Search result for

socialite

(23 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socialite-, *socialite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socialite[N] คนเด่นในสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Socialitesบุคคลในวงสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mother is Elinor Sherman, New York socialite.แม่ผมคือ เอลินอร์ เชอร์แมน สังคมชั้นสูงของนิวยอร์ก Confessions of a Shopaholic (2009)
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา Invitation Only (2009)
Being a socialite was good enough for jackie o.การจะอยู่ในสังคมไฮโซ ดีพอสำหรับแจ็กกี้ Seder Anything (2009)
Waldorf women are not socialites.ผู้หญิง วอลดอฟ ไม่ใช่สาวสังคมนะ Seder Anything (2009)
SHE'S A SOCIALITE MISTAKENLY ACCUSED OF STEALING A BRACELET.หล่อนเป็นคนเด่นในสังคมที่โดนป้ายสี กล่าวหาว่าขโมยสร้อยข้อมือนะ Valley Girls (2009)
My usual crowd of uptown socialites and boho fashionistas might give Mr. conwell the wrong message.คนดูจากเหล่าสังคมชัั้นสูง และพวกนักแฟชั่น อาจจะทำให้คุณคอนเวล ได้รับข้อความผิดๆ The Empire Strikes Jack (2010)
Well-known Manhattan socialite and former party girl Serena Van Der Woodsen, was admitted to St. Margaret's emergency room after E.M.Ts responded to a 9-1-1 call from a motel in Queens.สาวสังคมที่เรารุ้จักดี และปาร์ตี้เกิลแห่งแมนฮัตตัน เซเรน่า แวน เด้อ วูดเซ่น อยู่ในห้องฉุกเฉินที่ เซนต์ มากาเร็ต Gaslit (2010)
Ms. Winberg was a well-known socialite and model but was also known for her dedicated charity work around the city.ที่ซึ่งพบศพหญิงสาว ทราบชื่อว่า มาเรีย วินเบิร์ก ภายในห้องของโรงแรมเมื่อคืนนี้ Limitless (2011)
I didn't want you to become a socialite obsessed with clothes and clubbing and getting your picture taken.แม่ไม่ได้อยากให้หนูกลายเป็นพวกที่สังคมหลงไหล ด้วยการแต่งตัวแล้วไปงานเลี้ยง แล้วจะได้ถูกถ่ายรูป The Kids Stay in the Picture (2011)
Thank you for not selling me to a psycho Fae socialite!ที่ไม่ขายฉันไปให้เฟโรคจิตพูดมากนั่น Death Didn't Become Him (2011)
It's nothing that can't be fixed with a night of scotch and perhaps a rogue socialite, if you care to send one my way.มันไม่ใช่เรื่องที่ช่วยให้ดีขึ้นได้ด้วยการดื่มสก็อต หรือการแต่งตัวให้เด่นแล้วไปอยู่ในหมู่ผู้คน ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ให้ผมอยู่คนเดียวเถอะ Riding in Town Cars with Boys (2011)
She's a famous socialite. He's a hot young congressman.เธอเป็นที่รู้จักในวงสังคม ส่วนเขาก็เป็นสมาชิกรัฐสภาที่เป็นหนุ่มร้อนแรง The Jewel of Denial (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาวสังคม[n. exp.] (sāo sangkhom) EN: socialite ; society girl   FR: femme du monde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIALITE    S OW1 SH AH0 L AY2 T
SOCIALITES    S OW1 SH AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socialite    (n) (s ou1 sh @ l ai t)
socialites    (n) (s ou1 sh @ l ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  socialite
      n 1: a socially prominent person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top