ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

showily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -showily-, *showily*, showy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
showily(adv) อย่างโอ้อวด, Syn. gaily, ostentatiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการตา(adv) dazzlingly, See also: showily, gorgeously, Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู, Example: หนุ่มสาวชาวเหนือแต่งตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเข้าขบวนลากปราสาทกันอย่างวิจิตรตระการตาจริงๆ, Thai Definition: อย่างสวยงามหรูหรา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
showily (a) ʃˈouɪliː (sh ou1 i l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Showily \Show"i*ly\, adv.
   In a showy manner; pompously; with parade.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 showily
   adv 1: with ostentation; in an ostentatious manner; "Mr
       Khrushchev ostentatiously wooed and embraced Castro at
       the U.N. general assembly" [syn: {ostentatiously},
       {showily}]
   2: in a fancy colorful manner; "he dresses rather flamboyantly"
     [syn: {flamboyantly}, {showily}, {flashily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top