ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purline

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purline-, *purline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purline[N] หมอนรองหลังคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purline(เพอ'ลิน) n. แป

Japanese-English: EDICT Dictionary
母屋;身屋;身舎[もや;むや(母屋;身屋)(ok), moya ; muya ( omoya ; mi ya )(ok)] (n) (1) (See 母屋桁) purlin (structural beam in a roof); purline; (2) (See 母屋・おもや・1) main building (of a manor); (3) (See 寝殿造) central room (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
母屋桁[もやげた, moyageta] (n) purlin (structural beam in a roof); purline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Purlin \Pur"lin\, Purline \Pur"line\, n. [Etymol. uncertain.]
     (Arch.)
     In root construction, a horizontal member supported on the
     principals and supporting the common rafters.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top