,ความไม่จำเป็น, Syn. redundancy
superfluous(ซูเพอ'ฟลูอัส) adj. มากเกินพอ,มากเกินไป,ไม่จำเป็น,ฟุ่มเฟือย,เกินความต้องการ., See also: superfluousness n., Syn. excessive
superhuman(ซูเพอฮิว'เมิน) adj. เหนือมนุษย์,มีอำนาจและความสามารถมากกว่ามนุษย์,เหนือคนธรรมดา., See also: superhumanity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sup(vi) กินอาหารค่ำ
sup(vt) ซด,จิบ,ดื่ม
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย
superadd(vt) ใส่เข้าไปอีก,เพิ่มเข้าไปอีก
superannuate(vt) ทำให้หมดสมัย,ทำให้เก่าลง
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
supercargo(n) คนคุมเรือสินค้าแทนเจ้าของ
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
supereminent(adj) เหนือกว่า,เด่นกว่า,สูงกว่า,อัจฉริยะกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
super gasolene; premium gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
super high frequency (SHF)ความถี่สูงยิ่งยวด (เอสเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
super powerประเทศมหาอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
super profit commissionค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
super realism; hyper realismอภิสัจนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
super VGA (SVGA)ซูเปอร์วีจีเอ (เอสวีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
super VGA (SVGA)ซูเปอร์วีจีเอ (เอสวีจีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
super-เหนือ, มากกว่าปรกติ, มากเกิน, ยวดยิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superabductionการกางเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superacromial; supra-acromialเหนือหัวไหล่, บนหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น
การฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนโดยที่ปริมาณคลอรีนมีมาก พอจะทำให้เกิดคลอรีนอิสระ [สิ่งแวดล้อม]
SuperCalc (Computer file)ซูเปอร์คาลค์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)) [TU Subject Heading]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Superconductiviryสภาพนำยวดยิ่ง [TU Subject Heading]
superconductivityสภาพนำยวดยิ่ง, สภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Superconductorsตัวนำยวดยิ่ง [TU Subject Heading]
Supercooled fogหมอกเย็นจัดต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Supercooled Rain ฝนซุปเปอร์คูล หรือฝนเย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ฝนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และเมื่อตกลงมากระทบกับพื้นดินหรือวัตถุใด จะทำให้เกิดมีน้ำแข็งลักษณะหนาและใสเคลือบบนสิ่งนั้น [สิ่งแวดล้อม]
supercritical flowsupercritical flow, การไหลเหนือวิกฤต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Supattra[สุ-พัด-ตรา] สุพัตรา
supercontinent (n ) มหาทวีป
superior courtศาลสูง
supernatant (n adj) ส่วนลอย, ส่วนเหนือตะกอน, ลอยข้างบน, อยู่บนผิว
See also: S. supernate,
supplier (n ) ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
See also: S. maker, vendor,
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n ) กลุ่มช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And I suppose it's not a big deal that you're sitting front row at my mother's show either.และฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันถ้าเธอจะได้นั่งแถวหน้าสุดในงานแม่ฉัน The Serena Also Rises (2008)
If Blair's a true friend, she'll support you.ถ้าแบลร์เป็นเพื่อนรักเธอจริงๆ เธอจะต้องไม่ขวางเธอ The Serena Also Rises (2008)
You think that's gonna knock the Yale english department off their tenured asses? I-I just- - I thought a writer was supposed to write what you know.คุณคิดหรอว่ามันจะเข้าตากรรมการ Yale หนะ อะ เอ่ออ ผมแค่คิดว่านักเขียน The Serena Also Rises (2008)
- It's only a supporting role, but Harry Dean Stanton is excellent.แต่แฮร์รีี่ ดีน สแตนสันเล่นได้เยี่ยมมาก The Ex-Files (2008)
Well, Serena and I were supposed to have a movie night, but she cancelled, so I thought...ก็เซรีน่ากับฉันนัดกันว่า จะดูหนังด้วยกัน แต่เธอแคนเซิล ดังนั้นฉันเลยคิดว่า The Ex-Files (2008)
Mondays, Wednesdays, Fridays, and I get supervised visits with the library every other weekend.วันจันทร์, พุธ,ศุกร์ ส่วนผมก็จะไปที่ห้องสมุด The Ex-Files (2008)
Aren't you supposed to not be talking to me, or you'll be shunned or something?เฮ้ เธอโดนห้ามไม่ให้พูด กับฉันไม่ใช่หรอ หรือไม่ก็ต้องหลบเลี่ยงฉัน อะไรประมาณนั้น The Ex-Files (2008)
Why can't you support me?ทำไมเธอไม่ช่วยสนับสนุนฉัน? The Dark Night (2008)
Yeah. We're supposed to.-ใช่ มันควรเป็นอย่างนั้น The Dark Night (2008)
The biggest Dan Humphrey supporter in all of manhattan.เปิดตัว แดน ฮัมพ์ฟรี่ ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง แมนฮัตตัน The Dark Night (2008)
Oh, thanks for the support, guys.โว้ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะ Never Been Marcused (2008)
Supervising what, exactly?ผู้ช่วยอะไร จริงๆแล้ว Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sup... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
supAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
supA fire broke out in the supermarket last night.
supAfter he finished supper, he began to read the novel.
supAfter supper he studies his lessons for three hours.
supAfter supper I always find myself falling asleep.
supAfter supper she cleared the table.
supAll he can do is support himself.
supAll he can do is to support himself.
supAll that he can do is to support himself.
supAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
supAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
เบื้องสูง[N] superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
อาหารเสริม[N] supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
เนี้ยบ[ADV] perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
ปิดข่าว[V] hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
น้ำมันเบนซินพิเศษ[N] gasoline, See also: super grade petrol

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider

CMU English Pronouncing Dictionary
SUP    S AH1 P
SUPPA    S UW1 P AH0
SUPER    S UW1 P ER0
SUPAN    S UW1 P AH0 N
SUPAK    S UW1 P AH0 K
SUPRA    S UW1 P R AH0
SUPINE    S UW1 P AY0 N
SUPERS    S UW1 P ER0 Z
SUPERX    S UW1 P ER0 EH2 K S
SUPINE    S AH0 P AY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sup    (v) (s uh1 p)
Supt    (n) (s uu2 p @ r i n t e1 n d @ n t)
sups    (v) (s uh1 p s)
super    (n) (s uu1 p @ r)
supra    (a) (s uu1 p r @)
superb    (j) (s uu1 p @@1 b)
supers    (n) (s uu1 p @ z)
supine    (j) (s uu1 p ai n)
supped    (v) (s uh1 p t)
supper    (n) (s uh1 p @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special

German-Thai: Longdo Dictionary
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Supinum {n}supine [Add to Longdo]
Superbenzin {n}four-star petrol [Br.]; premium [Am.] [Add to Longdo]
Supercomputer {m}; Größtrechner {m}; Spitzenrechner {m} [comp.]supercomputer [Add to Longdo]
Superding {n}terrific thing [Add to Longdo]
Superfrau {f}super-woman [Add to Longdo]
Superlativ {m} | Superlative {pl}superlative | superlatives [Add to Longdo]
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.] [Add to Longdo]
Superintendent {m}superintendent [Add to Longdo]
Superintendent {m} [relig.]dean [Add to Longdo]
Supermacht {f} [pol.] | Supermächte {pl}superpower | superpowers [Add to Longdo]
Supermann {m}superman [Add to Longdo]
Supermarkt {m} | Supermärkte {pl}supermarket | supermarkets [Add to Longdo]
Supernova {f}supernova [Add to Longdo]
Superoxyd {n} [chem.] | Superoxyde {pl}peroxide | peroxyds [Add to Longdo]
Superposition {f}superposition [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
上口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
上标[shàng biāo, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] superscript [Add to Longdo]
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] supremum (math.); least upper bound [Add to Longdo]
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, / ] supply trade [Add to Longdo]
供应者[gōng yìng zhě, ㄍㄨㄥ ˋ ㄓㄜˇ, / ] supplier [Add to Longdo]
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
超大国[ちょうたいこく, choutaikoku] Supermacht [Add to Longdo]
雑煮[ぞうに, zouni] Suppe_mit_Reiskuchen_und_Gemuese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sup \Sup\, v. i. [See {Supper}.]
   To eat the evening meal; to take supper.
   [1913 Webster]
 
      I do entreat that we may sup together.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sup \Sup\, v. t.
   To treat with supper. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Sup them well and look unto them all.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sup \Sup\ (s[u^]p), v. t. [imp. & p. p. {Supped}; p. pr. & vb.
   n. {Supping}.] [OE. soupen to drink, AS. s[=u]pan; akin to D.
   zuipen, G. saufen, OHG. s[=u]fan, Icel. s[=u]pa, Sw. supa,
   Dan. s["o]be. Cf. {Sip}, {Sop}, {Soup}, {Supper}.]
   To take into the mouth with the lips, as a liquid; to take or
   drink by a little at a time; to sip.
   [1913 Webster]
 
      There I'll sup
      Balm and nectar in my cup.        --Crashaw.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sup \Sup\, n.
   A small mouthful, as of liquor or broth; a little taken with
   the lips; a sip.
   [1913 Webster]
 
      Tom Thumb had got a little sup.     --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sup
   n 1: a small amount of liquid food; "a sup of ale" [syn:
      {swallow}, {sup}]
   v 1: take solid or liquid food into the mouth a little at a time
      either by drinking or by eating with a spoon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top