ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand on

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand on-, *stand on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand on[PHRV] รักษาทิศทางและความเร็ว (ของเรือ)
stand on[PHRV] ยืนบน
stand on[PHRV] วางบน, Syn. sit on
stand on[PHRV] ยึดตาม, See also: ยึด
stand on[PHRV] เล่าความจริงของ
stand on[PHRV] เป็นพิธีการ
stand on[PHRV] เป็นตัวของตัวเอง
stand on[PHRV] ทำได้ง่ายมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You haven't got a leg to stand on.- ท่านยังไม่ได้มีขาที่จะยืนบน 12 Angry Men (1957)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
Are we going to stand on the sidelines?ว่าเราจะยืนอยู่ฝ่ายใด? American History X (1998)
I will stand on the pitcher´s mound for five minutes prior to the first pitch.I wiII stand on the pitcher's mound for five minutes prior to the first pitch. Never Been Kissed (1999)
I guess I couId stand on the porch all night. I've seen the house.ผมว่า ผมอาจได้ยืนตรงเฉลียงนี้ ทั้งคืน จะได้ดูบ้านไปด้วย The Story of Us (1999)
Get back. Get back now. How do you expect Junuh to hit the ball if you stand on top of him ?ถอยไป จูเนอจะตีได้ไง The Legend of Bagger Vance (2000)
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
You stand on your soapbox, judging everyone, so sure that they're judging you.You stand on your soapbox, judging everyone, so sure they're judging you. Maid in Manhattan (2002)
Don't stand on ceremoniesไม่ต้องเกรงใจหรอก Infernal Affairs (2002)
- What's the Mormon church's stand on black people? - That's a good question.โบสถ์ของพวกคุณให้การสนับสนุนคนดำใหม? Latter Days (2003)
- Christian here was wondering what is your church's stand on gay rights.แล้วโบสถ์ของปกป้องสิทธิของเกย์บ้างใหม Latter Days (2003)
I want you to stand on your right foot.ช่วยยืนบนขาขวา Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand onAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
stand onCan you stand on your hands?
stand onDon't stand on ceremony. Just make yourself at home.
stand onI could scarcely stand on my feet.
stand onIf you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.
stand onIt made my hair stand on end.
stand onLet's not stand on ceremony.
stand onMake one's hair stand on end.
stand onPeople who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.
stand onPlease don't stand on ceremony.
stand onPoverty had taught him to stand on his own feet.
stand onStand on the (weighing) scales.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
โขย่ง[V] stand on tiptoe, Syn. กระโหย่ง, เขย่ง, Example: เขาโขย่งร่างพยายามมองลอดผ่านช่องเล็กๆ นั้นให้ได้, Thai definition: ยกร่างกายให้สูงขึ้น
เขย้อแขย่ง[V] stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อขะแหย่ง, เขย่ง, Example: เขาเขย้อแขย่งจะหยิบของบนหลังตู้ให้ได้, Thai definition: ตะเกียกตะกายจะให้ตัวสูงขึ้น
ไว้ยศ[V] stand on one's dignity, See also: be stuck up, be pride oneself upon one's rank, be conceited, Syn. ถือตัว, ปั้นยศ, Example: เขาเป็นถึงพลเอกในกองทัพบกสหรัฐ แต่เขาไม่ไว้ยศอะไรเลย, Thai definition: ถือตัวว่ามียศ
เสมอนอก[V] stand on the sidelines, See also: อยู่วงนอก, Example: งานนี้ท่านรัฐมนตรีคงได้แต่เพียงเสมอนอกเท่านั้น, Thai definition: เข้าด้วยอยู่ภายนอก
กระเย้อกระแหย่ง[V] tiptoe, See also: stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อแขย่ง, เขย่ง, Example: เด็กนักเรียนต่างก็กระเย้อกระแหย่งอยู่หน้าห้องพักอาจารย์ รอฟังผลการตัดสินโทษ
ตั้ง[V] stand erect, See also: stand on end, Syn. ตั้งชัน, Example: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน, Thai definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม
โหย่ง[V] stand on tiptoe, See also: hop on one foot, Syn. หย่ง, เขย่ง, กระหย่ง กระโหย่ง, Example: เขาโหย่งตัวขึ้นเพื่อจะมองได้ชัดยิ่งขึ้น, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง
อยู่ยาม[V] stand on guard, See also: keep watch, be on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่เวร, Example: แกจะต้องอยู่ยามที่นี่ตลอดคืนนี้, Thai definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   
ถือยศถือศักดิ์[v.] (theūyottheūsak) EN: stand on one' s dignity   
ไว้ตัว[v.] (waitūa) EN: be stuck up ; stand on one's dignity   
ไว้ยศ[v.] (waiyot) EN: stand on one' s dignity   
อยู่ยาม[v. exp.] (yū yām) EN: stand on guard ; keep watch ; be on duty   FR: être de garde

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
一歩も引かない[いっぽもひかない, ippomohikanai] (exp) not budging an inch; to stand one's ground [Add to Longdo]
改まる(P);革まる[あらたまる, aratamaru] (v5r,vi) (1) (See 改める) to be renewed; (2) to stand on ceremony; to be formal; (3) to take a turn for the worse; (P) [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
教壇に立つ[きょうだんにたつ, kyoudannitatsu] (exp,v5t) (1) to stand on a podium; (2) to teach; to be a teacher [Add to Longdo]
形式張る[けいしきばる, keishikibaru] (v5r,vi) to stand on ceremony [Add to Longdo]
見識張る[けんしきばる, kenshikibaru] (v5r,vi) to assume an air of importance; to stand on one's dignity [Add to Longdo]
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top