ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reenforcement

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reenforcement-, *reenforcement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
reenforcement(n) การบำรุงกำลัง, กำลังหนุน, การเสริมกำลัง, การสนับสนุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we don't also provide reenforcement on the front lines.ถ้าเราไม่ส่งกองหนุน ไปยังแนวหน้าด้วย Senate Murders (2010)
Clankers sent reenforcements.ไอ้พวกกระป๋องมันส่งกองหนุนมา Ambush (2008)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenforcement \Re`en*force"ment\ (r?`?n*f?rs"ment), n.
   1. The act of reenforcing, or the state of being reenforced.
    [1913 Webster]
 
   2. That which reenforces; additional force; especially,
    additional troops or force to augment the strength of any
    army, or ships to strengthen a navy or fleet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Psychology) A reward or punishment which is given to a
    person or animal in order to increase the likelihood that
    a specific behavior will be repeated.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reenforcement
   n 1: information that makes more forcible or convincing; "his
      gestures provided eloquent reinforcement for his
      complaints" [syn: {reinforcement}, {reenforcement}]
   2: a military operation (often involving new supplies of men and
     materiel) to strengthen a military force or aid in the
     performance of its mission; "they called for artillery
     support" [syn: {support}, {reinforcement}, {reenforcement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top