Search result for

story of the [...] of the buddha

(2 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -story of the [...] of the buddha-, *story of the [...] of the buddha*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาชาติ[N] story of Gautama Buddha as Vessantara, See also: story of the last great incarnation of the Buddha, Syn. เวสสันดรชาดก, Example: ท่านฝึกเทศน์มหาชาติจนสามารถเทศน์ได้หลายกัณฑ์, Count unit: กัณฑ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha   FR: chapitre de sermon [m]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

story ( S T AO1 R IY0) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) last ( L AE1 S T, L AO1 S T, L AE1 S) great ( G R EY1 T) incarnation ( IH2 N K AA1 R N EY1 SH AH0 N) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) Buddha ( B UW1 D AH0)

 


  

 
story
 • เรื่องราว: เรื่องเล่า, การบรรยาย [Lex2]
 • เรื่องแต่ง: นิยาย, นิทาน [Lex2]
 • เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ): การโกหก [Lex2]
 • ข่าว: การรายงานข่าว [Lex2]
 • เล่าเรื่อง: บรรยาย [Lex2]
 • ชั้นของอาคาร[Lex2]
 • ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร[Lex2]
 • (สทอ\'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย ###S. narrative [Hope]
 • (n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง [Nontri]
 • /S T AO1 R IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
last
 • คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย: คนสุดท้าย [Lex2]
 • ครั้งล่าสุด: ล่าสุด [Lex2]
 • ช่วงสุดท้าย[Lex2]
 • ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว[Lex2]
 • ในที่สุด: โดยสรุป [Lex2]
 • เป็นไปได้น้อยที่สุด: เหมาะสมน้อยที่สุด [Lex2]
 • ล่าสุด: ครั้งล่าสุด, ที่ผ่านมา [Lex2]
 • สุดท้าย: หลังที่สุด, ท้ายสุด, หลังสุด [Lex2]
 • สุดท้าย: ท้ายสุด, หลังสุด [Lex2]
 • คงอยู่: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป [Lex2]
 • แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)[Lex2]
 • (ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ล่าสุด [Nontri]
 • (adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด [Nontri]
 • (vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป [Nontri]
 • /L AE1 S T/ [CMU]
 • /L AO1 S T/ [CMU]
 • /L AE1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
incarnation
 • การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง: การทำให้มีตัวตน [Lex2]
 • (อินคาร์เน\' เชิน) n. ผู้จุติลงมาเกิด, ร่างแปลงกาย, ผู้มาเกิดใหม่, การจุติลงมาเกิด, การปรากฎอยู่ในร่างใหม่ [Hope]
 • (n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่ [Nontri]
 • /IH2 N K AA1 R N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
Buddha
 • พระพุทธเจ้า: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์ [Lex2]
 • |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า [LongdoDE]
 • (บูด\'ดะ) พระพุทธเจ้า. [Hope]
 • (n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์ [Nontri]
 • /B UW1 D AH0/ [CMU]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Story, stört, Stör, Störs, störe, Stroh, Strom, Tor, Storch, Storno, stören, Sport, Start, Stirn, stirb, stoßt, Sony, Star, Stoß, Tore, Torf, Tori, Tors, stoß, stur, stirbt, Spore, Sporn, Stare, Stars, Stern, Stock, Stoff, Stola, Stolz, Stopp, Sturm, Sturz, starb, stark, starr, stolz, stoße, sture, Stoßen, stoßen, Stopfen, stopfen, Stollen, starten, stocken, starren, Stürzen, spornen, stürmen, stürzen ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test + las Grat, Gerät, geragt, gerate, Grate, Grats, Grete, grabt, grast, graut, Rest, gräbt, grämt, Kreta, Rat, gerbt, Granat, geregt, greift, grient, Brest, Freak, freit, freut, Grab, Grad, Graf, Gral, Gras, Graz, gebt, geht, grau, real, reit, trat, Gerda, Hera, erbat, geraten, giert, Areal, Brett, Greis, Gruft, breit, dreht, gießt, greif, grell, grubt, grölt, grünt, grüßt, getan, GATT, GEMA, Göre, Gerd, gern, Arena, Grieß, Gären, glatt, gären, Gier, Gros, frei, Bea, GEW, GEZ, Gel, Gen, IRA, Ire, Reh, Ren, gen, reg, Ära, Korea, grasen, Brei, Crew Inkarnation, Inkarnationen ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Buddha, Buddhas, Buddhist

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tory, store, stores, strix, sort, tort, short, storax, sors, tors, sore, star, stop, tord, stars, stops, sauri off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé lat, las, hast, lest, lait, l'asti, l'hast, l'as, l'art, l'est, l'ait, l'as-tu gréât, gréant, grenat, grenât, grevât, grésât, grêlât, gréait, gréa, gréent, réât, agréât, gréas, guéât, créât, grenant, grenats, grevant, grésant, gérât, réant, agréant, gréâtes, guéant * off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé bouddha, bouddhas, bouda, buta, butta, boudas, bouta, butas, bourda

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top