Search result for

soir

(36 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soir-, *soir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soiree[N] งานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น (โดยเฉพาะที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soiree(สวาเร') n. งานราตรีสังคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I'm gonna pass on tonight's little soiree.หนูคิดว่า หนูคงต้องไปงานสังสรรค์คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
There's a little soirée at my house tonight.พอดีว่าที่บ้านผมมี ปาร์ตี้เล็กๆคืนนี้น่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Welcome to my soiree.ยินดีต้อนรับสู่ งานสังสรรค์ยามค่ำคืน Dare (2009)
I can't believe Jenny would turn this sophisticated soiree into a teenage rager.เด็กวัยรุ่นที่มีอะไรซับซ้อน ก็เธอทำให้เค้ากลายเป็นเด็กเหลวไหลและสุรุ่ยสุร่าย Remains of the J (2009)
You did turn a Scrabble and sloppy-joe party into a sophisticated soiree, so...การเป็นsophisticated soiree ก็เธอรู้นี่ Remains of the J (2009)
Bon soir. Bon soir.สวัสดี สวัสดี Hard-Hearted Hannah (2009)
Bon soir, Madame.สวัสดี คุณผู้หญิง Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Merci. Bon soir.ขอบคุณ สวัสดี Chuck Versus the Honeymooners (2010)
And so, instead of bowing to pressure, and going to that pointless soiree,แทนที่จะก้มหัวให้กับการกดขี่ และไปงานกุศลที่ไร้ประโยชน์ The Benefactor Factor (2011)
Well, what does your cotillion training say is expected of a gentleman when three ladies ask him to escort them to a dance soiree?แล้วครูฝึกเต้นรำสไตล์โคทิลเลียนของเธอพูดว่า ผู้ชายควรจะทำยังไงเมื่อหญิงสาวสามคนชวนเขา ไปเป็นเพื่อนเต้นรำที่งานราตรี The Agreement Dissection (2011)
Yeah dude. This soiree's gotta rock!ใช่สิเพื่อน งานต้องเริ่ดนะ Masks (2011)
If they're really your friends, they'll be happy to see your star rise, and they should be at the soirée tonight when everybody learns that "Anonymous"ถ้าพวกเขาเป็นเพื่อนของคุณจริงล่ะก็ พวกเขาต้องยินดีที่คุณจะได้เจิดจรัส และพวกเขาก็ควร มางานเลี้ยงเย็นนี้ด้วย ถ้าทุกคนเรียนรู้ถึงคำว่า "ไร้ตัวตน" Memoirs of an Invisible Dan (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade   FR: lame de rasoir [f]
บัตรเหลือง [n. exp.] (bat leūang) EN: temporary ID card ; temporary identification card   FR: carte d'identité provisoire [f]
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดึก[X] (deuk) EN: late ; late at night ; at night   FR: tard ; le soir tombé
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir

CMU English Pronouncing Dictionary
SOIR    S OY1 R
SOIREE    S W AA0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soir_ee    (n) (s w aa1 r ei)
soir_ees    (n) (s w aa1 r ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soiree {f}; Abendgesellschaft {f} | Siorees {pl}; Abendgesellschaften {pl}soiree; soirée | soirees; soirées [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセソワリスト[, akusesowarisuto] (n) accessoiriste (fre [Add to Longdo]
ソイルセメント[, soirusemento] (n) soil cement [Add to Longdo]
ソワレ[, soware] (n) (1) soiree (fre [Add to Longdo]
バージンソイル[, ba-jinsoiru] (n) virgin soil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  soir /swaʀ/ 
   evening

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top