ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quorum

K W AO1 R AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quorum-, *quorum*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quorum(n) องค์ประกอบ, See also: องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด, Syn. legal minimum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quorum(ควอ'รัม) n. องค์ประกอบ, องค์ประชุม, จำนวนบุคคลที่กฎหมายกำหนด

English-Thai: Nontri Dictionary
quorum(n) องค์ประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quorumองค์ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quorumองค์ประชุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quorumองค์ประชุม [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์ประชุม(n) quorum, Example: กรรมการวิสามัญฯ ได้นัดหน่วยงานมาประชุมจึงเกรงกันว่าจะไม่ครบองค์ประชุม, Thai Definition: จำนวนสมาชิกหรือกรรมการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ว่าต้องมาประชุม จึงจะดำเนินการประชุมได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบองค์ประชุม[khrop ongprachum] (v, exp) EN: have a quorum
องค์ประชุม[ongprachum] (n) EN: quorum  FR: quorum [ m ]
องค์ประชุมไม่ครบ[ongprachum mai khrop] (n, exp) FR: quorum insuffisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUORUM K W AO1 R AH0 M
QUORUMS K W AO1 R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quorum (n) kwˈɔːrəm (k w oo1 r @ m)
quorums (n) kwˈɔːrəmz (k w oo1 r @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定额组[dìng é zǔ, ㄉㄧㄥˋ ㄜˊ ㄗㄨˇ, / ] quorum [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quorum { n }quorum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定数[ていすう, teisuu] (n) (1) { math } constant; (2) { comp } literal; (3) quorum (for an assembly); (4) fate; (P) [Add to Longdo]
定足数[ていそくすう, teisokusuu] (n) quorum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quorum \Quo"rum\ (kw[=o]"r[u^]m), n. [L., of whom, gen. pl. of
   qui who, akin to E. who. See the Note below.]
   Such a number of the officers or members of any body as is
   competent by law or constitution to transact business; as, a
   quorum of the House of Representatives; a constitutional
   quorum was not present.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term arose from the Latin words, Quorum aliquem
      vestrum . . . unum esse volumus (of whom we wish some
      one of you to be one), which were used in the
      commission formerly issued to justices of the peace in
      England, by which commission it was directed that no
      business of certain kinds should be done without the
      presence of one or more of certain justices specially
      designated. Justice of the peace and of the quorum
      designates a class of justices of the peace in some of
      the United States.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quorum
   n 1: a gathering of the minimal number of members of an
      organization to conduct business

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Quorum /kvoːrum/ 
  quorum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top