Search result for

ramblingly

(101 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramblingly-, *ramblingly*, rambling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ramblingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ramblingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rambling[ADJ] ซึ่งกระจายไปหลายทิศทางอย่างไร้รูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, scramblingการแย่งการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scrambling possessionการแย่งการครองครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm rambling, but I was wondering...ส่วนฉันกำลังจะไปเดินเล่น ... แต่ฉันกำลังคิดว่า ... There Might be Blood (2008)
If that's what you thought, 'cause I don't have a girlfriend, and I'm rambling.ถ้าเธอคิดแบบนั้น เพราะว่าฉันยังไม่มีแฟน แล้วฉันก็กำลังมองหาอยู่ There Might be Blood (2008)
I thought it was the ramblings of a dying man.ข้าคิดว่ามันเป็นคำเพ้อของคนใกล้ตาย Excalibur (2008)
You've got to stop him rambling.นายกำลังทำอะไรเดวิท? Frost/Nixon (2008)
And isn't that why we work so hard now, why we fight for every inch, scrambling our way up in undignified fashion?นั่นไม่ใช่รึที่เราต้องทำงานอย่างหนัก ทำไมเราต้องสู้ทุกฝีเก้า ปืนป่ายแย่งชิงกัน มันเป็นแฟชั่นที่มีเกียรตินักรึ? Frost/Nixon (2008)
We're scrambling to get the hell out before we get taken down and where are you?พวกเราตาลีตาเหลือกหาทางออกแทบแย่... ...ก่อนที่พวกเราจะจุดชนวนนั่น แล้วนายอยู่ไหนนะ? Taken (2008)
The puerto rican and the gorilla-- you really had me scrambling there for a minute.พวกเปอร์โตริโก้ กอริลล่า ทำให้ฉันหลงทางไปได้ซักพักเหมือนกัน Dirt Nap (2008)
They're scrambling a team right now.พวกเขากำลังเตรียมทีม Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
They're scrambling a team right now.กำลังจัดทีมอยู่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Activate the scrambling device.เปิดอุปกรณ์รบกวนสัญญาน Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
(continue rambling)(บ่นไปเรื่อย) Zombieland (2009)
Scrambling signal now.กำลังส่งสัญญาณ. Princess Protection Program (2009)
The ghost was scrambling people's brains.ไอ้ผีนั่นมันปั่นหัวคนอื่น It's a Terrible Life (2009)
He was rambling, a little chaotic.เขาดูสับสน วุ่นวายใจ Demonology (2009)
Well, certainly you've heard some of her bizarre ramblings.ก็เห็นอยู่แล้วว่าหมอได้ยินเธอคุยเรื่องเพ้อเจ้อแปลก ๆ Rose's Turn (2009)
Sir, the signal's scrambling our equipment.ท่านครับ สัญญาณมัน รบกวนอุปกรณ์ของเรา Fracture (2009)
The signal is scrambling our equipment.สัญญาณ ได้รบกวนอุปกรณ์ของเรา Fracture (2009)
Why am I rambling? Why don't you stop me?ทำไมผมต้องถาม ทำไมผมถึงพูดพล่าม ทำไมคุณไม่หยุดผม The Cornhusker Vortex (2009)
You will land on that machine they've lowered into the atmosphere... that's scrambling our gear, you'll get inside, you'll disable it... then you'll beam back to the ship.พวกคุณต้องโดดลงบนเครื่องนั่น พวกนั้นปล่อยมันสู่ชั้นบรรยากาศ ทำให้อุปกรณ์เราขัดข้อง หาทางเข้าไปปิดเครื่องนั่นซะ แล้วบีมกลับขึ้นมาบนยาน Star Trek (2009)
I know I'm rambling now.I know I'm rambling now. Hot Tub Time Machine (2010)
Crazy ramblings of a mad man, of course.เป็นบันทึกที่เขียน ไปเรื่อยเปื่อยของคนบ้า ก็แค่นั้น Miss Mystic Falls (2010)
I was scrambling for cover.ฉันตะเกียตะกายหาที่ป้องกันตัว The Couple in the Cave (2010)
I'm sorry, I'm rambling.ดทษที ฉันพล่มไม่หยุดน่ะ The Plimpton Stimulation (2010)
OR SCRAMBLING TO DISCOVER WHAT OR WHERE THIS MYSTERIOUS DARK MATTER MIGHT BE.แต่เช่นทฤษฎีหัวรุนแรง เรียกร้องหลักฐานตายตัว Beyond the Darkness (2010)
But look at me rambling.ดูสิ ผมมัวแต่พูดเรื่อยเปื่อย Spider and the Fly (2010)
Scientists are abuzz, scrambling to try and understand it.ไม่ค่อยเหมาะเท่าไรกับผู้ชายอย่างผม ทั้งดอกและก็กลิ่น Battle Los Angeles (2011)
No, Cass, I-it's scrambling your brain.ไม่ แคส มันจะยึดครองสมองนาย Let It Bleed (2011)
No, he's landing early. I'm scrambling.เที่ยวบินเขามาเร็ว ฉันกำลังไปรับ Friends with Benefits (2011)
The docks were dying. Dad was scrambling for work.ที่อู่เรือเงียบเป็นป่าช้า ปู่ต้องรีบเร่งทำงาน Will (2011)
As I listened to the butcher rambling on it hit me-- Vince set up the score. So the driver must have been in on it. If I found her, I'd be that much closer to him.กว่าคนทุกวันนี้ ถ้าได้พบเธอ\ ฉันต้องการที่จะใกล้ชิดเธอให้มาก. Setup (2011)
I'm scrambling my voice, in case they pick up the call.ชั้นทำการแทรกเสียงของชั้น ในกรณีที่พวกเขารับสาย You Bury Other Things Too (2011)
No, Cass, it's scrambling your brain.ไม่ แคส มันกำลังยึดครองสมองนาย The Man Who Knew Too Much (2011)
piling on the pressure right before your already-prone- to-nervous-rambling client goes on live television for the first time.สะสมความกดดัน ก่อนที่คุณจะกลายเป็น ลูกค้าขี้กังวลมากไปกว่านี้ ดำเนินรายการสด ครั้งแรกของคุณก่อนเถอะ The Fasting and the Furious (2011)
- I'm rambling, aren't I? -- ผมพูดพล่ามอยู่ ใช่ไหม There's No Place Like Home (2011)
It's because you're listening to the ramblings of a deranged person.เป็นเพราะเธอเอาแต่ไปฟัง เรื่องนู้นเรื่องนี้จากคนที่ป่วยทางจิต Cross Rhodes (2012)
Uh, I'm better at incoherent rambling than speeches, so I'll keep it short.อืม, แต่ฉันว่ามันจะดีถ้า พุดแบบกันเอง ดีกว่ากล่าวอะไรอย่างเป็นทางการ ดังนี้นฉันจะทำให้มันสั้งลง Medallion (2012)
What you claim to have is a copy of the delusional ramblings of a suicidal socialite.คำขู่นิดๆหน่อยๆของแก มาเป็นสาระหรอก อะไรที่รับประกันได้กับคุณ คือก็อปปี้นี้ ความหลอกลวงนี้จะกระจายออกไป คือการฆ่าตัวตายทางสังคม Duress (2012)
Otherwise offense has been made upon the ramblings of a madwoman.การกระทำผิดกฎหมายมิฉะนั้นได้รับการทำ เมื่อเล่า ของ madwoman Empty Hands (2012)
You just said he's been scrambling for work.เธอเคยพูดว่ากำลังรีบหางาน Stolen Kisses (2012)
Yes, and there is even a range of off-road mobility scooters so that people with disabilities can get out into the countryside and do rambling.ใช่ แล้วเรายังมีแม้กระทั่งรถเข็นสกูตเตอร์ออฟโรด เพื่อให้คนด้อยความสามารถ สามารถลุยตามชานเมืองได้ Episode #18.4 (2012)
Why shouldn't people in wheelchairs be able to go rambling?ทำไมคนนั่งรถเข็นจะลุยบ้างไม่ได้ Episode #18.4 (2012)
No, they're scrambling.ไม่มีที่ให้พวก หนีแล้ว Matter of Time (2012)
Ari, they're rats scrambling for a way off a sinking ship.อาริ,พวกเขาเป็นหนู ที่ตะกายหนีเรือกำลังจม Consequences (2012)
Vocal scrambling.เล็งที่ตัวรับสัญญาณ Oblivion (2013)
When you're rambling on the Spanish shore♪ When you're rambling ♪ ♪ on the Spanish shore ♪ The Grand Seduction (2013)
If there was heat, I'd be nervous, and, if I was nervous, I'd be rambling, and I'm definitely not rambling, so there's no heat.และถ้ากังวล ผมก็คงพูดวกวน แต่ผมไม่ได้พูดวกวน มันจึงไม่มี Intro to Knots (2013)
Fears of Wall Street tumbling when the market reopens tomorrow have authorities scrambling to understand exactly what happened when the lights went out and how our infrastructure could be so vulnerable.ความกลัวใน Wall Street กำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการใหม่ในวันพรุ่งนี้ มีการใช้อำนาจเข้าการแย่งชิงทำความเข้าใจ Truth: Part 1 (2013)
We're going to Paris, which should be really fun. I'm rambling, aren't I?เราจะไปปารีสกัน ซึ่งมัน จะต้องสนุกมากแน่ๆ ฉันพูดไปเรื่อยเลยใช่มั้ย? A Parching Imbued (2013)
Scrambling to save your soul so you can rest in peace.ก็คือความขี้คลาดของคุณ ความพยายามที่จะรักจิตใจของคุณ มันทำให้คุณไปสู่สุขคติได้ Confession (2013)
Enough of your ramblings!หยุดบ่นที! Lost Girl (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ramblingSarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.
ramblingTheses! ... What I write are just my ramblings, they're just something like essays.
ramblingWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซอะกระเซิง[ADV] aimlessly, See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly, Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน, Example: กลุ่มผู้ก่อจราจลหนีตำรวจกระเซอะกระเซิง, Thai definition: อาการที่ไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบปีกอ่อนอกสีส้ม[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok sī som) EN: Brambling   FR: Pinson du Nord [m] ; Pinson des Ardennes [m] ; Pinson d'Ardennes [m] ; Pinson des montagnes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMBLING    R AE1 M B L IH0 NG
RAMBLING    R AE1 M B AH0 L IH0 NG
GRAMBLING    G R AE1 M B L IH0 NG
GRAMBLING    G R AE1 M B AH0 L IH0 NG
SCRAMBLING    S K R AE1 M B AH0 L IH0 NG
SCRAMBLING    S K R AE1 M B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rambling    (v) (r a1 m b l i ng)
scrambling    (v) (s k r a1 m b l i ng)
unscrambling    (v) (uh2 n s k r a1 m b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geheimverschlüsselung {f}scrambling [Add to Longdo]
Verwürfelung {f}; Verschlüsselung {f}; Scrambling {n}scrambling [Add to Longdo]
Wanderverein {m} | Wandervereine {pl}rambling club | rambling clubs [Add to Longdo]
abkrabbeln | abkrabbelndto unscramble | unscrambling [Add to Longdo]
klettern | kletternd | geklettert | klettertto scramble | scrambling | scrambled | scrambles [Add to Longdo]
schweifen; umherschweifen | schweifend; umherschweifend | geschweift; umhergeschweift | schweift | schweifteto ramble | rambling | rambled | rambles | rambled [Add to Longdo]
verschlüsseln; chiffrieren | verschlüsselnd; chiffrierend | verschlüsselt; chiffriertto scramble | scrambling | scrambled [Add to Longdo]
weitläufigrambling [Add to Longdo]
Bergfink {m} [ornith.]Brambling (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき混ぜ規則[かきまぜきそく, kakimazekisoku] (n) scrambling [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling [Add to Longdo]
セルスクランブル[, serusukuranburu] (n) {comp} cell scrambling [Add to Longdo]
花鶏;獦子鳥(oK)[あとり;アトリ, atori ; atori] (n) (uk) brambling (bird) (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]
我先に[われさきに, waresakini] (adv) self first; striving to be first; scrambling for [Add to Longdo]
戯書[ぎしょ, gisho] (n) rambling writings [Add to Longdo]
緊急発進[きんきゅうはっしん, kinkyuuhasshin] (n) scrambling; scramble [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
先を争って;先をあらそって[さきをあらそって, sakiwoarasotte] (exp) fighting to be first; scrambling to take the lead [Add to Longdo]
電波な奴[でんぱなやつ, denpanayatsu] (n) (sl) person who says nonsensical ramblings; lunatic [Add to Longdo]
漫ろ言[そぞろごと, sozorogoto] (n) rambling talk; vague remarks [Add to Longdo]
漫言[まんげん, mangen] (n) rambling talk [Add to Longdo]
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] (adj-t,adv-to) aimless; rambling; desultory [Add to Longdo]
漫評[まんぴょう, manpyou] (n) rambling criticism [Add to Longdo]
漫文[まんぶん, manbun] (n) random jottings; rambling essays [Add to Longdo]
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling [Add to Longdo]
乱文[らんぶん, ranbun] (n) (See 拙文,乱筆,乱筆乱文) poor writing; bad writing; rambling prose [Add to Longdo]
彷徨[ほうこう, houkou] (n,vs) (1) wandering; rambling; roaming; (2) fluctuation; variation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕雀[yàn què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, ] Eurasian finch or brambling (Fringilla montifringilla); fig. small fry; cf can the sparrow know the will of the great swan? 燕雀安知鴻鵠之志|燕雀安知鸿鹄之志 [Add to Longdo]
争名夺利[zhēng míng duó lì, ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to fight for fame, grab profit (成语 saw); scrambling for fame and wealth; only interested in personal gain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セルスクランブル[せるすくらんぶる, serusukuranburu] cell scrambling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ramblingly \Ram"bling*ly\ (r[a^]m"bl[i^]ng*l[y^]), adv.
     In a rambling manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ramblingly
      adv 1: in a rambling manner [syn: {discursively}, {ramblingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top