Search result for

schw

(76 entries)
(0.2699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schw-, *schw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schwa[N] เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ, See also: สระปานกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Schwarz's inequalityอสมการชวาร์ซ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Schwann cellเซลล์ชวันน์, เซลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มชั้นนอกสุดของแอกซอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Schwingbeanspruchung {f}ขมิ้นเหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
You think that's a Schwinn.คิดว่านั่นชวินเหรอ Burn After Reading (2008)
Hey, you're going to damage my Schwinn.เฮ้, นายกำลัง ทำจักรยานฉันพังนะ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Well, my guess was Gretchen Schwartz.เธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ของฉัน อยู่หลายอาทิตย์ ABQ (2009)
This is Gretchen Schwartz calling to say hello.แค่โทรมาทักทายจ้ะ Peekaboo (2009)
This is Mrs. Schwartz, whom you've heard so much about.นี่คือคุณนายสวาร์ซ คนที่ลูกได้ยินเรื่องของเธอมาเยอะมาก Peekaboo (2009)
Mrs. Schwartz, thank you so much for what you've done for my dad.ขอบคุณอย่างมาก สำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อพ่อผม Peekaboo (2009)
The same reason he knocked over the Andersons' water fountain, pulled down the Garcias' basketball hoop and spray-painted the Schwarzs' trash cans.-น่าจะเป็นเป็นคนที่เอาหัวไปโขก กับน้ำพุของแอนเดอร์สัน หรือคนที่ล้มแป้นบาสเก็ตบอลของ การ์เซียส Blinded by the Light (2009)
Uh, women in literature, professor Schweik?เอ่อ ผู้หญิงในวิชาวรรณกรรมนั่น อาจารย์Schweik? The Freshmen (2009)
The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born.The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born. Hot Tub Time Machine (2010)
Schwarzes haut, braunes haut, grune augen...ผิวดำ ผมน้ำตาล ตาสีเขียว The Bishop Revival (2010)
And I want I want mindy schwartz to fall in love with me.และผมต้องการ... ให้มินดี้ สเวิร์ทตกหลุมรักผม Swap Meat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
schwThey had a high opinion of Dr. Schweitzer.
schwSchweitzer is a man to imitate.
schwSchweitzer was a musician as well as a doctor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดปากหนา [n. exp.] (nok krajit pāk nā) EN: Radde's Warbler   FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWAB    SH W AA1 B
SCHWER    SH W ER1
SCHWAM    SH W AO1 M
SCHWED    SH W EH1 D
SCHWAN    SH W AO1 N
SCHWANZ    SH W AO1 N S
SCHWALL    SH W AO1 L
SCHWABE    SH W AO1 B
SCHWALM    SH W AA1 L M
SCHWAHN    SH W AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schwa    (n) (sh w aa1)
schwas    (n) (sh w aa1 z)
Schwarz    (n) (sh w oo1 t z)
Schwartz    (n) (sh w oo1 t z)
Schwerin    (n) (sh v e1 r ii1 n)
Schwarzkopf    (n) (sh w oo1 t s k o p f)
Schwarzenegger    (n) (sh w oo1 t z e n ei g @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
Schwangerschaft(n) |die, pl. Schwangerschaften| ภาวะตั้งครรภ์
Schwanz(n ) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
schwarz(adj) ที่มีสีดำ
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์
Schweigen(n) |das| อาการเงียบ, อาการนิ่งงัน เช่น Sie antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen. เธอตอบหลังจากอาการเงียบครุ่นคิด
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| เงียบ, ไม่พูดไม่จา, นิ่งเงียบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwatzengabbings [Add to Longdo]
Schwarzbeere {f}; Heidelbeere {f} | Schwarzbeeren {pl}; Heidelbeeren {pl}huckleberry [Am.] | huckleberries [Add to Longdo]
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists [Add to Longdo]
Schwätzer {m}babbler [Add to Longdo]
Schwätzer {m}blabber [Add to Longdo]
Schwabbelscheibe {f}; Polierscheibe {f} [techn.]buffing wheel; buff wheel; buff [Add to Longdo]
Schwabenstreich {m}piece of folly [Add to Longdo]
Schwachheit {f}; Schwäche {f}weakness [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}half wit; nitwit [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}nerd [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}idiot; twit [Add to Longdo]
Schwachpunkt {m}; Schwachstelle {f}; schwache Seiteweak point [Add to Longdo]
Schwachsinn {m}dementia [Add to Longdo]
Schwachsinn {m}feeblemindedness [Add to Longdo]
Schwachsinnige {m,f}; Schwachsinnigerimbecile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キルシュワッサー[, kirushuwassa-] (n) kirschwasser (ger [Add to Longdo]
シュワン細胞[シュワンさいぼう, shuwan saibou] (n) Schwann cell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
施瓦布[Shī wǎ bù, ㄕ ㄨㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Schwab (name) [Add to Longdo]
许旺细胞[Xǔ wàng xì bāo, ㄒㄩˇ ㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不景気[ふけいき, fukeiki] schwere_Zeiten, Rezession [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] Schwaermerei, -Eifer [Add to Longdo]
[かたな, katana] Schwert, Messer [Add to Longdo]
[つるぎ, tsurugi] Schwert [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] Schwierigkeit, Muehsal [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
妊娠[にんしん, ninshin] Schwangerschaft, Empfaengnis [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] Schwangerschaftsabbruch [Add to Longdo]
妊婦[にんぷ, ninpu] schwangere_Frau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top