หรือคุณหมายถึง spaceleß?
Search result for

spaceless

(3 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spaceless-, *spaceless*, spaceles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spaceless[ADJ] ซึ่งไม่มีขอบเขต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spaceless(สเพส'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง, Syn. limitless

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spaceless \Space"less\, a.
   Without space. --Coleridge.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

spaceless

 


  

 
spaceless
 • ซึ่งไม่มีขอบเขต[Lex2]
 • (สเพส\'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่มีช่องว่าง ###S. limitless [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
space less, space-less, spaciness, spineless, sapless, spacers, sourceless, spaces, spacer's, speechless, space's, sparseness, sparkles, speckles, spicules, spotless, parcels, ceaseless, senseless, sparklers, speckle's, spiciness, spicule's, species, parcel's, specie's, sparkler's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sphacèles, sphacélés, sphacélez, sphacélées, sphacèle, sphacélé, sphacéler, sphacélée, sphacélais

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top