ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reservation

R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reservation-, *reservation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reservation(n) การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration
reservation(n) เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. sanctuary
reservation(n) ข้อจำกัด, See also: เงื่อนไข, Syn. condition, proviso

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน, การจอง, การรักษาไว้, การสำรอง, ที่สงวน
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้, การสงวน, การปกปักรักษา, การคุ้มครอง, การดำรง, การคงไว้, การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
self-preservation(เซลฟฺ'เพรสเซอเว'เชิน) n. การรักษาตัวรอด, ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณใน การป้องกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
reservation(n) เขตสงวน, เขตอนุรักษ์, ทุนสำรอง, ข้อจำกัด
preservation(n) การสงวน, การเก็บรักษา, การดอง, การดำรงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reservation๑. ข้อสงวน (ในสภา, ในสนธิสัญญา)๒. เขตสงวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservationการสงวน, เขตสงวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservation systemsระบบการจอง [TU Subject Heading]
reservationsข้อสงวน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
reservationความสงสัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get reservations on the Aquitania, and we'll take the 12:30 train for Cherbourg.ไปจองตั๋วที่อะควิแทเนีย เราจะขึ้นรถไฟเที่ยวเที่ยงครึ่งไปเซอร์เบิร์ก Rebecca (1940)
- There's a reservation under Wallace.- มีการสำรองห้องพักภายใต้วอลเลซเป็น Pulp Fiction (1994)
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา Brokedown Palace (1999)
No, she's not. Stan, I told you to make the reservation for three!เปล่า เธอไม่ได้มา สแตน ฉันบอกคุณแล้วไง ว่าให้จองไว้แค่สามที่ The Story of Us (1999)
Find out where he eats. Make a reservation for two.หาที่เขากิน การสำรองห้องพักสำหรับสอง Showtime (2002)
- You have to make a reservation and stuff.-คุณต้องไปจัดการเรื่องงานและก็เรื่องสต๊าฟนี่นะ Hope Springs (2003)
You already want to discuss about hotel reservation and banquet.ไม่.. ไม่เป็นไร.. Something About 1% (2003)
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Tom's involved with a woman I have reservations about. Don't rush off. Tom's happy with Nola.แค่ทอมไปติดหญิงมันก็วุ่นพออยู่แล้ว อย่าหาเรื่องอีก Match Point (2005)
What is the problem here? We made these reservations over six months ago.ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร เราอุตส่าจองล่วงหน้าตั้ง 6 เดือน Red Eye (2005)
To get a room on a weekend without a reservation is nearly impossible.การที่จะหาห้องซักห้องตอนช่วงวันหยุดโดยไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ Art of Seduction (2005)
I'm sorry but some customers just showed up without reservations Let's go some other timeขอโทษด้วยคะ แต่ลูกค้าบางท่าน พึ่งมาโดยไม่ได้จองเอาไว้ / เอาไว้ไปวันหลัง Ing (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservationCan I make a reservation?
reservationCan I make a reservation for golf?
reservationCan you fix me a reservation?
reservationConfirm your reservation in advance.
reservationCould I make a reservation?
reservationCould you cancel my reservation?
reservationCould you make a reservation for me?
reservationDon't forget to confirm your reservation in advance.
reservationDo you have a reservation?
reservationHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
reservationHow early do I have to make a reservation to qualify for the discount?
reservationI accept a proposal with reservation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวสำรอง(n) substitution, See also: reservation, understudy, Syn. ผู้เล่นสำรอง, Ant. ตัวจริง, Example: เธอเล่นวอลเล่ย์บอลทีมชาติเป็นตัวสำรอง, Thai Definition: ผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาจากตัวจริง
การสำรอง(n) reservation, Syn. การเผื่อ, Example: ขณะนี้บริษัทน้ำมันหลายแห่งมีการสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน, Thai Definition: การมีไว้หรือตระเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
โดยมีเงื่อนไขว่า...[dōi mī ngeūoenkhai wā …] (x) EN: with the reservation that ...
จอง[jøng] (v) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[jøng thī] (v, exp) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage  FR: réserver une place
จองตั๋ว[jøng tūa] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[jøngwai] (v, exp) EN: make a reservation  FR: réserver ; faire une réservation
การอนุรักษ์[kān anurak] (n) EN: conservation ; preservation  FR: conservation [ f ] ; préservation [ f ]
การจอง[kān jøng] (n) EN: booking ; reservation  FR: réservation [ f ]
การเก็บรักษา[kān kepraksā] (n) EN: storage ; preservation
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESERVATION R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N
RESERVATIONS R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z
RESERVATIONIST R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T
RESERVATIONISTS R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reservation (n) rˌɛzəvˈɛɪʃən (r e2 z @ v ei1 sh @ n)
reservations (n) rˌɛzəvˈɛɪʃənz (r e2 z @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预约[yù yuē, ㄩˋ ㄩㄝ, / ] reservation; reserve #9,904 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsstation { f }reservation terminal [Add to Longdo]
Platzkarte { f }reservation card; seat reservation [Add to Longdo]
Reservat { n }; Reservation { f } | Reservate { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Reservierung { f } | Reservierungen { pl }reservation | reservations [Add to Longdo]
Vorbehaltsklausel { f }reservation provision; reservation clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] (n, vs) preservation; conservation; storage; saving (e.g. to disk); maintenance; (P) #678 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n, vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) #2,931 [Add to Longdo]
保健[ほけん, hoken] (n, adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P) #3,803 [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] (n, vs) retention; maintenance; preservation; (P) #4,008 [Add to Longdo]
保安[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) #4,512 [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] (n, vs, adj-no) (1) reservation; appointment; booking; advance order; (2) contract; subscription; pledge; (P) #5,659 [Add to Longdo]
振り(P);風[ふり, furi] (n, ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf, ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P) #5,704 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs) [Add to Longdo]
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract [Add to Longdo]
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top