Search result for

หำแฟืะ สรืำ บหำแฟืะล

(0 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หำแฟืะ สรืำ บหำแฟืะล-, *หำแฟืะ สรืำ บหำแฟืะล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา secant line [secant] มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: หำแฟืะ สรืำ บหำแฟืะล กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

secant line ( L AY1 N) [secant ]

 


  

 
secant
 • เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)[Lex2]
 • อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)[Lex2]
 • (ซี\'แคนทฺ,-เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้,เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน,อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น [Hope]
line
 • การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ความสนใจในงานหรือกิจกรรม: สายงาน, อาชีพ, แวดวง [Lex2]
 • โครงร่าง: รูปร่าง [Lex2]
 • โคลงบรรทัดหนึ่ง: บาทหนึ่งของโคลง [Lex2]
 • จดหมายสั้นๆ: ข้อความ [Lex2]
 • เชือก: สายไฟ [Lex2]
 • เชื้อสาย: ตระกูล, วงศ์ตระกูล [Lex2]
 • แถว: คิว, แนว [Lex2]
 • ทางรถไฟ[Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำให้มีริ้วรอย [Lex2]
 • ทิศทางในการเคลื่อนไหว[Lex2]
 • ธุรกิจการขนส่ง[Lex2]
 • แนวทาง: นโยบาย, วิถีทาง [Lex2]
 • รอยย่น: ริ้วรอย, รอยตีนกา [Lex2]
 • เรียงราย: เป็นแถว [Lex2]
 • ลากเส้น: วาดเส้น, เขียนเส้น [Lex2]
 • สายโทรศัพท์: สายโทรเลข [Lex2]
 • สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร[Lex2]
 • เส้น: สาย [Lex2]
 • เส้นทางคมนาคม: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ [Lex2]
 • เส้นบรรทัด: บรรทัด [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
 • เส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 • เติม: แต่งเติม [Lex2]
 • ปกคลุม[Lex2]
 • ใส่ซับใน: บุ [Lex2]
 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย [LongdoEN]
 • (ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง, [Hope]
 • (n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก [Nontri]
 • (vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว [Nontri]
 • /L AY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top