ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repellant

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repellant-, *repellant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repellant[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look repellant in that apron and you've been wearing it too long.แกใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วทุเรศ กว่าจะถอดได้ This Beautiful Fantastic (2016)
Thoroughly repellant woman.หญิงน่ารังเกียจที่สุด Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Well, apparently, that's where your wife is... and that's the repellant gentleman who owns her.นี่ดูเหมือนเป็นที่เมียนายอยู่นั่น พูดอีกทีสุภาพบุรุษเลวนั่นเป็นเจ้าของหล่อน Django Unchained (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repellantNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!

Japanese-English: EDICT Dictionary
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repellant
   adj 1: serving or tending to repel; "he became rebarbative and
       prickly and spiteful"; "I find his obsequiousness
       repellent" [syn: {rebarbative}, {repellent}, {repellant}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]
   n 1: a compound with which fabrics are treated to repel water
      [syn: {repellent}, {repellant}]
   2: a chemical substance that repels animals [syn: {repellent},
     {repellant}]
   3: the power to repel; "she knew many repellents to his
     advances" [syn: {repellent}, {repellant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top