ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salutes

S AH0 L UW1 T S   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salutes-, *salutes*, salute
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
"The Kennedy Center salutes 50 Years of Stan's Ass."สถานบันเคนเนดี้ขอมอบ รางวัลให้กับก้นอายุ 50 ปี ของ สแตน The Story of Us (1999)
King Sargon salutes you, citizens of Nippur.กษัตริย์ซาร์ก้อนชื่นชมพวกท่าน ประชาชนแห่งนิพเพอร์ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It was still real, but without the flowers and the 21-gun salutes...มันยังเป็นจริง แต่ถ้าไม่มีดอกไม้และการยิงปืนสดุดี Believe (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALUTES    S AH0 L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salutes    (v) sˈəlˈuːts (s @1 l uu1 t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top