ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sateen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sateen-, *sateen*
Possible hiragana form: さてえん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sateen(n) ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่คล้ายแพรต่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sateen(ซะทีน') n. ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่ทำเหมือนแพรต่วนหรือแพรซาติน, กำมะหริด

English-Thai: Nontri Dictionary
sateen(n) ผ้าต่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำมะหริด[kammarit] (n) EN: sateen ; worsted fabrics

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sateen (n) sˈətˈiːn (s @1 t ii1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
毛繻子[けじゅす, kejusu] (n) satin cloth; sateen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sateen \Sat*een"\, n. [Cf. {Satin}.]
   A kind of dress goods made of cotton or woolen, with a glossy
   surface resembling satin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sateen
   n 1: a cotton fabric with a satiny finish

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top