ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sightseeing

S AY1 T S IY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sightseeing-, *sightseeing*, sightsee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sightseeing(n) การเที่ยวชม, See also: การเยี่ยมชม, Syn. tour, excursion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sightseeing(ไซทฺ'ซีอิง) n. การเยี่ยมชม, การท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์. adj. เยี่ยมชม, ท่องเที่ยวดูสิ่งของหรือทิวทัศน์., See also: sightseer, sight seer n., Syn. sight-seeing

English-Thai: Nontri Dictionary
sightseeing(adj) เยี่ยมชม, เที่ยวชมสถานที่, ชมทิวทัศน์
sightseeing(n) การเยี่ยมชม, การเที่ยวชมสถานที่, การชมทิวทัศน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were on a sightseeing expedition.เรากำลังเดินชมวิวกัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I totally went sightseeing on Mars too!ฉันเห็นทั้งหมดนี้บนดาวอังคารล่ะ! Hoshi no koe (2002)
Looks like a sightseeing helicopter.ดูเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์สังเกตุการณ์. National Treasure (2004)
Sightseeing Tours.-เค - โอ ท่องเที่ยว ชมวิว Eagle Eye (2008)
He had one of those Sightseeing booklets.เขาบอกว่าเขาหลงทาง Omnivore (2009)
So we went off to do some sightseeing outside Taiji.อ่าวลึกลับนี้เป็นเหมือน ป้อมปราการทางธรรมชาติ The Cove (2009)
We can go sightseeing and skiing and make love in front of a roaring fire in the shadow of the snowcapped Alps.เราไปเที่ยวชมวิว เล่นสกี และดู๋ดี๋กัน ใต้เงาเอลป์ที่มีแต่หิมะ The Large Hadron Collision (2010)
We have chosen a place that fits the sightseeing and conservation of the natural environment on JeJu Island.อย่างแรกที่เราได้เลือกคือบางสิ่งที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติของเการเชจู Episode #1.1 (2011)
The option to take a walk and do some sightseeing would be good.และมีการเที่ยวชมในสถานที่นี่ก็ดีมากๆเลยคะ Episode #1.6 (2011)
They do those, uh, those sightseeing boat tours around the island.พวกเขาทำเกี่ยวกับ... อ่า จำพวกบริษัทเรือที่พา ชมรอบเกาะน่ะค่ะ Ha'alele (2012)
Oh, I doubt I'll be doing much sightseeing driving an ambulance through the front lines, but... yeah, yeah...โอ้ ฉันสงสัยว่าได้ออกไปเที่ยวเล่นมากเลยละ ขับรถพยาบาลผ่านทางเข้าด้านหน้า แต่... We'll Always Have Bourbon Street (2012)
What, the French girl doing a little sightseeing while she's in New Orleans?สิ่งที่ผู้หญิงฝรั่งเศส ทำเที่ยวชมสถานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ในขณะที่เธออยู่ในนิวออ? Now You See Me (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sightseeingBy the way, did you have any spare time to go sightseeing while you were there?
sightseeingCanada is a great place for sightseeing.
sightseeingCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
sightseeingDo you have any sightseeing of this town?
sightseeingDo you have a sightseeing brochure for this town?
sightseeingHe went to France not so much for sightseeing as for observation.
sightseeingHe went to Hawaii to do some sightseeing.
sightseeingI want to get a sightseeing visa.
sightseeingShall we go sightseeing around town?
sightseeingThe sightseeing bus ran through a long tunnel.
sightseeingThey set out on a sightseeing tour.
sightseeingWe went sightseeing in Hokkaido.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนาจร(v) tour, See also: sightseeing, go sightseeing, go touring, travel, journey, Syn. ท่องเที่ยว, ประพาส, Example: พ่อแม่ควรพาลูกไปทัศนาจรสถานที่ต่างๆ ร่วมงานสังคมตามโอกาส และวัยอันสมควร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนาจร[thatsanājøn] (v) EN: tour ; go sightseeing  FR: voyager ; visiter
ท่องเที่ยว[thǿngthīo = thøngthīo] (v) EN: travel ; tour ; go sightseeing  FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIGHTSEEING S AY1 T S IY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sightseeing (n) sˈaɪtsiːɪŋ (s ai1 t s ii i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besichtigung { f } | Besichtigungen { pl }sightseeing | sightseeings [Add to Longdo]
Stadtrundfahrt { f }sightseeing tour; city tour [Add to Longdo]
Stadtrundgang { m }sightseeing walk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイトシーイング[saitoshi-ingu] (n) sightseeing [Add to Longdo]
観光[かんこう, kankou] (n, vs, adj-no) sightseeing; (P) [Add to Longdo]
観光名所[かんこうめいしょ, kankoumeisho] (n) sightseeing spot; tourist attraction [Add to Longdo]
観光旅行[かんこうりょこう, kankouryokou] (n) (sightseeing) tour [Add to Longdo]
見物[みもの, mimono] (n, vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P) [Add to Longdo]
探勝[たんしょう, tanshou] (n, vs) sightseeing [Add to Longdo]
物見[ものみ, monomi] (n) sightseeing; a scout; keeping watch [Add to Longdo]
遊覧[ゆうらん, yuuran] (n, vs) sightseeing; (P) [Add to Longdo]
遊覧飛行[ゆうらんひこう, yuuranhikou] (n) sightseeing flight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight-seeing \Sight"-see`ing\, a.
   Engaged in, or given to, seeing sights; eager for novelties
   or curiosities.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sight-seeing \Sight"-see`ing\, n.
   The act of seeing sights; eagerness for novelties or
   curiosities.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sightseeing
   n 1: going about to look at places of interest [syn:
      {sightseeing}, {rubber-necking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top