ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-destruction

S EH1 L F D IH0 S T R AH1 K T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-destruction-, *self-destruction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-destruction(n) การทำลายตัวเอง, See also: การฆ่าตัวตาย, ระบบที่ทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ, Syn. masochism, suicide, self-abuse, self-slaughter

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's unfortunate I have to do this, but my daughter's self-destruction has forced my hand.โชคไม่ดีที่ฉันคงต้องทำอย่างนี้ แต่การทำร้ายตัวเองของลูกสาวฉัน มันบังคับ Resurrection (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELF-DESTRUCTION S EH1 L F D IH0 S T R AH1 K T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
自爆[じばく, jibaku] (n, vs, adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up #14,857 [Add to Longdo]
自壊[じかい, jikai] (n, vs) (1) disintegration; (2) self-destruction [Add to Longdo]
自滅[じめつ, jimetsu] (n, vs, adj-no) ruining oneself; destroying oneself; self-destruction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-destruction \Self`-de*struc"tion\, n.
   The destruction of one's self; self-murder; suicide.
   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-destruction
   n 1: the act of killing yourself; "it is a crime to commit
      suicide" [syn: {suicide}, {self-destruction}, {self-
      annihilation}]
   2: the act of destroying yourself; "his insistence was pure
     self-destruction"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top