ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich verlaufen

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich verlaufen-, *sich verlaufen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sich verlaufen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sich verlaufen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No path, the children running off.Die Kinder könnten sich verlaufenThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
Wrong place, wrong place, junk shop.Sie haben sich verlaufen, das hier ist ein Trödelladen. A Piano in the House (1962)
You've got lost.Sie haben sich verlaufenL'Immortelle (1963)
Miss Ferris lost her way.Miss Ferris hat sich verlaufenThe Moon-Spinners (1964)
-My niece may be lost, kidnapped, anything.- Sie könnte sich verlaufen haben. - Oder sie wurde entführt. The Moon-Spinners (1964)
- They're lost, I just know it.- Sie müssen sich verlaufen haben. Adventure of the Lion Cubs (1966)
He might get lost.Er könnte sich verlaufenPredator of Wameru (1966)
When the waters are dried up then we shall know.Wenn die Wasser sich verlaufen haben... dann werden wir es sehen. The Bible: In the Beginning... (1966)
Well, that Toto is lost, Paula, and half-scared to death.Das Baby hat sich verlaufen, Paula, und ist ganz verängstigt. The Elephant Thieves (1966)
The one who's lost.Es hat sich verlaufenThe Jungle Book (1967)
She must've strolled away and got herself lost.Das Tier muss sich verlaufen haben. Riddle of the Bush (1968)
- I thought you might be lost.- Ich dachte, Sie hätten sich verlaufenIce Station Zebra (1968)
- He's alone. Maybe he's lost.- Er ist allein und hat sich verlaufenThe Out of Towners (1970)
- We'll explain that the child's lost.- Wir erklären, er hat sich verlaufenThe Out of Towners (1970)
Sir, I have to report this little pig has lost its way. -Sir, ich möchte etwas melden. Das arme Schwein hatte sich verlaufenWaterloo (1970)
He's a traveler got lost.Er hat sich verlaufen in der Dunkelheit, ich wollte ihm helfen. Scars of Dracula (1970)
I mean, you were lost and asked for directions.Sie hatten sich verlaufenLisa and the Devil (1973)
He must have wandered off again...Sicher hat er sich verlaufenThree Wishes for Cinderella (1973)
You 'II see. She got lost.Sie hat sich verlaufenThe Night of the Sorcerers (1974)
They must be lost.Sie müssen sich verlaufen haben. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
He's lost!Er hat sich verlaufenCapricorn One (1977)
What else? Are you lost?- Haben Sie sich verlaufenThe Last Metro (1980)
You think he just got lost, and the police should track him down?Und da meinst Du, der hat sich verlaufen? und die sollen den ausblasen, die Polizei. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Are you lost?Haben Sie sich verlaufenThe Final Conflict (1981)
The poor little lamb has lost her way.Das arme Schäfchen hat sich verlaufenBreakout (1985)
Now they're lost.Jetzt haben sie sich verlaufenBroadway Danny Rose (1984)
They're lost.Sie haben sich verlaufenBroadway Danny Rose (1984)
You're a man who takes money from stranded women.Sie sind ein Mann, der Geld von Frauen nimmt, die sich verlaufen haben. Romancing the Stone (1984)
Most people, when they're lost they wander around and they get even more lost.Die meisten Leute, irren, wenn sie sich verlaufen haben, immer weiter und verlaufen sich immer noch mehr. Odds on a Dead Pigeon (1985)
He's probably lost.Vielleicht hat er sich verlaufenCrocodile Dundee (1986)
- And you got lost.- Haben sich verlaufenUnder the Cherry Moon (1986)
We are but poor, lost circus performers.Wir sind ein paar arme Zirkus- artisten, die sich verlaufen haben. The Princess Bride (1987)
Lost your way?Haben Sie sich verlaufenWalker (1987)
Mei tried to get to the hospital and got lost on the way...Geh nach Hause! Wenn Mei zum Krankenhaus wollte, muss sie sich verlaufen haben. My Neighbor Totoro (1988)
Mei is lost. It'll be dark soon.Mei hat sich verlaufenMy Neighbor Totoro (1988)
You mean, he was lost?Meinen Sie damit, er hatte sich verlaufenIt's a Dog's Life (1989)
Did you get lost?Haben sie sich verlaufenAlways (1989)
Did you get lost, Dr. Johannson?Haben Sie sich verlaufen, Dr. Johannson? See No Evil, Hear No Evil (1989)
You get lost?Haben Sie sich verlaufenThe Russia House (1990)
I got lost kids, lost dogs... Not now!Kinder und Hunde, die sich verlaufen, ... Die Hard 2 (1990)
Well, I'm from the neighborhood if you're lost or anything.Ich stamme aus der Gegend, falls Sie sich verlaufen haben. Be My Baby (1991)
It's obviously lost.Er hat sich verlaufenBeethoven (1992)
i figured i'd take her home.- Wer ist das? - Die junge Frau hat sich verlaufenInnocent Blood (1992)
Maybe he's lost.Vielleicht hat er sich verlaufenBaby, It's Cold Outside (1992)
Your grandpa got lost.Dein Opa hat sich verlaufenThe Old College Try (1992)
Looks as though someone's lost their way.Scheint sich verlaufen zu haben. Imaginary Friend (1992)
You lost or something?Haben Sie sich verlaufenThe Fear That Follows (1994)
Well, let me guess-- you're either lost or desperately searching for a good tailor.Ich rate mal. Sie haben sich verlaufen oder brauchen einen Schneider. The Way of the Warrior (1995)
He must have lost his way.Ich glaub, er hat sich verlaufenThe Bandit (1996)
- "What is he doing?" - "He must be lost."- "Was macht er nur?" - "Er hat sich verlaufen." Les grands ducs (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verlaufen(vt) |verlief sich, hat sich verlaufen| เดินหลงทาง เช่น Ich habe mich im Wald verlaufen. ฉันเดินหลงทางในป่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich verlaufen; sich verirren; sich verfahrento get lost; to lose one's way [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top