ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quipp

K W IH1 P   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quipp-, *quipp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quippish[ADJ] ที่ชอบพูดถากถาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khropkhran) EN: fully equipped   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIPP    K W IH1 P
QUIPPED    K W IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quipped    (v) kwˈɪpt (k w i1 p t)
quipping    (v) kwˈɪpɪŋ (k w i1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープ[, ki-pu] (n,vs) (1) keep; (n) (2) quipu; quippu; (P) [Add to Longdo]
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi") [Add to Longdo]
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete [Add to Longdo]
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking [Add to Longdo]
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail [Add to Longdo]
結縄[けつじょう, ketsujou] (n) (1) knotted cord or rope; (2) (abbr) (See 結縄文字) quipu; quippu [Add to Longdo]
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [Add to Longdo]
車井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top