ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quashing

K W AO1 SH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quashing-, *quashing*, quash
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUASHING K W AO1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quashing (v) kwˈɒʃɪŋ (k w o1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, v. t. [imp. & p. p. {Quashed}; p. pr. & vb. n.
   {Quashing}.] [OF. quasser, F. casser, fr. L. cassare to
   annihilate, annul, fr. cassus empty, vain, of uncertain
   origin. The word has been confused with L. quassare to shake,
   F. casser to break, which is probably of different origin.
   Cf. {Cashier}, v. t.] (Law)
   To abate, annul, overthrow, or make void; as, to quash an
   indictment. --Blackstone.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top