Search result for

rallie

(22 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rallie-, *rallie*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Waiting to see who rallies the roaches now that his turf's up for grabs.ต้องรอดูพวกฝูงแมลงสาบ ตอนนี้ว่าใครเข้ามาแทนที่ค้ายาแทนเขา Breakage (2009)
At protest rallies in d.c. i'll tell hotch.จากการชุมนุมประท้วง ฉันจะโทรหาฮอตช์ Amplification (2009)
The Rays rallied from 3 runs down to sweep the Sox at Fenway.ทีมเรย์กำลังไล่กวด ห่างอยู่ 3 ช่วงตัว เพื่อไล่จับทีมซอกส์ ที่เฟนเวย์ No More Good Days (2009)
Popularity polls continue to show huge support for the president as the economy rallies and terrorism declines.โพลสำรวจความนิยมยังคงแสดงถึง การสนับสนุนอย่างมาก สำหรับประธานาธิบดี ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านการก่อการร้าย August (2009)
Today we had yet another one of our ridiculous pep rallies.วันนี้เรามีทัวร์ ตลกปาหี่อีกอัน Easy A (2010)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
I could do my usual thing of pretending I like watching monster truck rallies, if that would make you feel better.ฉันยอมทำตัวเหมือนเคย ด้วยการแกล้งทำเป็นชอบดู แข่งรถยักษ์ก็ได้ ถ้ามันจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้น Now What? (2010)
All his bannermen have rallied to his side. They'll keep him safe.คนในปกครองทุกคน อยู่ข้างกายเขาหนา พวกเขาจะปกป้องร็อบ Baelor (2011)
Between the first and second Purges Lycan youth rallied in the same way against the prudence of their elders.ระหว่างกวาดล้างครั้งแรกและ ครั้งที่สอง ไลแคน เยาวชนหัวอกในทาง เดียวกันกับความรอบคอบของผู้สูงอายุของมัน Underworld Awakening (2012)
He's rallied an army of 100,000.เขาระดมทัพจำนวนถึงหนึ่งแสน The North Remembers (2012)
His knights have rallied behind him.แล้วกษัตริย์ล่ะ? Blackwater (2012)
He's organized counterdemonstrations, disrupted their rallies, he's even handed out fliers saying how they should be stopped by any means necessary.เขารวบรวมองค์กรภายนอก เขาขัดขวางการชุมนุม เขาถึงขนาดแจกใบปลิว เพื่อบอกว่าพวกนั้น ควรหยุดการกระทำแบบนั้นได้แล้ว 47 Seconds (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rallieHe rallied from despair.
rallieIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
rallieThe market rallied.
rallieThe Tokyo Stock Exchange rallied at the end of the day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces   FR: masser ; rallier ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary
RALLIED    R AE1 L IY0 D
RALLIES    R AE1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rallied    (v) (r a1 l i d)
rallies    (v) (r a1 l i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top