ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schnupfen

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schnupfen-, *schnupfen*
German-Thai: Longdo Dictionary
Schnupfen(n) |der, nur Sg.| อาการจามคัดจมูก เนื่องจากไข้หวัด
schnupfen(vi) |schnupfte, hat geschnupft| สูดจมูกฟุดฟิด, สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง, สูดดม,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnupfen {m}cold (in the head); sniffles [Add to Longdo]
Schnupfen bekommento catch a cold; to get the sniffles [Add to Longdo]
schnupfen | schnupfend | schnupft | schnupfteto snuff | snuffing | snuffs | snuffed [Add to Longdo]
schnupfen | schnupfend | schnupft | schnupfteto take snuff | taking snuff | takes snuff | took snuff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schnupfen /ʃnupfən/ 
   cold; the sniffles

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  schnupfen /ʃnupfən/
   snuff; to take snuff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top