ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put aside

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put aside-, *put aside*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put aside(phrv) วางไว้สักพัก, See also: วางไว้ก่อน ชั่วครู่, Syn. lay aside
put aside(phrv) ทำไม่ต่อเนื่อง, Syn. lay aside
put aside(phrv) ยุติ, See also: เลิก นิสัย, ความรู้สึก, Syn. lay aside
put aside(phrv) เก็บรักษา, See also: เก็บ เงิน, Syn. lay aside
put aside(phrv) สำรองไว้ (สินค้า), Syn. lay aside
put aside(phrv) (เลือก) ไม่สนใจ, Syn. put by, set aside

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
when she was a child in lithuania, her uncle used to tell a story about strange beings that came down from a disc and stole an ox which the village had put aside for roasting.นายเรียนภาษารัสเซียมาจาก J. C. Penney รึไง? ตอนเธอเป็นเด็ก อยู่ในลิทัวเนีย ลุงเธอเคยเล่าเรื่อง สิ่งมีชีวิตประหลาด - แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะ ทำตามฉัน สัญญาณ SatScram ส่งมาจากพื้นที่เป้าหมายครับ Spies Like Us (1985)
He put aside a little cash for you.เขาทิ้งเงินไว้ให้เธอนิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
When I became a man, I put aside my childish ways.เมื่อฉันกลายเป็นผู้ชาย, \ฉันวางข้างๆหนทางเหมือนเด็กของฉัน. Black Snake Moan (2006)
but you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้ Zod (2006)
Let's put aside our differences.แต่นิกิจะไม่... Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
I had to put aside the fact that my daughter was married to Wikus.ผมต้องรับความจริงที่ว่า ลูกสาวได้แต่งงานกับ Wikus District 9 (2009)
Put aside any trials that resulted in a conviction.เฮ้ มี 93 คดีภายในระยะเวลา 10 ปี Reckoner (2009)
I have decided to put aside my rage and sense of betrayal.ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่โกรธหรือรู้สึกถูกหักหลัง Would I Think of Suicide? (2009)
Where you put aside your differences, ไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นซักนิดหรอกนะ Comparative Religion (2009)
Spock, in this case do yourself a favor... put aside logic, do what feels right.สป็อค ในครั้งนี้ทำเพื่อตัวเองสักครั้ง เก็บเหตุผลไว้ แล้วทำตามใจ Star Trek (2009)
Put aside those victories in the Frobisher trial and against Ultima National Resources, this woman's more interested in God We Trust.ได้ิรับชัยชนะจากคดี Frobisher แล้วคดี Ultimate National Resourse ความเชื่อในพระเจ้าที่เรามีของผู้หญิงคนนี้มาก Your Secrets Are Safe (2010)
But let us put aside such matters, กระนั้นก็จงยกเรื่องพวกนั้นไว้ก่อน The Red Serpent (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put asideBill put aside a hundred dollars for his trip.
put asideHe put aside a few dollars each week.
put asideHe put aside the book.
put asideI have put aside one fourth of my salary for the last three years.
put asideI put aside the book I was reading.
put asideI want you to put aside the magazines, pamphlets and what not.
put asidePut aside all those which are useless.
put asidePut aside money for a rainy day.
put asideShe has a little money put aside.
put asideShe put aside a lot of money.
put asideShe put aside the sewing and stood up.
put asideYou'd better put aside some money for a rainy day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] put aside, put down; discard #434,011 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] (v1, vt) (1) to come near; to let someone approach; (2) to collect; to gather; to receive; (3) to add; (4) to put aside; (P) #17,656 [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]
片寄せる[かたよせる, katayoseru] (v1, vt) to push to one side; to put aside [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put aside
   v 1: stop using; "the children were told to put away their
      toys"; "the students put away their notebooks" [syn: {put
      away}, {put aside}]
   2: turn away from and put aside, perhaps temporarily; "it's time
     for you to put away childish things" [syn: {put away}, {put
     aside}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top