ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

questionnaire

K W EH2 S CH AH0 N EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -questionnaire-, *questionnaire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
questionnaire(n) แบบสอบถาม, Syn. inquiry, poll, census, survey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
questionnaire(n) แบบสอบถาม, กระทู้ถาม, การสอบถาม, คำถาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
questionnaireแบบสอบถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questionnaireแบบข้อคำถาม, แบบสอบถาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
questionnaireแบบสอบถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've made that questionnaire assigned to the sports festival's committee.ฉันร่างแบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการในงานกีฬา From Me to You (2010)
Miss, we'll give you a free gift if you fill this questionnaire in for us.ทําแบบสอบถามแบบสั้น และคุณก็จะได้รับของสมนาคุณค่ะ โปรดช่วยด้วยค่ะ Episode #1.14 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
questionnaireI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
questionnaireI'll mail this questionnaire as soon as I finish.
questionnaireOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
questionnairePlease fill out this questionnaire and send it to us.
questionnaire"Say, shall we try a questionnaire with the boarding students?" "Ah! One of those things they call 'marketing research'."
questionnaireThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.
questionnaireThe questionnaire form was distributed properly.
questionnaireThe questionnaires were distributed at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบบข้อคำถาม(n) questionnaire, Syn. แบบสอบถาม, Example: คำตอบในแบบข้อคำถามเหล่านี้จะถูกนำมารวมคะแนน และประเมินออกมาในรูปเปอร์เซนต์ไทล์, Count Unit: ชุด, Thai Definition: แบบรายการคำถามที่ให้บุคคลต่างๆ กรอกคำตอบเพื่อหาข้อมูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสอบถาม[baēpsøpthām] (n) EN: questionnaire  FR: questionnaire [ m ]
คำถาม[khamthām] (n) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject  FR: question [ f ] ; interrogation [ f ]
ข้อถาม[khøthām] (n) FR: questionnaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUESTIONNAIRE K W EH2 S CH AH0 N EH1 R
QUESTIONNAIRES K W EH2 S CH AH0 N EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
questionnaire (n) kwˌɛstʃənˈɛəʳr (k w e2 s ch @ n e@1 r)
questionnaires (n) kwˌɛstʃənˈɛəʳz (k w e2 s ch @ n e@1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンケート[anke-to] (n) questionnaire (fre [Add to Longdo]
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
アンケート調査[アンケートちょうさ, anke-to chousa] (n) questionnaire survey [Add to Longdo]
アンケート用紙[アンケートようし, anke-to youshi] (n) questionnaire (form) [Add to Longdo]
フェースシート[fe-sushi-to] (n) face sheet (top copy); questionnaire that asks for a demographic profile [Add to Longdo]
回答選択肢[かいとうせんたくし, kaitousentakushi] (n) answer choices (e.g. for a questionnaire); answer frame [Add to Longdo]
質問状[しつもんじょう, shitsumonjou] (n) written question; questionnaire [Add to Longdo]
質問表[しつもんひょう, shitsumonhyou] (n) questionnaire [Add to Longdo]
質問用紙[しつもんようし, shitsumonyoushi] (n) questionnaire [Add to Longdo]
調査票[ちょうさひょう, chousahyou] (n) questionnaire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 questionnaire \ques`tion`naire"\, n.; pl. {-naires} (F. ?). [F.]
   1. same as {Questionary}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A list of questions, usually on a printed form, to be
    answered by an individual. The forms often have blank
    spaces in which the answers can be written. Sets of such
    forms are distributed to groups and the answers used for
    various purposes, such as to obtain statistical
    information for social science, political, or marketing
    research, or to obtain information about a patient for the
    use of medical practitioners.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 questionnaire
   n 1: a form containing a set of questions; submitted to people
      to gain statistical information

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top