ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarantine

K W AO1 R AH0 N T IY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarantine-, *quarantine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarantine(n) การกักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค, See also: การกักเรือหรือบุคค่ลหรอสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคติดต่อ, ระบบการป้องกันการแพร่
quarantine(vt) กักไว้, See also: แยกออก, ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, Syn. isolate, detain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarantine(ควอ'เรินทีน) vt., n. (การ) กักไว้ (อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่หลายของเชื้อโรค) , สถานที่กักกันดังกล่าว, แยกออก, ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, See also: quarantinable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quarantine(n) การกักกัน, การกักบริเวณ, การกักตัว
quarantine(vt) กักตัว, กักบริเวณ, กักกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarantine๑. การกักด่าน๒. ระยะเวลากักด่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quarantine๑. การกักด่าน๒. ระยะเวลากักด่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarantine periodระยะกักโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quarantine, Veterinaryการกักสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a biohazard quarantine area.นี่คือสถานกักกันเชื้อทางชีวะ Resident Evil: Apocalypse (2004)
So, we'll be monitoring 79 people, plus another 135 have chosen to remain in quarantine for the time being.ดังนั้น เราต้องคอยตรวจดู 79 คน รวมทั้งอีก 135 คนที่เลือก อยู่ในที่กักกัน ต่อไป Pilot (2004)
The-the quarantine doctors would have told me.หมอ หมอที่สถานกักกัน คงบอกฉันแล้ว Pilot (2004)
I know this guy. I was in quarantine with him.ฉันรู้จักคนคนนี้ ฉันถูกกักตัวร่วมกับเขา Pilot (2004)
Outside the quarantine zone, a new airborne pathogen has killed 27 people.นอกเขตกักกัน, เชื้อโรค. ชนิดใหม่ในอากาศฆ่าคนไปแล้ว 27 ราย V for Vendetta (2005)
Miss, we need to get rid of them under quarantine laws.คุณ เราต้องกำจัดมัน ภายใต้กฎหมายกักกันโรค Innocent Steps (2005)
The rest of us live in quarantine praying to find a cure.นี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
that tonight I have signed an executive order, initiating a military quarantine of New York City.และด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าในคืนนี้ .. ข้าพเจ้าได้ลงนามกฤษฏีกา ดำเนินการให้กองทัพดำเนินการกักกันโรคในนิวยอร์ก ซิตี้ I Am Legend (2007)
Dr. Neville has ordered local hospitals to stockpile antiviral drugs, and to begin preliminary quarantine protocol....ดร.เนวิล มีคำสั่งให้ รพ. ท้องถิ่น ตุนยาต้านเชื้อไวรัส I Am Legend (2007)
Safety protocol demands we call the Centers for Disease Control first, then we secure the body, quarantine this area, and move quickly to isolate and protect all exposed individuals.ตามขั้นตอนที่ปลอดภัยเราต้องโทรหาศูนย์ควมคุมโรคก่อน แล้วเราถึงจะจัดการศพ, จำกัดพื้นที่ และทำงานอย่างเร็วเพื่อแยกและป้องกันการถูกพิษ Page Turner (2008)
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้ Dead Space: Downfall (2008)
A spokesman released a statement ten minutes ago saying that the quarantine exercise will be for 24 hours...เขาแถลงการมาแล้ว เมื่อ 10 นาทีก่อน ว่ามีการการกักกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใน 24 ชัวโมงนี้... Day of the Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่านตรวจโรค[dān trūat rōk] (n, exp) EN: quarantine station
กักด่วน[kak dūan] (v) EN: quarantine ; confine for inspection  FR: mettre en quarantaine
การกักด่าน[kān kak dān] (n, exp) EN: quarantine  FR: quarantaine [ f ]
ธงเหลือง[thong leūang] (n, exp) EN: yellow flag ; yellow Jack ; quarantine flag

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUARANTINE K W AO1 R AH0 N T IY2 N
QUARANTINED K W AO1 R AH0 N T IY2 N D
QUARANTINED K W AO1 R AH0 N T AY2 N D
QUARANTINES K W AO1 R AH0 N T IY2 N Z
QUARANTINES K W AO1 R AH0 N T AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarantine (v) kwˈɒrəntiːn (k w o1 r @ n t ii n)
quarantined (v) kwˈɒrəntiːnd (k w o1 r @ n t ii n d)
quarantines (v) kwˈɒrəntiːnz (k w o1 r @ n t ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检疫[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] quarantine (inspection) #7,565 [Add to Longdo]
质检[zhì jiǎn, ㄓˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] quarantine (inspection) #14,549 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarantäne { f } | Quarantänen { pl } | unter Quarantäne stehen | unter Quarantäne stellen | über jdn. Quarantäne verhängenquarantine | quarantines | to be in quarantine | to put into quarantine | to put sb. under quarantine [Add to Longdo]
Quarantänebecken { n }quarantine tank; isolation tank; hospital tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遮断[しゃだん, shadan] (n, vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) #12,371 [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n, vs, adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) #14,210 [Add to Longdo]
カランティンサービス[karanteinsa-bisu] (n) { comp } quarantine service [Add to Longdo]
検疫[けんえき, ken'eki] (n, vs) quarantine; medical inspection; (P) [Add to Longdo]
検疫官[けんえきかん, ken'ekikan] (n) quarantine inspector [Add to Longdo]
検疫所[けんえきじょ;けんえきしょ, ken'ekijo ; ken'ekisho] (n) quarantine station [Add to Longdo]
交通遮断[こうつうしゃだん, koutsuushadan] (n) blockage; quarantine [Add to Longdo]
停船[ていせん, teisen] (n, vs) stopping a ship; detention; quarantine [Add to Longdo]
動物検査[どうぶつけんさ, doubutsukensa] (n) animal quarantine [Add to Longdo]
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top