ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seam welding

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seam welding-, *seam welding*, seam weld
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seam welding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seam welding*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seam weldingการเชื่อมตะเข็บ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
step-by-step seam weldingการเชื่อมตะเข็บเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tape butt-seam welding; foil butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahtschweißen {n}seam welding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top