ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

real time

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -real time-, *real time*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
real time(n) ช่วงเวลาสั้นมากที่เกิดขึ้นขณะระบบคอมพิวเตอร์กำลังรับและจัดการข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
real timeเวลาจริง, Example: ลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
real time forecastingreal time forecasting, การพยากรณ์ ณ เวลาจริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
real time(n) ตามเวลาจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe you all should spend some real time in the projects and then you wouldn't have to...Maybe you should spend real time in the projects... ...and then you wouldn't have to make up speeches and memorize them. Maid in Manhattan (2002)
Now, we're uplinked in real time to NASA and AsiaSatCom.ตอนนี้ เราได้เชื่อมโยงโดยตรง กับนาซ่าและเอเซียคอม Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
If you call the cell, I can throw in the real time location, no charge.ถ้าอย่างนั้น ต่อสายเข้าโทรศัพท์ของเขาให้หน่อย L.D.S.K. (2005)
You know as well as I do decisions made in real time are never perfect.คุณก็รู้ดีเหมือนผม การตัดสินใจเฉพาะหน้ามันไม่เคยสมบูรณ์แบบหรอก The Bourne Ultimatum (2007)
Oh, all right... by using GPS radar and real time satellite imagery, เอาเถอะ ด้วยเรดาร์ค้นหาตำแหน่ง GPS กับระบบจำลองภาพด้วยดาวเทียมแบบเรียลไทม์ Knight Rider (2008)
But of course. Ok, real time satellite image shows...ได้ค่ะ โอเค ภาพสดจากดาวเทียมแสดงให้เห็น.. Brothers in Arms (2008)
We've got real time coverage of the station. Okay.เราได้รับการายงานแบบสดๆของสถานี โอเค Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค ABQ (2009)
I was saving these for when we finally got some real time alone.ฉันเก็บพวกนี้ไว้ สำหรับตอนที่เรา ได้เวลาตามลำพังกัน ในที่สุด Living the Dream (2009)
You've got a real time machine? Not for much longerif I can't get her stabilised.คุณมีไทม์แมชชีนของจริงหรอ จะไม่มีอีกต่อไปถ้าทำให้มันอยู่ในสภาวะเสถียรไม่ได้ The Eleventh Hour (2010)
He can't devote any real time to courting them.เพราะความเหงา Solitary Man (2010)
That's real time travel to the past.นี่คือฉันเข้ามาเยี่ยมชม เหตุการณ์ในอดีตของตัวเอง Is Time Travel Possible? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาจริง(n) real time, Example: เวลาที่บันทึกจะมีความคลาดเคลื่อนจากเวลาจริงไม่เกิน 3 วินาที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวลาจริง[wēlā jing] (n, exp) EN: real time

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ,   /  ] real time #7,818 [Add to Longdo]
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ,       /      ] real time operating environment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] (adj-no) prompt; immediate; in real time; (P) #1,306 [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム[onrainriarutaimu] (n) { comp } online real time [Add to Longdo]
オンラインリアルタイムシステム[onrainriarutaimushisutemu] (n) { comp } on-line real time system [Add to Longdo]
リアルタイム処理[リアルタイムしょり, riarutaimu shori] (n) { comp } real time processing [Add to Longdo]
恒星時[こうせいじ, kouseiji] (n) sidereal time [Add to Longdo]
実時間[じつじかん, jitsujikan] (n) real time [Add to Longdo]
非リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] (n) { comp } non real time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time [Add to Longdo]
実時間[じつじかん, jitsujikan] real time [Add to Longdo]
非リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] non real time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 real time
   n 1: the actual time that it takes a process to occur;
      "information is updated in real time"
   2: (computer science) the time it takes for a process under
     computer control to occur

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 real time
 
 
   1. [techspeak] adj. Describes an application which requires a program to
   respond to stimuli within some small upper limit of response time
   (typically milli- or microseconds). Process control at a chemical plant is
   the {canonical} example. Such applications often require special operating
   systems (because everything else must take a back seat to response time)
   and speed-tuned hardware.
 
   2. adv. In jargon, refers to doing something while people are watching or
   waiting. ?I asked her how to find the calling procedure's program counter
   on the stack and she came up with an algorithm in real time.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top