หรือคุณหมายถึง sü for?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sue for

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sue for-, *sue for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sue for[PHRV] ฟ้องร้องค่าเสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sue for damagesฟ้องเรียกค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sue her. You have to sue for something like this. Is that a weapon or a ball?ฟ้องเลย.นายต้องฟ้องนะเรื่องแบบนี้ Episode #1.2 (2010)
And that's when, on Super Bowl Sunday Sue forgot all about standing still and instead became the MVP of Square Dancing With the Stars.และนั่นเองตอน ซูเปอร์โบวล์ในวันอาทิตย์ ซูลืมเรื่องยืนอยู่นิ่งๆ และกลายเป็นดาวเด่น ของเต้นล้อมวงจริงๆ Super Sunday (2011)
Perhaps we should sue for peace.บางทีเราน่าจะ ยอมสงบศึก Fire and Blood (2011)
I told you to sue for compensation. Get to the point. I'm busy.ถ้างั้นพี่ก็ไปเขียนเอกสารร้องเรียน เรียกร้องเอาสิคะ ถ้าฉันฉันยุ่งมากเกินไป Episode #1.16 (2011)
When they feel the jaws beginning to shut, they'll sue for peace.พอพวกมันรู้สึกถึงคมเขี้ยวที่กำลังขย้ำ พวกมันจะเรียกร้องขอสงบศึก The North Remembers (2012)
He thinks that if Catherine were to sue for custody, that behavior, coupled with her recent trauma, might give a new jury pause.เขาคิดว่า ถ้าแคทเธอรีน ฟ้องร้องเพื่อสิทธิ์การเลี้ยงดู พฤติกรรมนั่น บวกกับความชอกช้ำของเธอ อาจทำให้คณะลูกขุนหยุดคิด Whores Don't Make That Much (2012)
If your father decided to sue for custody, this would be all he would need to get it.ถ้าพ่อของเธอฟ้องขอให้ควบคุมตัว นี่มันจะเป็นสิ่งที่เค้าต้องการทั้งหมด Breaking the Code (2012)
Axl had pretty much forgiven Sue for breaking his foot.แอ็กเซลเกือบจะยกโทษให้ซูแล้ว ที่เธอทำเท้าเขาเจ็บ The Safe (2012)
Lucky if they don't sue for breaking the equip...โชคดีถ้าพวกเขาไม่ได้ฟ้อง เพื่อทำลายการจัด ... Grudge Match (2013)
Do you think he'll sue for peace because we have his father's brother's great-grandsons?แล้วคิดว่าฝ่ายนั้นจะเจรจา เพราะเรามีเหลน ของน้องชาย ของพ่อมันงั้นหรือ? Walk of Punishment (2013)
Sue for peace?ร้องขอสันติ? Eastwatch (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (føng rīek khāsīahāi) EN: bring an action for damages ; sue for damages   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top