ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recruitment

R AH0 K R UW1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recruitment-, *recruitment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recruitment(n) การสรรหาใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recruitment(รีครูท'เมินทฺ) n. การเกณฑ์ทหารใหม่,การรับสมาชิกใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recruitmentการสรรหา (บุคคล), การเรียกเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitmentการเรียกเข้าเป็นทหาร, การสรรหาบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recruitment, personnel๑. การสรรหาบุคลากร๒. การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, politicalการสรรหาบุคคลเพื่อร่วมงานทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recruitment, rapidการเร่งระดมคน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกว่า "แกได้ยินฉันพูดมั้ย ไอ้หนู" "ได้ยินครับ" Shaun of the Dead (2004)
Did you try the Army Recruitment list?ทำไมหรือ? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Army Recruitment List...เขาไม่อยู่บน K.I.A. หรือ รายการ M.I.A. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
You put Chuck on the CIA recruitment track.คุณเอาชัคเข้ามาคัดซีไอเอด้วย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Recruitment for a single job.เกณฑ์คนมาเพื่อทำงานงานเดียว Shooter (2007)
You're a remarkably effective recruitment tool.คุณมีวิธีชักชวนคนเข้าร่วมงานที่เยี่ยมมาก Masterpiece (2008)
He's abducted 5 people,and then gets to a scheduled recruitment session at a specific time.เขาลักพาตัวคน 5 คน และมาฟังการแนะแนวงานของเราได้ทัน Masterpiece (2008)
Coach Saban wants his monthly recruitment update Fed Ex.โค้ชSabanต้องการ เพิ่มเงินเดือนคะFed Ex The Blind Side (2009)
I don't wanna name names, but on Michael's first two recruitment trips somebody took him to the tittybar.I don't wanna name names แต่ ไมเคิลสมัครเกี่ยวกับการศึกษาสองอย่าง จะมีบางคนพาเขาไปบาร์tity(หัวนมผู้หญิง) The Blind Side (2009)
The NCAA fears that with your recruitment a door might be opened - that boosters from lots of schools in the south will become legal guardians for young athletes without means and funnel them to their Alma Maters.NCAAกลัวว่าการสรรหาของ คุณอาจมีการเปิดเผย ผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ จากโรงเรียนในทางใต้ จะมาเป็นผู้ปกครองของ นักกีฬาอายุน้อยๆโดยไรความหมาย The Blind Side (2009)
Recruitment drive.เกณฑ์ไพร่พล Live Free or Twihard (2010)
I've been contacted by the, the recruitment people for Terra Nova.ฉันได้รับการติดต่อ จากหน่วยรับสมัคร โครงการเทรร่า โนวา Genesis: Part 1 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสรรหา[kān sanhā] (n) EN: recruitment  FR: recrutement [m]
การสรรหาบุคลากร[kān sanhā bukkhalākøn] (n, exp) EN: employee recruitment  FR: recrutement de personnel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUITMENT R AH0 K R UW1 T M AH0 N T
RECRUITMENT R IH0 K R UW1 T M AH0 N T
RECRUITMENT(2) R IY0 K R UW1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruitment (n) rˈɪkrˈuːtmənt (r i1 k r uu1 t m @ n t)
recruitments (n) rˈɪkrˈuːtmənts (r i1 k r uu1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job, #3,963 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
新卒採用[しんそつさいよう, shinsotsusaiyou] (n) graduate recruitment; employment of new graduates [Add to Longdo]
大募集[だいぼしゅう, daiboshuu] (n) mass recruitment; (P) [Add to Longdo]
中途採用[ちゅうとさいよう, chuutosaiyou] (n) mid-career recruitment [Add to Longdo]
徴集[ちょうしゅう, choushuu] (n,vs) levying; recruitment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency [Add to Longdo]
募集広告[ぼしゅうこうこく, boshuukoukoku] (n) recruitment advertisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruitment \Re*cruit"ment\ (-ment), n.
   The act or process of recruiting; especially, the enlistment
   of men for an army.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recruitment
   n 1: the act of getting recruits; enlisting people for the army
      (or for a job or a cause etc.) [syn: {recruitment},
      {enlisting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top