ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redistributions

R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redistributions-, *redistributions*, redistribution
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา redistributions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *redistributions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redistribution[N] การจัดสรรปันส่วนใหม่, See also: การแบ่งใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population redistribution policyนโยบายการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Blood Flow, Redistribution ofการกระจายของเลือดใหม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The redistribution of wealth upward through killing has to stop.Redistribution rich ฆาตรกร จะต้องหยุด The Purge: Anarchy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REDISTRIBUTION R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redistribution (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃən (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n)
redistributions (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃənz (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade), #97,771 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuzuteilung {f}redistribution [Add to Longdo]
Umverteilung {f}; Neuverteilung {f}; neue Verteilung; Umlagerung {f}redistribution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再配布[さいはいふ, saihaifu] (n) redistribution [Add to Longdo]
再配分[さいはいぶん, saihaibun] (n) redistribution [Add to Longdo]
再分配[さいぶんぱい, saibunpai] (n) redistribution [Add to Longdo]
二次配布[にじはいふ, nijihaifu] (n,vs) redistribution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top