ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suggest to

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suggest to-, *suggest to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suggest to[PHRV] เสนอแนะต่อ, See also: แนะนำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, may I suggest topcoats and hats?ขอแนะนำให้สวมเสื้อคลุมกับหมวก Titanic (1997)
What do you suggest to go with your wine?คุณแนะนำไวน์อะไรล่ะครับ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
So what I suggest to you is proceed with caution.ผมแนะนำให้ ระมัดระวังตัว Broad Daylight (2010)
The police suggest to use opiate.เจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ยา Episode #1.12 (2010)
Or, under the right circumstances, they can see visions I suggest to them.หรือในบางกรณีที่ลงตัว พวกเขาสามารถเห็นในสิ่งที่ฉันแนะนำพวกเขา Echoes (2011)
Do we really want to suggest to the people who are gonna make up the jury pool that Montauk's favorite son could be the killer?เราอยากจะเสนอแนะต่อ คนในชุมชน ที่มาเป็นคณะลูกขุน ว่าลูกชายคนโปรดของเมืองนี้ อาจะเป็นฆาตกรงั้นเหรอ Doubt (2012)
Because I caught him trying to sneak out of Rebekah's bed this morning, which would suggest to me that he's moved on.เพราะว่าฉันเห็นเขาพยายามหนี จากเตียงรีเบคก้าเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำให้ฉันพอจะเดาได้ว่าเขาทำใจได้แล้ว A View to a Kill (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top