ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp-tongued

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-tongued-, *sharp-tongued*, sharp-tongu, sharp-tongue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-tongued[ADJ] ปากจัด, See also: ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม, Syn. abusive, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sharp-tongued() adj. ปากจัด,ปากร้าย,เสียดสี,เหน็บแนม,มีคารมคมคาย,เจ้าโวหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากตลาด[ADJ] sharp-tongued, Syn. ปากจัด, Example: ชาวบ้านชาวช่องนินทาว่าลูกสาวบ้านนี้เป็นประเภทพวกปากตลาด
ปากกล้า[ADJ] sharp-tongued, See also: outspoken, Example: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว, Thai definition: พูดไม่เกรงกลัวใคร
ปากคม[ADJ] sharp-tongued, Example: ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนปากคม พูดไม่เกรงใจใคร, Thai definition: พูดจาเสียดแทงใจ
ปากจัด[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, caustic, Syn. ปากคอเราะราย, ปากตะไกร, Example: แกเป็นคนปากจัดเหมือนแม่ค้าปลาสด, Thai definition: ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ
ปากตะไกร[ADJ] sharp-tongued, See also: sarcastic, Syn. ปากจัด, Example: ป้าแกเป็นคนปากตะไกรมาตั้งแต่สาวจนแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากคม[adj.] (pāk khom) EN: sharp-tongued   FR: qui a la langue fourchue
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken   
ปากร้าย[v.] (pāk rāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech   FR: être mauvaise langue

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top