ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statute of limitation

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statute of limitation-, *statute of limitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statute of limitation[N] อายุความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ Opening Doors (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
There's no statute of limitations on evil.ไม่มีสถานะข้อจำกัดใดๆ ของปีศาจหรอก 137 Sekunden (2009)
What's the statute of limitations for a murder case?คดีฆาตกรรมเนี่ย มันมีอายุความกี่ปีครับ? Episode #1.14 (2010)
But the statute of limitation protects crimes committed by a minor.แต่ข้อ จำกัด ของกฎหมาย ช่วยปกป้องการก่ออาชญากรรมที่กระทำโดยผู้เยาว์ Dentist of Detroit (2011)
The statute of limitations renders Sarbanes-Oxley moot post 2007.อายุความยอมให้ พรบ.ซาร์เบนส์ ออกซ์ลีย์ ใช้แย้งได้หลังปี 2007 Pilot (2011)
The statute of limitations is expired.คดีมันหมดอายุความไปแล้ว Discovery (2012)
Even if it were true, the statute of limitations ran out.แม้ว่าถ้ามันคือเรื่องจริง อายุความก็หมดไปแล้ว Discovery (2012)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
What's the statute of limitations on bullshit?กฏหมายข้อไหน ที่มาจำกัดความเรื่องบ้าๆ นี่ล่ะ? Nebraska (2013)
And there is no statute of limitations on murder, Cardinal Howard.และไม่มีอายุความ ในความผิดฐานฆาตกรรมนะคะ พระคาร์ดินัลฮาวเวิร์ด Madness Ends (2013)
And by the way, I'm pretty sure the statute of limitations has expired on that.แต่ยังไงซะ ผมก็มั่นใจว่า เรื่องนี้ก็หมดอายุความแล้ว The Red Barn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   

Japanese-English: EDICT Dictionary
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P) [Add to Longdo]
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations [Add to Longdo]
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations [Add to Longdo]
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations [Add to Longdo]
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top