Search result for

sheers

(123 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheers-, *sheers*, sheer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sheers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sheers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheer[ADJ] เต็มที่, See also: ที่สุด, ทีเดียว, Syn. utter, quite
sheer[ADJ] ที่ไม่รวมอย่างอื่น, See also: ที่ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น
sheer[ADJ] ชันมาก, Syn. steep
sheer off[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer away
sheer away[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheer(เชียร์) vi.,vt. เบน,บ่ายเบน,เห,หันทิศทาง,เลี่ยง. adj. เต็มที่,ทีเดียว,ที่สุด,แท้,บางใส,ไม่ได้เจือปน,ไม่เหมาะสม,สูงชัน,ตรงดิ่ง n. เยื่อบาง,สิ่งทอ,ที่โปร่งใส,การเบน,การเบน,การเลี่ยง, See also: sheerly adv. sheerness n.
sheerly(เชียร์'ลี) adv. จริงจัง,โดยตลอด
sheers(เชียร์ซฺ) n. ปั้นจั่นรูปตัวสำหรับยกของหนัก,ขาหยั่ง, Syn. shear

English-Thai: Nontri Dictionary
sheer(adj) ตรงไปตรงมา,แท้จริง,เต็มที่,ทีเดียว
sheer(vi) เบน,หันเห,เลี่ยง,เบี่ยงเบน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Authorities are now feeling, by the sheer number of incidents being reported, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.ตอนนี้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่า จากการที่มีเหตุการณ์จำนวนมากถูกรายงานเข้ามา ความเป็นไปได้ที่การเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายลดลง The Happening (2008)
I did it for the sheer pleasure of it.ฉันทำเพื่อความสราญใจ Family Remains (2009)
Killed his true love out of sheer stupidity.ทำให้คนรักต้องตาย เพียงเพราะความเขลา The Twilight Saga: New Moon (2009)
The sheer amount of information overwhelmed him, yes.มันมีข้อมูลมหาศาล เกินกว่าสมองเขาจะรับได้ Life (2009)
~~ but whether I'm the rose of sheer perfection ~~# แต่ไม่ว่ายังไง ฉันได้เป็นกุหลาบงาม # Sectionals (2009)
covering his tracks by sheer distance? so the geographical profile won't do us much good.งั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คงไม่ช่วยอะไรเราได้มากนัก Cradle to Grave (2009)
- Panic. Sheer bloody panic, sir.-ตื่นตะหนกอย่างรุนแรงน่ะครับ Sherlock Holmes (2009)
You just have the sheer bloody luck to find yourself ten feet away from a burning man.นายชอบความโชคดีแบบโชกเลือดไหม นายเคยถ่ายภาพคนถูกเผาทั้งเป็น ตรงหน้านายไหม The Bang Bang Club (2010)
The sheer amount of information overwhelmed him, yes.ข้อมูลมหาศาล ที่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกต่างๆมากมาย ละก็ ใช่ Space (2010)
The sheer number of miningจำนวนเหมืองอันมหาศาล The Mandalore Plot (2010)
Westerners... I swear, the sheer arrogance.พวกตะวันตกเอ๊ย ยโสโอหังที่สุด Hammer of the Gods (2010)
It was madness. Sheer madness.และเราก็กินมัน มันบ้ามาก บ้ามากจริงๆ Britney/Brittany (2010)
Their sheer numbers could overwhelm us.พวกมันก็จะสามารถเอาชัยเราได้ The Last Airbender (2010)
It's a sheer cliff face 500 foot straight down, but from there, it is only a four-mile hike to Annan Mor.มันเป็นผาชันสูง 500 ฟุต จากที่นี่ แต่จะสูง 4 ไมล์จากหมู่บ้าน A Lonely Place to Die (2011)
Seven minutes of sheer roller coaster terror.7นาทัแห่งโรลเลอร์โคสเตอร์อันสุดแสนระทึก Then I Really Got Scared (2011)
Oh, such hate, the sheer power of it.อืม ความเกลียดชัง คือพลังของเจ้า Monster (2011)
This is sheer madness!นี่มันบ้าชัดๆ Citadel Rescue (2011)
So by the sheer law of probability, it must be his.ดังนั้นตามกฎที่แท้จริงของความน่าจะเป็น ต้องเป็นลูกของเขา Beauty and the Feast (2011)
Sheer heaven.แด่สวรรค์ Murder House (2011)
And to invent a decoder book? Sheer genius.ได้หนังสือถอดรหัสแล้วใช่มั๊ย เยี่ยม Raiders of the Lost Art (2012)
Look at all of it- - The flowers, the press, the people, the sheer enormity of it.ดูทั้งหมดนี่สิ ดอกไม้ สื่อ ผู้คน ความยิ่งใหญ่ของมัน G.G. (2012)
You know the sheer number of nefarious spells my enemies can use that blood for?นายรู้มั้ยว่ามี คาถาที่ชั่วร้ายจำนวนมากเท่าไหร่ ที่ศัตรูของฉันจะเอาไปใช้ กับเลือดของฉันได้? There Will Be Blood (2012)
Maybe they collide with a supernova or are just made up of something extra amazing, but one day they just get too big for the nebulas they're in and with the sheer gravitational force of their awesomeness, they become a star.มันอาจจะประทะ เข้ากับดาวฤกษ์ หรือสร้างบางอย่าง ที่วิเศษมาก แต่วันหนึ่งพวกมันจะใหญ่เกินไป สำหรับกลุ่มก๊าซที่พวกมันอยู่ Choke (2012)
Sheer genius.ล้ำลึกมาก Prom-asaurus (2012)
The sheer amount of static electricity in that room is going to be terrifying.ปริมาณไฟฟ้าสถิต ในห้องต้องสยดสยองแน่ Prom-asaurus (2012)
Certainly the house would have to be rebuilt from scratch, but in terms of sheer acreage, it can't be beat.แน่นอนว่าบ้านสร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ในเชิงของพื้นที่ความกว้างใหญ๋ มันไม่มีใครเทียบได้ Let's Kill Bridget (2012)
Were you really willing to risk all those lives out of sheer hatred for me?นายเต็มใจเอาชีวิต ของพวกเขาทุกคนมาเสี่ยง เพื่อสนองความเกลียดชัง ที่มีต่อฉัน นะเหรอ Lucky (2012)
I mean, just the sheer historical value of everything in here is... is...ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุดๆ ของทุกอย่างในนี้มัน... . Last Grimm Standing (2012)
For 8 days and 7 nights of sheer heaven, afternoon massages on white sandy beaches, yes, you can win an all-expenses-paid trip to paradise.8 วัน 7 คืนในสวรรค์ นวดตอนบ่ายบนหาดทรายสีขาว ใช่ คุณชนะตั๋วไปเที่ยวทริปสุดแพง Snake Eyes (2012)
The rest is sheer rock, impassable, absent wings.ส่วนที่เหลือเป็นร็อคที่แท้จริง ไม่สามารถใช้ได้ปีกขาด Chosen Path (2012)
They wrapped me in sheer scarves when I was delivered to my uncle's bed.พวกมันห่อฉัน ไว้ข้างในผ้า ตอนที่ฉันถูกส่งตัว ไปที่เตียงของลุง Whatever I Am, You Made Me (2012)
Hang with the new chumps and see if some of our sheer awesomeness doesn't rub off on you.ดูเหล่าเด็กใหม่ และมาช่วยเพิ่ม ความเจ๋งเท่าที่พวกเรามี ให้กับพวกนาย Thanksgiving (2012)
See the beauty sharp and sheer♪ See the beauty sharp and sheer เห็นความงดงามหมดจด Frozen (2013)
Maybe with that sheer Donna Karan barely buttoned.อาจด้วย ดอนน่า คาแรน กับกระดุมที่แทบติดไม่มิดนั่น A Is for A-l-i-v-e (2013)
Well, by sheer luck, I-I happened upon a very nice tree shrew.เออ ผมว่าโชคดี ที่ ผ... ผม กระแตน่ารักมาก (ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายกระรอก) Red in Tooth and Claw (2013)
As a child, I had neither a sense of the world nor my place in it, but art taught me that one's vision can be achieved with sheer force of will.ตอนเด็กๆ ฉันไม่เคยรู้สึกว่ามีตัวตนบนโลก หรือแม้แต่ในที่ของฉัน แต่ศิลปะสอนฉัน การมองเห็นของบางคนสามารถสำเร็จได้ Bring It On (2013)
You felt nothing but sheer agony for 3 months.นายไม่รู้สึกอะไร นอกจากความเจ็บปวดตลอด 3 เดือน I Know What You Did Last Summer (2013)
Given the sheer size, coincidence certainly is a possibility.ดูจากพื้นที่แล้ว จะเป็นเรื่องบังเอิญก็คงได้ Nanny Dearest (2013)
They could almost be considered hesitation marks, except for the sheer number.ดูเหมือนเกิดจากความลังเล เว้นแต่มีจำนวนเยอะมาก #6 (2013)
It's one who rises purely on the strength of the character, by virtue, by sheer force of will.เขาเรียกว่าอัลฟ่าแท้ ผู้ที่เพิ่มพลังบริสุทธิ์ ให้ความแข็งแกร่งของตัวเอง Currents (2013)
John is a man of focus, commitment, sheer will.จอห์นเป็นคนมีเป้าหมาย มีข้อผูกมัด เกินร้อย John Wick (2014)
But that turning spindle is the beginning of a revolution, one that dwarfs all the shots fired and bombs ever detonated in the sheer magnitude of its effect on our civilization.เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ, หนึ่งที่คนแคระภาพทั้งหมดยิง และระเบิดจุดชนวนที่เคย The Electric Boy (2014)
And kill them... with the sheer force of the blast.และฆ่าพวกมัน - ด้วยระเบิดที่แรงที่สุด - มันบ้ามาเลย Godzilla (2014)
Sheer drops on every side...สองข้างทางเป็นหน้าผา... Furious 7 (2015)
You pretended to like that Ed Sheeran song when I know you didn't.เธอแกล้งทำเป็นชอบเพลงของ Ed Sheeran แต่ฉันรู้นะว่าเธอไม่ชอบ Paper Towns (2015)
He kept his house in power through sheer will.เพราะเขาเท่านั้นตระกูล ถึงยังมีอำนาจ High Sparrow (2015)
The sheer range of appetites catered to.ครอบคลุมสิ่งปลุกเร้ามากมาย The Gift (2015)
Ok, I had no idea the sheer number of crazies that were in this city until you set up that 1-800 line for Arrow tips.ในเมืองนี้จนกระทั่งคุณตั้ง สาย 1-800 ให้แอโร่ว์ Suicidal Tendencies (2015)
And that's the changing ratio between sheer waves And pressure waves within a 50-mile radius.ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นแรงเฉือน และคลื่นหลักในพื้นที่แปดไมล์ San Andreas Quake (2015)
Vincent's birth was sheer hell.ตอนแวงซองต์เกิด มันนรกชัดๆ Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheerA calamity was avoided by sheer luck.
sheerHe ran sheer into the wall.
sheerHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
sheerHer success was due to sheer hard work.
sheerIt is a sheer waste of time.
sheerIt was sheer coincidence that Mary and I were on the same train.
sheerNew York city has long been unusual because of its sheer size.
sheerWe survived by sheer luck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาดชัน[ADJ] steep, See also: precipitous, sheer, sloping, inclining, Example: สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตั้งบ้านแต่เดิมเป็นภูเขาลาดชันสลับซับซ้อน
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
เขาสูงชัน[N] sheer rock, See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain, Example: บริเวณพื้นที่เขาสูงชันทำเป็นสวนไล่ลงมาถึงพื้นราบ, Count unit: ลูก, Thai definition: เขาที่มีความสูงแบบตั้งตรงขึ้นไปไม่มีความลาดเอียง
ชัน[ADJ] steep, See also: erect, precipitous, sheer, Ant. ราบ, ลาด, Example: ผมมองขึ้นไปบนยอดเขาถึงรู้ว่าภูเขานี้สูงชันมาก, Thai definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
แท้[ADJ] pure, See also: sheer, unadulterated, unmixed, authentic, genuine, unalloyed, natural, Syn. บริสุทธิ์, Example: ถ้วยรางวัลทำจากทองแท้ ใครๆ ก็อยากได้, Thai definition: ที่ล้วนๆ ไม่มีอะไรเจือปน, ที่ไม่ใช่ของปลอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer   FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
โปร่งบาง [v. exp.] (prōng bāng) EN: be sheer ; be thin ; be see-through ; be transparent   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHEER    SH IH1 R
SHEERAN    SH IH1 R AH0 N
SHEERER    SH IY1 R ER0
SHEERIN    SH IH1 R IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheer    (v) (sh i@1 r)
sheers    (v) (sh i@1 z)
sheered    (v) (sh i@1 d)
sheerer    (j) (sh i@1 r @ r)
sheerest    (j) (sh i@1 r i s t)
sheering    (v) (sh i@1 r i ng)
Sheerness    (n) (sh i@2 n e1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f} vom Kurssheer [Add to Longdo]
Bundesheer {n}armed forces [Add to Longdo]
blauer Dunst [übtr.]sheer invention [Add to Longdo]
Nacktheit {f}sheerness [Add to Longdo]
Neugier {f}; Neugierde {f} | aus reiner Neugier | vor Neugierde platzen | vor Neugierde platzen | seine Neugier befriedigen | Neugier weckencuriosity | out of sheer curiosity | to burst with curiosity; to be bursting with curiosity | to be brim-full of curiosity | to satisfy one's curiosity | to create curiosity [Add to Longdo]
Unsinn {m}; Blödsinn {m}; Nonsens {m} | glatter Unsinn; blanker Unsinnnonsense | sheer nonsense [Add to Longdo]
vom Kurs abweichento sheer away [Add to Longdo]
ausreißen | ausreißend | ausgerissento sheer; to run away | sheering; running away | sheered; run away [Add to Longdo]
dünn; hauchdünn; durchsichtig; durchscheinend {adj}sheer [Add to Longdo]
gierento sheer [Add to Longdo]
rein; blank; pur; unvermischt; schier {adj}sheer [Add to Longdo]
rein {adv}sheerly [Add to Longdo]
scherento sheer [Add to Longdo]
schon der Höflichkeit halberout of sheer politeness [Add to Longdo]
verschlamptlost sheer negligence [Add to Longdo]
Das ist heller Wahnsinn.That's sheer madness. [Add to Longdo]
Es war eine wahre Wonne.It was a sheer delight. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慨世憂国[がいせいゆうこく, gaiseiyuukoku] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
狂気の沙汰;狂気のさた[きょうきのさた, kyoukinosata] (exp) (col) crazy deed; unbelievable deed; the height of madness; act of sheer madness [Add to Longdo]
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss [Add to Longdo]
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity [Add to Longdo]
純然[じゅんぜん, junzen] (adj-t,adv-to) absolute; complete; utter; pure; sheer [Add to Longdo]
醇乎[じゅんこ, junko] (adj-t,adv-to) pure; sheer [Add to Longdo]
全くの浪費[まったくのろうひ, mattakunorouhi] (n) sheer waste [Add to Longdo]
単なる[たんなる, tannaru] (adj-pn) mere; simple; sheer; (P) [Add to Longdo]
断崖絶壁[だんがいぜっぺき, dangaizeppeki] (n) precipitous cliff; sheer precipice [Add to Longdo]
透けるブラウス[すけるブラウス, sukeru burausu] (n) sheer blouse [Add to Longdo]
薄絹;薄帛;薄衣[うすぎぬ;うすごろも(薄衣), usuginu ; usugoromo ( haku koromo )] (n) (1) thin or light silk; sheer silk; (2) veil (mystery) [Add to Longdo]
憂国慨世[ゆうこくがいせい, yuukokugaisei] (n) worrying about the conditions of the country out of sheer patriotism [Add to Longdo]
力尽くで;力尽で[ちからずくで, chikarazukude] (exp) by sheer strength [Add to Longdo]
屏風岩[びょうぶいわ, byoubuiwa] (n) sheer cliff [Add to Longdo]
嶄絶;巉絶[ざんぜつ, zanzetsu] (n,adj-na) (arch) sheer; precipitous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy [Add to Longdo]
纯属[chún shǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, / ] pure and simple; sheer; outright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shears \Shears\, n. pl. [Formerly used also in the singular. See
   {Shear}, n., 1.]
   1. A cutting instrument. Specifically:
    (a) An instrument consisting of two blades, commonly with
      bevel edges, connected by a pivot, and working on both
      sides of the material to be cut, -- used for cutting
      cloth and other substances.
      [1913 Webster]
 
         Fate urged the shears, and cut the sylph in
         twain.              --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) A similar instrument the blades of which are
      extensions of a curved spring, -- used for shearing
      sheep or skins.
    (c) A shearing machine; a blade, or a set of blades,
      working against a resisting edge.
      [1913 Webster]
 
   2. Anything in the form of shears. Specifically:
    (a) A pair of wings. [Obs.] --Spenser.
    (b) An apparatus for raising heavy weights, and especially
      for stepping and unstepping the lower masts of ships.
      It consists of two or more spars or pieces of timber,
      fastened together near the top, steadied by a guy or
      guys, and furnished with the necessary tackle.
      [Written also {sheers}.]
      [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) The bedpiece of a machine tool, upon which a table
    or slide rest is secured; as, the shears of a lathe or
    planer. See Illust. under {Lathe}.
    [1913 Webster]
 
   {Rotary shears}. See under {Rotary}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top