ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serif

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serif-, *serif*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serif[N] เส้นเล็กๆ ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serif(เซ'ริฟ) n. เส้นเล็ก ๆ ,ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด, Syn. stroke,write
sans serifแซนเซอริฟ <คำอ่าน>เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serifluxสิ่งปล่อยไหลใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's in the sans serif family of typeface.มันอยู่ในตระกูล ฟ้อนต์แซนเซอริฟ Super Sunday (2011)
So, Brick, uh, that Super Bowl logo. Is that serif or sans serif?บริค โลโก้ซูเปอร์โบว์นั่น เซริฟหรือแซนเซอริฟกัน Super Sunday (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Serife {f}; schmale Linie an den Enden von Druckbuchstaben | Serifen {pl} | ohne Serifenserif | serifs | non-serif [Add to Longdo]
serifenbetont {adj} (Schriftart)serif (font) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
ゴシック体[ゴシックたい, goshikku tai] (n) {comp} "Gothic" typeface (usu. sans-serif) [Add to Longdo]
サンセリフ[, sanserifu] (n) {comp} sans serif [Add to Longdo]
セリフ[, serifu] (n) serif; (P) [Add to Longdo]
決めゼリフ;決め台詞;決め科白[きめゼリフ(決めゼリフ);きめぜりふ(決め台詞;決め科白), kime zerifu ( kime zerifu ); kimezerifu ( kime serifu ; kime serifu )] (n) signature phrase; signature saying [Add to Longdo]
捨て台詞;捨てゼリフ[すてぜりふ(捨て台詞);すてゼリフ(捨てゼリフ), sutezerifu ( sute serifu ); sute zerifu ( sute zerifu )] (n) sharp parting remark; parting threat [Add to Longdo]
台詞;科白[せりふ;かはく(科白);セリフ, serifu ; kahaku ( serifu ); serifu] (n) speech; words; one's lines; remarks [Add to Longdo]
台詞回し[せりふまわし, serifumawashi] (n) theatrical elocution [Add to Longdo]
[うろこ;こけ;こけら, uroko ; koke ; kokera] (n) (1) scale (of fish); (2) serif (on kana or kanji (e.g. in Mincho font)) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンセリフ[さんせりふ, sanserifu] sans serif [Add to Longdo]
セリフ[せりふ, serifu] serif [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  serif
      n 1: a short line at the end of the main strokes of a character
           [syn: {serif}, {seriph}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top