Search result for

raufen

(57 entries)
(0.507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raufen-, *raufen*
Possible hiragana form: らうふぇん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raufen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raufen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I think you and Shrevie should work your thing out.Aber du und Shrevie solltet euch zusammenraufenDiner (1982)
Get to work!Aber wenn's ums räubern und raufen geht, dann könnt ihr auf einmal fleißig sein. Ja, ja, ja. Ronja Robbersdaughter (1984)
- Traffic was miserable--- Der Verkehr war zum Haareraufen... Joey's Place (1987)
They came out fighting and they're still at it!Sie rauften bei der Geburt und raufen immer noch! Overboard (1987)
Looks, throws, catches, hustles. Part of one big team.Gucken, werfen, fangen, raufen, als Teil eines Teams. The Untouchables (1987)
I saw that, willie. Your building's going where ? Condo ?Wir würden reden und reden, du würdest dir frustriert die Haare raufen, und dann würdest du nachgeben. We Gotta Get Out of This Place (1988)
Fighting with stuffed animals.Sich mit ausgestopften Tieren zu raufenDaffy Duck's Quackbusters (1988)
Shelby wouldnt want us to get mired down and wallow in this.Shelby würde nicht wollen, dass wir uns die Haare raufenSteel Magnolias (1989)
We've been trying hard to work things out. It's, it's nobody's fault really...Wir wollen eine Lösung finden und uns zusammenraufenYear of the Monkey (1990)
They took permanent vacation in hell If you know what I meanDaueraufenthalt in der Hölle gebucht, Baby. King of New York (1990)
No, please... Neither the food deprivations nor the cellar confinements could overcome Toinette's frustration of being too small to play the viol.Weder Nahrungsentzug noch Kelleraufenthalte mäßigten Toinettes Groll darüber, dass sie noch zu klein war, um Gambe zu spielen. Tous les matins du monde (1991)
He doesn't want me to touch him, but he'll still wrestle and roughhouse with me.Das Seltsame ist - ich darf ihn nicht anfassen, aber Raufen ist OK. Bell Bottom Blues (1993)
Does Mrs. Sway know you were hospitalized for drug and alcohol abuse?Weiß Mrs. Sway von Ihrer Kuraufenthalt wegen Drogen und Alkohol? The Client (1994)
For Christian shame, put by this barbarous brawl.Schämt Euch als Christen! Lasst Euer heidnisches RaufenOthello (1995)
It looks like they'll try to work things out. Well, that's great.Sieht aus, als wollten sie sich zusammenraufenAdvise and Repent (1995)
- Ay, or drinking, fencing, swearing quarreling, drabbing.- Ja, oder trinken, raufen, fluchen, zanken, huren. Hamlet (1996)
You must not think that we are made of stuff so flat and dull that we can let our beard be shook with danger, and think it pastime.Ihr müsst nicht denken, Wir wären aus so trägem Stoff gemacht, dass Wir Gefahr am Bart uns raufen ließen und hielten es für Kurzweil. Hamlet (1996)
Amateur video captured him wrestling with her in what appeared to be a playful manner.Ein Amateurvideo zeigt ihn beim Raufen mit ihr, was anscheinend friedlicher Natur ist. Faster Than a Speeding Vixen (1997)
His fingers were red from fighting... and he spoke like a schoolboy at lessons.Seine Finger waren rot vom Raufen, und er sprach wie ein Schulbengel seine Lektion. Shakespeare in Love (1998)
And the Pugs and the Poms Are the most people say That they do not like fighting Yet once in a wayVon den Pugs und den Poms ist oft zu hören, dass sie sich ungern raufen mögen. Cats (1998)
They want to roughhouse. She has stories to tell.Die wollen raufen, sie erzählt Geschichten. Say Goodnight, Gracie (1998)
Total mind blower.Zum HaareausraufenBig Daddy (1999)
I'll put the fighting out of you, boy.Ich werde dir das Raufen abgewöhnen, Junge. Angela's Ashes (1999)
Like to rob, rob, drunken slob!Rauben, raufen und viel saufen? Wild Horses (1999)
Water rushed down gutters, reverberating over the zinc roof like gunfire a massive army marching across the trees, overflowing, cascading, thundering into barrels, a concert of drums, water falling on water, drenched and whistling and out of control,Wasser floss durch Traufen, trommelte auf das Zinkdach wie Gewehrsalven, marschierte wie ein Heer durch die Bäume, floss über, wurde zum Wasserfall, donnerte in die Regentonnen, dass es klang wie Trommelwirbel. Before Night Falls (2000)
No roughhousing on the premises.Hört auf zu raufenBlah Blah Woof Woof (2000)
Who made us feel so small?Den Junker Hochmut, lasst ihn laufen! Mag er durch die Welt sich raufen Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
I'd be a bad shepherd, if I'd let my sheep go at the first sign of revolt.Ich wäre ein schlechter Hirte, wenn ich meine Schäfchen schon beim ersten Aufbäumen aufgeben würde. Wir werden uns schon zusammenraufenNo Regrets (2001)
If we do this the hard way, you know who will suffer.Du weißt, wer die Leidtragende ist, wenn wir uns nicht zusammenraufenEnough (2002)
You'll work things out.Sie raufen sich schon zusammen. Pay in Pain (2002)
Somewhere far away, Martha Stewart weeps.Wenn Martha Stewart das wüsste, würde sie sich die Haare raufenSilent Partner (2002)
(Footsteps and scuffling)(Schritte und RaufenShaun of the Dead (2004)
People with hypertension who are obese, about 75% of them will get rid of their hypertensive medications.Der Eingriffdauert nur 30 Minuten und der Patient wird tags daraufentlassen. Super Size Me (2004)
Don't you have physical training at school? You got too much energy?Sagt mal, Jungs, habt ihr keinen Sport in der Schule oder müsst ihr hier so rumraufen, oder was? Muxmäuschenstill (2004)
So now you're rooting for us two crazy kids to work it out?Bist du jetzt dafür, dass wir uns wieder zusammenraufenCome Back to Me (2004)
What if the two of you patch this thing up?Und wenn Sie sich wieder zusammenraufenThou Shalt Not... (2004)
I expect your stay here with us will be very agreeable.... wirdIhrAufenthalthier sehr angenehm sein. The Longest Yard (2005)
-It's the perfect opportunity... for you guys to patch things up.Dann könnt ihr euch endlich wieder zusammenraufenBarefoot (2005)
Oh, honey.- würd ich mir die Haare raufen. - Oh, Schatz. Gray Matters (2006)
Well, we're kind of on again off again.Wir raufen uns immer wieder zusammen. Heute Nacht verstehen wir uns wieder gut. Win Today (2006)
- We must put our differences aside.- Wir müssen uns zusammenraufenPirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- For crying out loud...- Zum Haare raufen... To Love Is to Bury (2008)
Yes. Why should Serena be the one pulling her hair out?Ja, warum soll sich denn Serena die Haare raufenThe Ex-Files (2008)
We're like two dogs fighting over an old slipper.Wir waren wie Hunde, die sich um einen alten Pantoffel raufenChéri (2009)
We're trying to figure it out.Wir versuchen, uns zusammen zu raufenEureka (2009)
A judge who goes to the woods to fight ...Ein Richter am Amtsgericht, der in den Wald geht, um sich zu raufen... Varg Veum - Skriften på veggen (2010)
Let's just say before his accident there were issues, and now we're trying to put the pieces back together.Wir hatten vor dem Unfall eine schwierige Zeit. Jetzt versuchen wir, uns wieder zusammenzuraufenLovely (2010)
Well, we had to connect. We didn't know anybody else.Nun, wir mussten uns zusammenraufenPilot (2010)
With their bawdy talk and rough-housing, and their wandering hands, and breath in the morning.Mit ihrem unzüchtigen Gerede und dem Raufen und Kämpfen im Spiel und ihren wandernden Händen und Mundgeruch am Morgen. Jen the Fredo (2010)
I just need to... get it together.Ich muss mich nur... zusammenraufenMind Bullets or Bang Bang Bang Bang Motherfucker (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sommeraufenthalt {m} | Sommeraufenthalte {pl}summer stay | summer stays [Add to Longdo]
Winteraufenthalt {m}winter abode [Add to Longdo]
kämpfen; raufento tussle [Add to Longdo]
raufen | raufend | rauftto scuffle | scuffling | scuffles [Add to Longdo]
sich die Haare raufento tear one's hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  raufen [raufən]
     to scuffle; to tussle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top