ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subservient

S AH0 B S ER1 V IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subservient-, *subservient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subservient(adj) ยอมรับใช้, See also: เหมือนทาส, เหมือนคนใช้, Syn. servile, submissive, obsequious
subservient(adj) ซึ่งสนับสนุน, See also: ซึ่งส่งเสริม, Syn. auxiliary, subsidiary
subserviently(adv) อย่างยอมรับใช้, See also: อย่างยอมเป็นทาส, Syn. obsequiously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subservient(ซับเซิร์ฟ'เวียนทฺ) adj. ส่งเสริม, ช่วย, สนับสนุน, รับใช้, ยอมจำนน, อ่อนน้อม, See also: subservience, subserviency n. subserviently adv., Syn. obsequious

English-Thai: Nontri Dictionary
subservient(adj) ยอมจำนน, เป็นผลประโยชน์, รับใช้, อ่อนน้อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're just not subservient to them.เราแค่ไม่ยอมจำนนให้พวกเขา The Wicker Man (2006)
Subservient positioning, asking to be dominated.โพสท่าเหมือนเป็นคนรับใช้ เหมือนเรียกร้องการถูกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ 52 Pickup (2008)
It's likely a subservient male.เป็นไปได้ว่าเป็นผู้ชายที่ยอมถูกใช้ Mosley Lane (2010)
[ in a subservient voice ] right away, miss Katherine.ได้เลยครับ คุณแคทเธอรีน Masquerade (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subservientDon't be subservient to your boss.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBSERVIENT S AH0 B S ER1 V IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subservient (j) sˈəbsˈɜːʳvɪəʳnt (s @1 b s @@1 v i@ n t)
subserviently (a) sˈəbsˈɜːʳvɪəʳntliː (s @1 b s @@1 v i@ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterwürfig { adj } | unterwürfiger | am unterwürfigstensubservient | more subservient | most subservient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subservient \Sub*serv"i*ent\, a. [L. subserviens, -entis, p. pr.
   See {Subserve}.]
   Fitted or disposed to subserve; useful in an inferior
   capacity; serving to promote some end; subordinate; hence,
   servile, truckling.
   [1913 Webster]
 
      Scarce ever reading anything which he did not make
      subservient in one kind or other.    --Bp. Fell.
   [1913 Webster]
 
      These ranks of creatures are subservient one to
      another.                 --Ray.
   [1913 Webster]
 
      Their temporal ambition was wholly subservient to their
      proselytizing spirit.          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subservient
   adj 1: compliant and obedient to authority; "editors and
       journalists who express opinions in print that are
       opposed to the interests of the rich are dismissed and
       replaced by subservient ones"-G. B. Shaw
   2: serving or acting as a means or aid; "instrumental in solving
     the crime" [syn: {implemental}, {instrumental},
     {subservient}]
   3: abjectly submissive; characteristic of a slave or servant;
     "slavish devotion to her job ruled her life"; "a slavish yes-
     man to the party bosses"- S.H.Adams; "she has become
     submissive and subservient" [syn: {slavish}, {subservient},
     {submissive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top