Search result for

quarres

(330 entries)
(0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarres-, *quarres*, quarre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quarres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quarres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarr[N] แหล่งอันอุดมสมบูรณ์, Syn. bonanza, eldorado, treasury
quarry[N] เหมืองหิน, See also: เหมืองระเบิดหิน, เหมืองเจาะหิน, บ่อหิน
quarry[N] เหมืองแร่, Syn. gold mine, mine
quarry[VT] ทำเหมืองหิน, See also: เจาะหิน, ระเบิดหิน, ขุดหิน
quarry[VT] ขุดได้จากเหมืองแร่, Syn. delve, excavate, drill
quarry[N] สัตว์หรือนกที่ถูกล่า, See also: เหยื่อ
quarry[N] เหยื่อ, Syn. chase, prey, victim
quarry[N] หินหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส, Syn. tile, slate
quarrel[N] การทะเลาะ, See also: การวิวาท, Syn. bickering, dispute
quarrel[N] ความข้องใจ, See also: ความรู้สึกคัดค้าน, Syn. discord
quarrel[VI] โต้เถียง, See also: ทะเลาะ, วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Syn. altercate, bicker, brawl, spat
quarrel[VI] ไม่ลงรอยกัน, See also: เลิกเป็นมิตรกันเนื่องจากไม่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. disaccord, dissent
quarrel[N] ลูกศร, See also: ลูกธนู, Syn. arrow
quarrier[N] คนงานขุดแร่, Syn. quarryman
quarreler[N] คนไม่ลงรอยกัน, Syn. disputer, wrangler
quarryman[N] คนงานขุดแร่, Syn. quarry
quarreller[N] คนไม่ลงรอยกัน, Syn. disputer, wrangler
quarrelling[ADJ] ซึ่งไม่ลงรอยกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. disagreeing
quarrelsome[ADJ] ซึ่งชอบหาเรื่อง, See also: ซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกัน, ซึ่งโต้เถียงกัน, Syn. battlesome, brawlsome, belligerent
quarry tile[N] กระเบื้องปูพื้น
quarrel with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้แย้งกับ, Syn. argue against, argue with
quarrel with[PHRV] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่เชื่อ, Syn. argue with, disagree with
quarrel with one's bread and butter[IDM] มีปัญหาเกี่ยวกับงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious,cross
quarrier(ควอ'ริเออ) n. คนงานเหมือนระเบิดหิน,คนงานเหมืองหิน., Syn. quarryman
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
quarrel(vi) วิวาท,ทะเลาะ,ถกเถียง
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
quarry(vt) ระเบิดหิน,ขุดหิน,เจาะหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squarrose๑. กางออก๒. ปลายโค้งลง๓. หยาบเพราะเกล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quarrelการทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarryที่ขุดหิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา
การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
QUARREN:QUARREN: Water War (2011)
I was having a quarrel with more like a discussion.มีเรื่องเกิดขึ้นนิดหน่อย เด็กจากโรงเรียนอื่น เออ เข้ามาหาเรื่องฉัน Akai ito (2008)
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I had no quarrel with your maid.ข้าไม่ได้ขัดแย้งกับสาวใช้ท่าน To Kill the King (2008)
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง To Kill the King (2008)
What is it? Lover's tiff (quarrel)?มันอะไรกัน คู่รักทะเลาะกันเหรอ The Bank Job (2008)
- Can we fill this quarry? - Sure can.จำไว้จะต้องสะอาดเรียบร้อย Gomorrah (2008)
Will we put the tannery waste in the quarry?ดูในบัญชียุโรป Gomorrah (2008)
- The quarries at San Felice? - They're too small.เล็กไปตื้นด้วย Gomorrah (2008)
Past the tyson quarry. That call was made From a pay phoneข้างรถโตโยต้าสีเงิน บนถนนริเวอร์ตัน ผ่านไทสัน ควารี่ Omnivore (2009)
Dave would then grab the gun he'd carefully hidden... and start to follow his quarry.เดฟก็อาจจะหยิบปืนที่เขาซ่อนไว้เป็นอย่างดีออกมา และเริ่มตามล่าเหยื่อของเขา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Here at Quarry Bank generally...ที่ควอรี่แบงค์นี่ ดูแล้ว.. Nowhere Boy (2009)
Local boys, the Quarrymen!เด็กบ้านเรา เดอะ ควอรี่เมน Nowhere Boy (2009)
I have no quarrel with the Jedi, but we cannot help them without being drawn into their war.ไม่ใช่ข้าไม่เห็นด้วยกับเจได แต่เราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ โดยที่ไม่ถูกดึงเข้าไปในสงครามของพวกเขา Defenders of Peace (2009)
We have no quarrel with you, and we seek no revenge.เราไม่อยากทะเลาะกับเจ้า และเราก็ไม่อยากจะแก้แค้นด้วย The Gungan General (2009)
It must be lovers' quarrel, what else could it be?ต้องเป็นการทะเลาะกันของคู่รักแน่ๆ, มันจะเป็นอะไรได้อีกนะ? Episode #1.3 (2009)
I don't want to get involved in a lovers' quarrel.ผมไม่อยากให้มีสว่นร่วมทำให้คู่รักทะเลาะกัน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
No, there's no lovers' quarrel. we're not lovers.ไม่ ไม่มีคู่รักทะเลาะกันหรอก เราไม่ได้เป็นคู่รักกัน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Mike manages a bunch of boneheads down at the quarry.ไมค์ดูแลพวกโง่ที่เหมืองหิน Pilot (2009)
Did I tell you Hank at the quarry found his finger today?บอกหรือยังแฮงค์ที่เหมืองเจอนิ้วแล้ว Pilot (2009)
Trust me, Agent Booth. I had no quarrel with Dr. Kaswell.เชื่อใจฉันเถอะเจ้าหน้าที่บูธ ฉันไม่ต้องไปทะเลาะกับ ดร.คาสเวล A Night at the Bones Museum (2009)
I have no quarrel with you.ฉันไม่ต้องการเถียง กับคุณ August (2009)
I had no quarrel with him. I asked him to withdraw.ข้าไม่ได้บาดหมางกับเขา ข้าขอให้เขาถอนตัว The Once and Future Queen (2009)
Arthur has no quarrel with you.อาร์เธอร์ไม่อยากขัดแย้งกับท่าน The Sins of the Father (2009)
The two of you quarreling, even though I was still here, and painstakingly falsifying that tape, rather than feeling angry, I feel thankful.เมื่อคุณทั้งสองได้ต่อสู้ ฉันคิดว่า "พวกเขาต่อสู้มากกว่าฉัน" พวกเขาต่อสู้มากกว่าฉัน Postman to Heaven (2009)
Even though we quarreled in the end.แต่ตอนนี้, ผมต้องจากคุณไป Postman to Heaven (2009)
Jae Joon would want to read the letters, and quarrel with me about it.เพราะเขาต้องการจะอ่านจดหมายในโปสการ์ด Postman to Heaven (2009)
I have no quarrel with you, Darwin, but mankind must pay.ไม่เลวนักสำหรับหนู G-Force (2009)
Married couple quarreling' again?อะไรกันเนี่ย? คู่แต่งงานทะเลาะกันอีกแล้วงั้นเหรอ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
She can read the terrain, search for signs of passing, run her quarry to ground and close in for the kill.เธออ่านรอยได้ ค้นหาสัญญาณที่ชี้ว่ามีการผ่านทาง แล้วตามประชิดเพื่อฆ่า Centurion (2010)
I seek no quarrel.กูไม่อยากมีเรื่องนะ Shadow Games (2010)
"If I'm lying, take me to the quarries."สำหรับคุณ มันมีความหมายอะไรบ้างมั้ย? Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Starting tomorrow you're gonna spend your suspension with me at the quarry.เริ่มพรุ่งนี้เลย.. เราจะต้องใช้เวลาของแก ไปอยู่กับฉันที่เหมือง The Quarry (2010)
So the next day, Axl started work at the quarry as part of his punishment.ในวันถัดมา แอ็กเซลเริ่มงานเขา ที่เหมือง ซึ่งเป็นการลงโทษ The Quarry (2010)
Quarry's filled with hard-working people trying to provide for families.คนที่นั้นเต็มไปด้วยคนตั้งใจทำงาน ..คนที่ช่วยครอบครัวเรา The Quarry (2010)
Get a job at the quarry right out of high school.ไปทำงานที่เหมือง ออกจากโรงเรียนไฮสคูล The Quarry (2010)
Hey, where's Axl? Did you leave him at the quarry?เฮ้แอ็กเซลหล่ะ คุณทิ้งเขาไว้ที่เหมืองหรอ The Quarry (2010)
After you finish college, if you look at your options and decide the quarry is what you wanna do, great.หลังจบมหาลัย ถ้าแกมองไปที่ทางเลือกแก.. ..และตัดสินใจทำเหมืองพ่อ นั้นก็แล้วแต่แกจะทำ The Quarry (2010)
Like, if the quarry thing doesn't work out...เหมือนถ้าเหมืองไม่เวริ์คพอ.. The Quarry (2010)
- Have you seen Carl? - Shane took him down to the quarry.เห็นคาร์ลมั้ย เชนพาไปแม่น้ำน่ะ Tell It to the Frogs (2010)
We're camped a few miles northwest, up by a big abandoned rock quarry.พวกเราตั้งค่ายอยู่ 2-3 ไมล์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ขึ้นไปทาง เหมืองหินที่ถูกทิ้งร้าง Wildfire (2010)
We're moving out, leaving the quarry.เรากำลังย้ายออกจากที่นี่ ออกจากเหมือง Wildfire (2010)
This is a lovers quarrel and is your fault.แฟนทะเลาะกันและเป็นความผิดของคุณ Never Been Kissed (2010)
- The quarry just north of town.-เหมือง ทางตอนเหนือของเมือง Blood Brothers (2010)
Is that you can take this, throw it in the quarry, and let the sun rise.คือคุณทำแบบนี้ได้ ปามันทิ้งไปในเหมืองหิน แล้วปล่อยให้ตะวันโผล่ขึ้นมา Blood Brothers (2010)
Apparently, they were quarreling over a woman.เท่าที่รู้ พวกเขาทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง Fur (2010)
And sometimes we may quarrel,บางครั้งเราอาจมีปากเสียงกันบ้าง Clone Cadets (2010)
Did you two quarrel?พวกเธอทะเลาะกันหรือไง Episode #1.2 (2010)
The man who was quarreling with Choi Seon Young before she died, may be that Hong Tae Seong whom the Haeshin Group abandoned.ผู้ชายคนที่ซอนยองทะเลาะด้วย ในวันก่อนเกิดเหตุ อาจจะเป็นฮงแทซองคนที่แฮชินกรุ๊ปอุปถัมป์ แต่ว่ากลับไล่เขาออกมาภายหลัง Episode #1.5 (2010)
Why are they quarreling again?ทำไมทะเลาะกันอีกแล้วล่ะ? Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarrA bad carpenter quarrels with his tools.
quarrA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
quarrA bad workman quarrels with his tools.
quarrAdolescents often quarrel with their parents.
quarrA quarrel arose about what to do with the land.
quarrA quarrel brought about the break.
quarrA quarrel estranged one boy from the other.
quarrBrothers should not quarrel.
quarrDon't let a little quarrel come between us.
quarrDon't quarrel over trifles.
quarrDon't quarrel with your bread and butter.
quarrEvery time they meet, they quarrel.
quarrHe always quarrels with his wife.
quarrHe just looked on and didn't stop the quarrel.
quarrHe often quarrels with his brother about trifles.
quarrHe ought to know better than to quarrel with such a fellow.
quarrHe quarreled with his wife about their children.
quarrHe quarrels with every person he knows.
quarrHer mediation put an end to our quarrel.
quarrHe tried to put an end to their quarrel.
quarrI am ignorant of the reason for their quarrel.
quarrI am not so foolish as to quarrel with my bread and butter.
quarrI can't quarrel with my sister because she's too kind.
quarrI constantly quarrel with my wife.
quarrI don't like families that quarrel amongst themselves.
quarrI got involved in other people's quarrel.
quarrI had a quarrel with him about trifles.
quarrI had a quarrel with him over.
quarrI had a quarrel with my sister
quarrI know better than to quarrel.
quarrI know better than to quarrel with her.
quarrI know better than to quarrel with her about trifles.
quarrI know better than to quarrel with my brother.
quarrI often have quarrels with her.
quarrI quarrelled with my older brother yesterday.
quarrIt is no use quarreling with fate.
quarrIt is no use quarreling with grown-ups.
quarrI tried to put an end to the quarrel.
quarrI tried to stop their quarrel, but that was not easy.
quarrI tried to stop their quarrel eagerly.
quarrIt seems that they have quarreled.
quarrIt takes two to make a quarrel.
quarrI want to put an end to the quarrel.
quarrI was involved in the quarrel.
quarrJohn had a violent quarrel with his wife.
quarrJohn picked a quarrel with college kids near him at the bar.
quarrKen always stands up for his mom when his parents quarrel.
quarrMany a quarrel comes about through a misunderstanding.
quarrMary and John quarreled, but made up after a while.
quarrMike and David are always quarreling with each other over trifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเรื่อง[V] get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
รวน[V] be provocative, See also: be belligerent, seek a quarrel, provoke, Syn. ยวน, ยียวน, Example: ผมก็รวนเฉพาะคนที่ผมจะรวนได้เท่านั้นแหละครับ, Thai definition: ชวนวิวาท
สงครามปาก[N] war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
วิวาท[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ปะทะคารม[V] debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[V] find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
เกกมะเหรก[V] be insolent, See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable, Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: ผู้ปกครองควรจะหาเหตุผลอย่างรอบคอบหากเด็กที่เคยว่านอนสอนง่ายเกิดเกกมะเหรกขึ้นมา, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา
แขวะ[V] speak sarcastically, See also: pick a quarrel with, Syn. กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, ค่อนแคะ, เสียดสี, Example: หล่อนวังไม่วายหันมาแขวะใส่ผมอีกจนได้, Thai definition: พูดชวนทะเลาะวิวาท
ปากเสียง[N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
พาล[ADJ] bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
พาลกระแชง[V] quarrelsome, See also: provoke a dispute, Example: นายจะมามัวพาลกระแชงใส่พวกเราหน่อยเลย อยู่เฉยๆ ดีกว่า, Thai definition: พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
พิพาท[V] dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน
มีปากเสียง[V] quarrel, See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble, Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, มีปากมีเสียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, Example: พี่น้องมีปากเสียงกันแต่เช้า, Thai definition: ทุ่มเถียงกันรุนแรงถึงขั้นวิวาท
ตีรันฟันแทง[V] fight, See also: quarrel and fight, brawl, Example: ผมขออย่างเดียวเท่านั้น อย่าเข้ามาตีรันฟันแทงกันภายในหมู่บ้านก็แล้วกัน, Thai definition: ปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิด
ฉะ[V] quarrel, See also: argue, bicker, brawl, fight, attack, scold, Syn. ว่า, ด่า, Example: คนในประชาธิปัตย์ฉะกันเองในเรื่องการทุจริตจัดซื้อยาในกระทรวงสาธารณสุข, Notes: (ปาก)
ทะเลาะวิวาท[V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
ทะเลาะ[V] quarrel, See also: exchange words, argue, dispute, wrangle, Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ทำความ[V] make a quarrel, See also: to make charges against, cause trouble, Syn. ก่อเหตุขึ้น, หาเรื่อง, ก่อเรื่องขึ้น, Example: เขาคาดไว้ไม่มีผิดว่าเด็กคนนี้จะต้องทำความขึ้นอีก
ระหองระแหง[ADJ] quarrelsome, Syn. บาดหมาง, Thai definition: ผิดใจกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ใคร่ถูกกัน
ระหองระแหง[V] quarrel, See also: wrangle, Syn. บาดหมาง, Thai definition: บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ปรองดองกัน
ไม่ลงรอยกัน[V] conflict, See also: quarrel, disagree, dispute, wrangle, be quarrelsome, Syn. ขัดแย้ง, ระหองระแหง, ทะเลาะกัน, บาดหมาง, Example: เขาทั้งสองไม่ลงรอยกันมานานเป็นปีแล้ว
ประคารม[V] argue, See also: discuss, dispute, quarrel, Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ตีฝีปากกัน, ถกเถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: สามีภรรยาคู่นี้ประคารมกันเป็นประจำ
การทะเลาะ[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท, การทะเลาะวิวาท, Ant. การคืนดี, Example: ปัญหาการทะเลาะและตบตีกันนั้นมีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่มาจากเรื่องหึงหวงกัน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
การทะเลาะวิวาท[N] quarrel, See also: squabble, bicker, wrangle, dispute, Syn. การวิวาท, การทะเลาะ, Ant. การคืนดี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว, Thai definition: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
การวิวาท[N] dispute, See also: controversy, argument, quarrel, contention, brawl, wrangle, squabble, Syn. การทะเลาะวิวาท, การทะเลาะ, การโต้เถียง, Example: การวิวาทกันของนักเรียนช่างกลสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมาก
กัด[V] quarrel, See also: fight, be at odds, Syn. ทะเลาะ, Example: ณรงค์กับนิรันดร์เขม่นกันมานาน พอเจอหน้าก็เลยกัดกันเสมอ
ความขัดแย้ง[N] conflict, See also: opposition, disagreement, controversy, quarrel, argument, Syn. การขัดกัน, ความไม่ถูกกัน, ความไม่ลงรอยกัน, Example: ประเทศอภิมหาอำนาจจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ
ความบาดหมาง[N] conflict, See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel, Syn. ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, Example: ความบาดหมางระหว่างเพื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกัน
ทุ่มเถียง[V] argue, See also: have an argument, have a row, quarrel, have an altercation, dispute, Syn. โต้เถียง, เถียง, ถกเถียง, Example: ทั้งคู่ทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง, Thai definition: โต้แย้ง หรือเถียงกันอย่างรุนแรง
ห้ามทัพ[V] try to stop people from quarreling, Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก, Example: บ่อยๆ ครั้งที่เขาต้องคอยห้ามทัพศึกตีฝีปากระหว่างพนักงานด้วยกัน
ความแตกร้าว[N] feud, See also: quarrel, disagreeableness, Syn. ความแตกสามัคคี, ความแตกแยก, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: กระแสข่าวที่ปรากฏออกมาเน้นโจมตีเรื่องความแตกร้าวภายในพรรค
ความระหองระแหง[N] discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai definition: ความไม่ลงรอยกัน
คืนดีกัน[V] reconcile, See also: bring about a reconciliation, make peace, restore good relations, patch up a quarrel, Syn. ญาติดีกัน, คืนดี, ดีกัน, Ant. โกรธกัน, ไม่ถูกกัน, Example: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai definition: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน
เรื่อง[N] trouble, See also: quarrel, matter, problem, disturbance, case, Syn. กรณี, ความ, ข้อความ, เนื้อความ, คดี, เหตุ, Example: ลูกชายบ้านนั้นมีเรื่องกับคนอื่นไม่เว้นแต่ละวัน
เกกมะเหรก[N] ne'er-do-well, See also: good-for-nothing, layabout, idler, badly-behaved person, unruly person, delinquent, quarre, Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, Example: คนที่ขี้เกียจ อู้งาน หรือไม่ยอมทำงานอะไรเลย สุดท้ายก็กลายเป็นคนเกกมะเหรก
โต้เเย้ง[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, controvert, Syn. โต้เถียง, แย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
หาเรื่อง[v. exp.] (hā reūang) EN: pick a quarrel with   FR: chercher des histoires (fam.)
เห็ดขอนขาว [n. exp.] (het khøn khāo) EN: Lentinus squarrosulus   
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿwaēng) EN: quarrel   
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กัด [v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds   
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel   FR: avoir une prise de bec (fam.)
เกกมะเหรก[n.] (kēkmarēk) EN: ne'er-do-well ; good-for-nothing ; layabout ; idler ; badly-behaved person ; unruly person ; delinquent ; quarrel-some person   FR: fainéant [m] ; feignant [m]
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with   FR: chercher querelle
ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท[v. exp.] (kø reūang thalǿwiwāt) EN: cause a quarrel   
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
พาล[adj.] (phān) EN: bad ; wicked ; quarrelsome   FR: méchant ; agressif
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel   FR: se disputer
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off   FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿwiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight   
ทำความ[v.] (thamkhwām) EN: make a quarrel ; to make charges against ; cause trouble   
ทุ่มเถียง[v.] (thumthīeng) EN: have an argument ; have a row ; have a quarrel ; have an altercation   FR: débattre ; contester ; polémiquer ; avoir une altercation
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully   FR: se disputer ; se quereller

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARRE    K W AA1 R
QUARRY    K W AO1 R IY0
QUARREL    K W AO1 R AH0 L
QUARRELS    K W AO1 R AH0 L Z
QUARRIES    K W AO1 R IY0 Z
QUARRYING    K W AO1 R IY0 IH0 NG
MCQUARRIE    M AH0 K W AO1 R IY0
QUARRELED    K W AO1 R AH0 L D
QUARRELING    K W AA1 R AH0 L IH0 NG
MACQUARRIE    M AH0 K EH1 R IY0
QUARRELSOME    K W AO1 R AH0 L S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarry    (v) (k w o1 r ii)
quarrel    (v) (k w o1 r @ l)
quarrels    (v) (k w o1 r @ l z)
quarried    (v) (k w o1 r i d)
quarries    (v) (k w o1 r i z)
quarrying    (v) (k w o1 r i i ng)
quarryman    (n) (k w o1 r i m @ n)
quarrymen    (n) (k w o1 r i m @ n)
quarrelled    (v) (k w o1 r @ l d)
quarrelling    (v) (k w o1 r @ l i ng)
quarrelsome    (j) (k w o1 r @ l s @ m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baggersee {m}quarry pond (in a gravel pit) [Add to Longdo]
Beute {f}; Opfer {n}quarry [Add to Longdo]
Bruchstein {m}quarrystone [Add to Longdo]
Bruchsteinmauerwerk {n}quarry [Add to Longdo]
Bruchsteinschüttung {f}quarrystone rubble [Add to Longdo]
Ehestreit {m}domestic quarrel [Add to Longdo]
Jagdbeute {f}; Wild {n}quarry [Add to Longdo]
Kalksteinbruch {m}limestone quarry [Add to Longdo]
Krach {m}; Zank {m}; Streit {m} | Krach schlagenrow; quarrel | to make a row [Add to Longdo]
Marmorsteinbruch {m}; Marmorbruch {m}marble quarry [Add to Longdo]
Schieferbruch {m}; Schieferbergwerk {n}slate quarry [Add to Longdo]
Steinbruch {m} | Steinbrüche {pl}quarry; stone pit | quarries [Add to Longdo]
Streit anfangen mitto start (pick) a quarrel with [Add to Longdo]
Streit {m}; Zank {m}quarrel [Add to Longdo]
Streitsucht {f}quarrelsomeness [Add to Longdo]
Tongrube {f}; Lehmgrube {f}clay pit; clay quarry [Add to Longdo]
Verfeindung {f}quarreling [Add to Longdo]
Wild {n} | verfolgtes Wild | geschossenes Wildgame | quarry; chase | battue [Add to Longdo]
Zänker {m}quarreler [Add to Longdo]
mit jdm. aneinander geratento quarrel with sb. [Add to Longdo]
stöbern | stöbertto quarry | quarries [Add to Longdo]
streiten; zanken | streitend; zankend | gestritten; gezankt | streitet; zankt | stritt; zankteto quarrel | quarreling; quarrelling | quarrelled | quarrels | quarreled; quarrelled [Add to Longdo]
streitsüchtig {adj}quarrelsome [Add to Longdo]
streitsüchtig {adv}quarrelsomely [Add to Longdo]
zänkischquarrelsome [Add to Longdo]
zänkisch {adv}quarrelsomely [Add to Longdo]
zerstreiten | zerstreitend | zerstrittento quarrel; to fall out | quarreling; falling out | quarreled; fallen out [Add to Longdo]
Er bricht oft einen Streit vom Zaun.He often picks a quarrel. [Add to Longdo]
Er legte den Streit bei.He settles the quarrel. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
因縁をつける;因縁を付ける[いんねんをつける, innenwotsukeru] (exp,v1) to invent a pretext for a quarrel; to pick a fight [Add to Longdo]
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling [Add to Longdo]
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
兄弟喧嘩;兄弟げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between brothers [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]
兄妹喧嘩;兄妹げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between siblings [Add to Longdo]
血肉の争い[けつにくのあらそい, ketsunikunoarasoi] (exp) (id) family quarrel [Add to Longdo]
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
喧嘩の尻[けんかのしり, kenkanoshiri] (n) aftermath of a quarrel (failure) [Add to Longdo]
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation) [Add to Longdo]
喧嘩早い[けんかばやい, kenkabayai] (adj-i) quarrelsome [Add to Longdo]
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame [Add to Longdo]
言い合い;言合い[いいあい, iiai] (n) quarrel; dispute [Add to Longdo]
言い合う;言合う[いいあう, iiau] (v5u,vt) to quarrel [Add to Longdo]
言い争い;言争い[いいあらそい, iiarasoi] (n) a quarrel; argument [Add to Longdo]
言い争う;言争う[いいあらそう, iiarasou] (v5u,vt) to quarrel; to dispute [Add to Longdo]
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period [Add to Longdo]
口げんか(P);口喧嘩[くちげんか(P);くちけんか(口喧嘩), kuchigenka (P); kuchikenka ( kuchigenka )] (n,vs) quarrel; dispute; (P) [Add to Longdo]
口火[くちび, kuchibi] (n) fuse; spark plug; cause (of war); origin (of a quarrel); (P) [Add to Longdo]
口舌[くぜつ;こうぜつ, kuzetsu ; kouzetsu] (n,adj-no) talking recklessly; quarreling; quarrelling; curtain lecture; words; tongue [Add to Longdo]
口争い[くちあらそい, kuchiarasoi] (n,vs) quarreling; quarrelling [Add to Longdo]
口論[こうろん, kouron] (n,vs) dispute; quarrel; (P) [Add to Longdo]
骨肉の争い[こつにくのあらそい, kotsunikunoarasoi] (exp) (id) family quarrel [Add to Longdo]
採石[さいせき, saiseki] (n,vs) quarrying [Add to Longdo]
採石場[さいせきじょう, saisekijou] (n) quarry; stone pit [Add to Longdo]
擦れ合う[すれあう, sureau] (v5u,vi) to rub against; to chafe; to quarrel [Add to Longdo]
姉妹喧嘩;姉妹げんか[きょうだいげんか, kyoudaigenka] (n,vs) quarrel between sisters [Add to Longdo]
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel [Add to Longdo]
石切り[いしきり, ishikiri] (n) stone-cutting; quarrying; stone-cutter [Add to Longdo]
石切り場[いしきりば, ishikiriba] (n) quarry; stone pit [Add to Longdo]
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down [Add to Longdo]
切り石;切石[きりいし, kiriishi] (n) hewn stone; quarried stone; ashlar; flagstone [Add to Longdo]
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
争い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious [Add to Longdo]
争い怒る[あらそいいかる, arasoiikaru] (v5r) to be angry and quarrelsome [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] (n) dispute; quarrel; strike; (P) [Add to Longdo]
大喧嘩;大げんか[おおげんか, oogenka] (n,vs) quarrel; huge fight; big row [Add to Longdo]
痴話喧嘩;痴話げんか[ちわげんか, chiwagenka] (n) (See 夫婦喧嘩) lover's quarrel [Add to Longdo]
仲間喧嘩[なかまげんか, nakamagenka] (n) quarrel among friends; quarrel among ourselves (themselves) [Add to Longdo]
怒り上戸[おこりじょうご, okorijougo] (n) quarrelsome drinker [Add to Longdo]
内攻[ないこう, naikou] (n,vs) (1) (disease) settling in internal organs; (2) quarreling among companions; quarrelling among companions [Add to Longdo]
内輪喧嘩[うちわげんか, uchiwagenka] (n,vs) family quarrel; quarreling among themselves; quarrelling among themselves [Add to Longdo]
鼻突き合い[はなつきあい, hanatsukiai] (n) quarreling; quarrelling [Add to Longdo]
夫婦喧嘩;夫婦げんか[ふうふげんか, fuufugenka] (n) (See 痴話喧嘩) matrimonial quarrel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝架[quàn jià, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] to mediate in a quarrel; to urge end to stop a fight [Add to Longdo]
反目[fǎn mù, ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ, ] to quarrel; to fall out with sb [Add to Longdo]
[chǎo, ㄔㄠˇ, ] to quarrel; to make a noise; noisy; to disturb by making a noise [Add to Longdo]
吵嘴[chǎo zuǐ, ㄔㄠˇ ㄗㄨㄟˇ, ] to quarrel [Add to Longdo]
吵架[chǎo jià, ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, ] to quarrel; to have a row [Add to Longdo]
喜欢吵架[xǐ huān chǎo jià, ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] quarrelsome [Add to Longdo]
寻衅[xún xìn, ㄒㄩㄣˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] to pick a quarrel; to start a fight [Add to Longdo]
找事[zhǎo shì, ㄓㄠˇ ㄕˋ, ] to look for employment; to pick a quarrel [Add to Longdo]
找碴儿[zhǎo chá r, ㄓㄠˇ ㄔㄚˊ ㄖ˙, / ] to pick a quarrel; to find fault; nitpicking [Add to Longdo]
拌嘴[bàn zuǐ, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ, ] to bicker; to squabble; to quarrel [Add to Longdo]
拌嘴斗舌[bàn zuǐ dòu shé, ㄅㄢˋ ㄗㄨㄟˇ ㄉㄡˋ ㄕㄜˊ, / ] to quarrel [Add to Longdo]
招风惹草[zhāo fēng rě cǎo, ㄓㄠ ㄈㄥ ㄖㄜˇ ㄘㄠˇ, / ] lit. call the fire to burn the grass (成语 saw); to cause a quarrel by provocation; to stir up trouble [Add to Longdo]
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, / ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
采石场[cǎi shí chǎng, ㄘㄞˇ ㄕˊ ㄔㄤˇ, / ] stone pit; quarry [Add to Longdo]
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel [Add to Longdo]
翻嘴[fān zuǐ, ㄈㄢ ㄗㄨㄟˇ, ] to withdraw a remark; to quarrel [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] variant of 釁|衅; quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.) [Add to Longdo]
角口[jiǎo kǒu, ㄐㄧㄠˇ ㄎㄡˇ, ] to quarrel [Add to Longdo]
迿[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 迿] to be the first to begin a quarrel [Add to Longdo]
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, ] drunken fighting; to get drunk and quarrel [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, / ] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.) [Add to Longdo]
凿石场[záo shí chǎng, ㄗㄠˊ ㄕˊ ㄔㄤˇ, / ] rock quarry [Add to Longdo]
斗口齿[dòu kǒu chǐ, ㄉㄡˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] to quarrel; to bicker; glib repartee [Add to Longdo]
斗嘴[dòu zuǐ, ㄉㄡˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to quarrel; to bicker; glib repartee [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] to argue; to quarrel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top