ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suck

S AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suck-, *suck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suck(vt) ดูด, See also: ดูดด้วยปาก, Syn. absorb, engulf, swallow
suck(vi) แย่มาก (คำสแลง), See also: เลวร้าย, Syn. be very bad
suck(n) การดูด
sucker(n) คนที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ยอมอะไรง่ายๆ, Syn. dupe, fool
sucker(n) ตัวดูด, See also: เครื่องดูด
sucker(n) ขนมอมยิ้ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขนมที่ติดกับปลายไม้ใช้ดูด, ลูกกวาด, Syn. candy, lollipop, sweet
sucker(n) อวัยวะของสัตว์ที่ใช้ดูดอาหาร
sucker(n) หน่อของต้นไม้ที่แตกจากลำต้นใต้ดินหรือราก
sucker(n) ลูกสัตว์ที่ยังดูดนม
sucker(n) ลูกสูบ, Syn. piston

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suck(ซัค) vt. ดูด, ดูดด้วยปาก, ดูดนิ้ว, จิบ, ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดนม. vi. ดูด, -Phr. (suck in โกง, หลอกลวง) n. การดูด, แรงดูด, Syn. sip, draw in, swallow, gulp
sucker(ซัค'เคอะ) n. ผู้ดูด, สิ่งดูด, เครื่องดูด, ผู้ที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย, ทารก, ลูกสัตว์ที่ดูด, อวัยวะดูด, ลูกสูบ, ท่อดูด, หลอดดูด, หน่อ, รากดูด. vt. เอาหน่อทิ้ง, เอารากดูดทิ้ง. vt. แตกหน่อ, งอกรากดูด, Syn. dupe, butt, victim
cocksuckern. ผู้อมลึงค์
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
suck(n) การดูดซับ, การจิบ, การดูดซึม, แรงดูด
suck(vt) ดูดซึม, ดูดซับ, จิบ
suckle(vi) ดูดนม
suckle(vt) ให้ดูดนม, ให้กินนม, เลี้ยงดู
suckling(adj) ยังไม่อดนม
suckling(n) สัตว์ที่ยังไม่อดนม, ทารก
bloodsucker(n) สัตว์ที่ดูดเลือด
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suck๑. ดูด๒. ดูดนม [ มีความหมายเหมือนกับ suckle ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suck-back; root concavity; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sucker; turionหน่อ [ มีความหมายเหมือนกับ shoot ๑ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suckleดูดนม [ มีความหมายเหมือนกับ suck ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suckling-ดูดนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Suck it, bitch. I said you're gonna suck it.ดูด มัน บ้า ฉัน บอกว่าคุณ กำลัง จะ ดูดมัน I Spit on Your Grave (1978)
Suck it or you're gonna die. Suck it!ดูด มันหรือคุณ กำลังจะ ตาย ดูด มัน ! I Spit on Your Grave (1978)
- Hey, shut up. Let her suck it!เฮ้ ปิด ปล่อยให้เธอ ดูดมัน ! I Spit on Your Grave (1978)
Suck it, bitch!ดูด มัน บ้า ! I Spit on Your Grave (1978)
those things can suck the paint off your house and give your family a permanent orange afro.ไอ้นั่นเผาบ้านเป็นจุลได้ในพริบตา ทำให้คนทั้งบ้าน ดำเป็นตอตะโก Spies Like Us (1985)
Aristocrats are all monsters who suck human blood.ราชสกุลพวกนั้น มันก็แค่ปีศาจที่ ดูดเลือดมนุษย์ Vampire Hunter D (1985)
Suck my fat one, you cheap dime-store hood.มาดูดหำฉันสิ ไอ้เด็กอัธพาลร้านโชว์ห่วย Stand by Me (1986)
I heard those doctors in Beverly Hills they just open you up and suck those fat cells out of there.เค้าได้ยินว่าพวกหมอ ๆ ที่เบเวอรี่ ฮิลล์น่ะ... ...เค้าจะแหวะขาตัวออก... แล้วก็ดูด ๆ ๆ เอาไขมันออกมากองไว้ข้างนอก Mannequin (1987)
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ... The Russia House (1990)
But I shall be a sprig forever, once I suck the life out of all the children in Salem!โกหก! แต่ก็น่าจะ จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป ครั้งนี้ฉันจะดูดชีวิต ของเด็กทั้งหมด! Hocus Pocus (1993)
Therefore, it stands to reason, does it not, sisters dear, that we must find the book, brew the potion... and suck the lives out of the children of Salem before sunrise.เพราะฉะนั้น, ฉันจะไม่อยู่เฉยแน่, น้องๆที่รัก พวกเราต้องไปหาหนังสือ, ทำยา... . Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suckCarpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.
suckChildren suck the mother when they are young, and the father when they are old.
suckCotton sucks up water.
suckDon't teach your grandmother to suck eggs. [ Proverb ]
suckHe has a trick of sucking his pencil.
suckHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
suckHe suckered me out of ten dollars.
suckI am going to get that sucker.
suckI got sucked in on a lot of phony deals.
suckI like to suck on frozen ice cream bars in the summer.
suckI sucked up the dust on the floor with a vacuum cleaner.
suckI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
อม(v) keep in the mouth, See also: suck, Ant. คาย, Example: การวัดไข้ทางปากใช้วิธีอมปรอทไว้ใต้ลิ้นประมาณ 2-3 นาที, Thai Definition: เอาสิ่งของใส่ปากแล้วหุบปากไว้ไม่กลืนลงไป
สูบเลือด(v) suck blood, Syn. ดูดเลือด, Example: หมอสูบเลือดของเขาไปหนึ่งหลอดแก้วเล็ก เพื่อตรวจดูว่ายังคงมีเชื้อไวรัสอยู่หรือไม่, Thai Definition: ดูดเอาเลือดออกมาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น
ดูด(v) suck, See also: drink, imbibe, Syn. สูบ, สูด, อัด
ดูดซับ(v) absorb, See also: suck, Syn. ซับ, ดูดซึม, ซึมซับ, ดูด, ซึม
ดูดซึม(v) absorb, See also: suck up, soak up, Syn. ดูดกลืน, ซับ, ซึมซับ, ดูด, ซึม, ดูดซับ
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ(v) suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
ดูดดึง(v) attract, See also: suck, tug, pull in, haul in, draw in, Syn. ดึงดูด, ดูด, ดึง, Ant. ผลัก, ดัน
ดูดนม(v) suck up milk, Example: เด็กน้อยดูดนมจากขวดเสียงดังจ๊วบจ๊าบดูมีความสุขเสียจริง
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ(v) suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูด[dūt] (v) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in  FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดูดเลือด[dūt leūat] (v, exp) EN: suck blood  FR: sucer le sang
ดูดนม[dūt nom] (v, exp) EN: suck up milk  FR: téter
ดูดซึม[dūtseum] (v) EN: absorb ; suck up ; soak up  FR: absorber ; assimiler
จิบ[jip] (v) EN: sip ; taste ; drink ; suck  FR: boire à petites gorgées ; siroter
งวงผีเสื้อ[ngūang phīseūa] (n, exp) EN: sucking trunk of a butterfly
อม[om] (v) EN: keep in the mouth ; suck  FR: garder en bouche ; sucer
สอพลอ[søphlø] (v) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots  FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)
สูบ[sūp] (v) EN: suck ; draw into ; pump  FR: pomper ; aspirer
สูบเลือด[sūp leūat] (v, exp) EN: suck blood ; suck dry

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUCK S AH1 K
SUCKS S AH1 K S
SUCKER S AH1 K ER0
SUCKED S AH1 K T
SUCKLE S AH1 K AH0 L
SUCKOW S AH1 K AW0
SUCKERS S AH1 K ER0 Z
SUCKROW S AH1 K R OW0
SUCKING S AH1 K IH0 NG
SUCKERED S AH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suck (v) sˈʌk (s uh1 k)
sucks (v) sˈʌks (s uh1 k s)
sucked (v) sˈʌkt (s uh1 k t)
sucker (n) sˈʌkər (s uh1 k @ r)
suckle (v) sˈʌkl (s uh1 k l)
suckers (n) sˈʌkəz (s uh1 k @ z)
sucking (v) sˈʌkɪŋ (s uh1 k i ng)
suckled (v) sˈʌkld (s uh1 k l d)
suckles (v) sˈʌklz (s uh1 k l z)
suckling (v) sˈʌklɪŋ (s uh1 k l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink #23,148 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] suck #25,241 [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] suckling pig #35,029 [Add to Longdo]
[zuō, ㄗㄨㄛ, ] suck #59,999 [Add to Longdo]
棒糖[bàng táng, ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] sucker; lollipop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probieren geht über Studieren. [ Sprw. ]Suck it and see. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サッカー[sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P) #205 [Add to Longdo]
保育(P);哺育[ほいく, hoiku] (n, vs, adj-no) nursing; nurturing; rearing; lactation; suckling; (P) #5,282 [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) #10,530 [Add to Longdo]
鴨(P);鳧[かも, kamo] (n) (1) (uk) duck; (2) easy mark; sucker; sitting duck; (P) #13,299 [Add to Longdo]
吸血[きゅうけつ, kyuuketsu] (n, adj-no) bloodsucking; sucking blood #19,189 [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp, v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
ごぼっ[gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
しゃぶる[shaburu] (v5r, vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ちゅう[chuu] (n, vs) (1) (col) kiss; (n, adv-to) (2) squeak (as in the sound made by mice); (3) sound of liquid being sucked up [Add to Longdo]
ちゅうちゅう吸う[ちゅうちゅうすう, chuuchuusuu] (exp, v5u) to suck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suck \Suck\, v. i.
   1. To draw, or attempt to draw, something by suction, as with
    the mouth, or through a tube.
    [1913 Webster]
 
       Where the bee sucks, there suck I.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw milk from the breast or udder; as, a child, or the
    young of an animal, is first nourished by sucking.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in; to imbibe; to partake.
    [1913 Webster]
 
       The crown had sucked too hard, and now, being full,
       was like to draw less.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To be objectionable, of very poor quality, or offensive;
    as, telemarketing calls really suck; he's a good actor,
    but his singing sucks. [Colloq.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suck \Suck\ (s[u^]k), v. t. [imp. & p. p. {Sucked} (s[u^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Sucking}.] [OE. suken, souken, AS. s[=u]can,
   s[=u]gan; akin to D. zuigen, G. saugen, OHG. s[=u]gan, Icel.
   s[=u]ga, sj[=u]ga, Sw. suga, Dan. suge, L. sugere. Cf.
   {Honeysuckle}, {Soak}, {Succulent}, {Suction}.]
   1. To draw, as a liquid, by the action of the mouth and
    tongue, which tends to produce a vacuum, and causes the
    liquid to rush in by atmospheric pressure; to draw, or
    apply force to, by exhausting the air.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw liquid from by the action of the mouth; as, to
    suck an orange; specifically, to draw milk from (the
    mother, the breast, etc.) with the mouth; as, the young of
    an animal sucks the mother, or dam; an infant sucks the
    breast.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw in, or imbibe, by any process resembles sucking;
    to inhale; to absorb; as, to suck in air; the roots of
    plants suck water from the ground.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw or drain.
    [1913 Webster]
 
       Old ocean, sucked through the porous globe.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw in, as a whirlpool; to swallow up.
    [1913 Webster]
 
       As waters are by whirlpools sucked and drawn.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To suck in}, to draw into the mouth; to imbibe; to absorb.
    
 
   {To suck out}, to draw out with the mouth; to empty by
    suction.
 
   {To suck up}, to draw into the mouth; to draw up by suction
    or absorption.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suck \Suck\, n.
   1. The act of drawing with the mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is drawn into the mouth by sucking;
    specifically, mikl drawn from the breast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A small draught. [Colloq.] --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. Juice; succulence. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suck
   n 1: the act of sucking [syn: {sucking}, {suck}, {suction}]
   v 1: draw into the mouth by creating a practical vacuum in the
      mouth; "suck the poison from the place where the snake
      bit"; "suck on a straw"; "the baby sucked on the mother's
      breast"
   2: draw something in by or as if by a vacuum; "Mud was sucking
     at her feet"
   3: attract by using an inexorable force, inducement, etc.; "The
     current boom in the economy sucked many workers in from
     abroad" [syn: {suck}, {suck in}]
   4: be inadequate or objectionable; "this sucks!"
   5: provide sexual gratification through oral stimulation [syn:
     {fellate}, {suck}, {blow}, {go down on}]
   6: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   7: give suck to; "The wetnurse suckled the infant"; "You cannot
     nurse your baby in public in some places" [syn: {breastfeed},
     {suckle}, {suck}, {nurse}, {wet-nurse}, {lactate}, {give
     suck}] [ant: {bottlefeed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top