ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slouchy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slouchy-, *slouchy*
English-Thai: Nontri Dictionary
slouchy(adj) หดหู่,อิดโรย,หงอ,ห่อเหี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light   FR: indolent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
latschig {adj} | latschiger | am latschigstenslouchy | slouchier | slouchiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Slouchy \Slouch"y\, a.
     Slouching. [Colloq.]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  slouchy
      adj 1: lacking stiffness in form or posture; "a slouchy sweater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top