Search result for

pummels

(73 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pummels-, *pummels*, pummel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pummels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pummels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pummel[VT] ตี, See also: ต่อย, ชก, Syn. beat, pound, trounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pummel(พัม'เมิล) vt. ตีหรือเฆี่ยนหรือต่อยหลาย ๆ ครั้ง. n. =pommel (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pummel(vt) ต่อย,ตี,ทุบ,รัว,บ้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pummeloส้มโอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Returning him was your idea, you're small and insignificant, and I'll pummel you if you don't.- นายเป็นคนต้นคิดเรื่องพาไปคืน, นายตัวเล็กดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆ, และถ้านายไม่ทำ ฉันจะอัดให้เละ. Ice Age (2002)
Watch Murphy Bivens' fists of fury pummel your best friends.ชมหมัดแห่งความโกรธของเมอร์ฟี่ บิฟเวน ต่อยเพื่อนสนิทนาย Charlie Bartlett (2007)
Okay, I got into a fight and got pummeled.ก็ได้ ฉันชกกับเค้ามา ฉันแพ้. The Machine Girl (2008)
Jay, where are you? I'm getting pummeled over here.เจ นายอยู่ไหน ฉันถูกรุม WarGames: The Dead Code (2008)
Or screwing with my sister or pummeling my girlfriend's kid brother.หรือยุ่งย่ามกับพี่สาวฉัน หรือตีน้องชายแฟนฉัน Friday Night Bites (2009)
That ski patrol dude pummeled you like it was his job.That ski patrol dude pummeled you like it was his job. Hot Tub Time Machine (2010)
So I get pummeled by six guys instead of one.So I get pummeled by six guys instead of one. Hot Tub Time Machine (2010)
That guy, that guy has pummeled you again and again.That guy, that guy has pummeled you again and again. Hot Tub Time Machine (2010)
Yeah, well, Lauryn ward never strung him up in a barn and pummeled him with a mallet like the little pint of piss Henley did.เหมือนอย่างนังระยำ เฮนลีย์คนนั้นทำเลย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
She's not gonna be around for everybody on this street to pummel, which means they would have taken their anger out on you.มิซซี๋ขาย และเธอก็ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้ว ไม่มีใครให้ระบายอารมณ์ นั่นหมายถึงพวกเขาจะเอามาลงที่นายแทน Down the Block There's a Riot (2010)
Pummelled, really.จริงๆคือถูกรุมกินโต๊ะ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
You're pummeling an opponent who isn't fighting back.คุณกำลังชกต่อย ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่สู้กลับ Fall from Grace (2011)
Make sure it's ok you pummeled her little baby bro?เพื่อให้มั่นใจว่าการที่คุณทำร้ายน้องชายมันโอเคงั้นเหรอ? The Reckoning (2011)
Atom's getting pummeled into the corner!อะตอมกำลังโดนต้อนเข้ามุม! Real Steel (2011)
Say that again, I pummel you.พูดอีกครั้ง ฉันจะตะบันหน้านาย Trapped (2012)
That's Pummel-ya Anderson.นั่นคือ เจ้าแม่ตบตี(พัมเมล) แอนเดอร์สัน The Doll in the Derby (2013)
Voyager 1 reported back to Earth that its detectors were being pummeled by more and more cosmic rays.ที่ตรวจจับของมันถูกกระหน่ำ โดยรังสีคอสมิกมากขึ้นและมากขึ้น จนแล้วเราไม่ทราบ Unafraid of the Dark (2014)
Now the roly-poly man, I point at him with pride.~ Ich habe ein Pummelchen, auf den ich mit Stolz zeige ~ Pillow Talk (1959)
He's my roly-poly man, I'm satisfied.~ Er ist mein Pummelchen, und ich bin zufrieden. Pillow Talk (1959)
Got a roly-poly baby, sweet as I can find.~ Ich habe ein Pummelchen, das so süß ist wie Apfelkuchen ~ Pillow Talk (1959)
He's just a roly-poly, that's only mine.~ Er ist halt ein Pummelchen, aber das bin ich auch ~ Pillow Talk (1959)
Oh, we'll all pitch in. I'll take care of the baby. Let me have it, dear.Und Sonnenschein mag ich am liebsten, denn sie ist pummelig und das Kleid stülpt sich nach außen und enthüllt ihre Rundlichkeit, mit der sie sich bewegt. Sleeping Beauty (1959)
Dismissing tall girls like Sophie as storks, Guillaume didn't try to justify his attraction to small, plump women.Indem er große Mädchen wie Sophie als Bohnenstangen behandelte, suchte Guillaume seine Vorliebe für kleine pummelige Frauen nicht weiter zu rechtfertigen. Suzanne's Career (1963)
Just write: "To Georgie,"a sweet, darling little boy of whom I am very fond of."Schreiben Sie: Für Georgie, das süße kleine Pummelchen, das ich so lieb habe. The Thrill of It All (1963)
Auf Wiedersehen, Puppchen.Auf Wiedersehen, Pummelchen. The Prisoner's Prisoner (1965)
- Dumpling!- Pummelchen! Harper (1966)
Oh, are you cold-hearted, dumpling?Oh, sind Sie kaltherzig, Pummelchen? Harper (1966)
- Hey, what's the trouble, dumpling?- He, was ist, Pummelchen? Harper (1966)
Don't try to do anything to me tonight, dumpling.Tun Sie mir nichts heute Nacht, Pummelchen. Harper (1966)
Some other time, dumpling.Ein anderes Mal, Pummelchen. Harper (1966)
Why is it you can only trust short, dumpy spies?Wieso kann man nur kleinen, pummeligen Spionen trauen? Guess Who Came to Dinner? (1968)
Move over!Steh auf, du kleines Pummelchen! Hour of the Wolf (1968)
ApIump, respectabIe-Iooking brunette.Eine pummelige, dunkelhaarige Bürgerliche. Two English Girls (1971)
Pudgy McCabe?Pummel McCabe? McCabe & Mrs. Miller (1971)
He used to be called "Pudgy" McCabe.Früher nannte man ihn "Pummel" McCabe. McCabe & Mrs. Miller (1971)
Why do they call him Pudgy?Warum nennt man ihn PummelMcCabe & Mrs. Miller (1971)
Pudgy McCabe?Pummel McCabe? McCabe & Mrs. Miller (1971)
I've got to hand it to you, Pudgy.Meinen Respekt, PummelMcCabe & Mrs. Miller (1971)
Were you ever called "Pudgy"?Wurden Sie mal "Pummel" genannt? McCabe & Mrs. Miller (1971)
I've been called plump. I've been called pudgy, and chubby. But I've never been called fat-arse.Man hat mich "Pummel", "dicke Nudel" und "Pudding" genannt, aber noch nie hat jemand zu mir gesagt "Fettarsch"! Avanti! (1972)
- Dry up, tubbo.Halt die Klappe, Pummelchen. Phantom of the Paradise (1974)
The fat one on the right.Jetzt die da rechts, die dicke Pummelige! L'important c'est d'aimer (1975)
... then there was the little dumpy one.Dann war da noch die kleine Pummelige. Picnic at Hanging Rock (1975)
That's because the... dumpy one was back a little.Das kommt, weil die Pummelige weiter hinten war. Picnic at Hanging Rock (1975)
[Male announcer] Well, hi there, fatties, and welcome to the Chub Club. The only TV show where we lose viewers by the ton.Willkommen im Pummel-Klub, der einzigen Sendung, bei der wir tonnenweise Zuschauer verlieren. Teresa Brewer (1977)
[Laughing] Well, chubbies, ready to lose a little lard?Seid ihr Pummelchen bereit, euch vom Fett zu trennen? Teresa Brewer (1977)
Bye, piggies.- Tschüss, ihr PummelPardon Mon Affaire, Too! (1977)
Mommy, you're plump.Mama, du bist pummelig. Tentacles (1977)
The Vice President and his plump wife.Der Vizepräsident und seine pummelige Frau. Capricorn One (1977)
I think it makes me look dumpy.Ich finde, es macht mich pummelig. Tootsie (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pummelIt's too bad but we got pummeled at the soccer match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะบัน[V] punch, See also: box, hit, bop, sock, pummel, pound, Syn. ชก, ต่อย, Example: เขาอยากจะตะบันหน้าเจ้านายที่หักเงินเดือนเขา
ชก[V] box, See also: punch, pummel, strike, smash, Syn. ต่อย, Example: นักมวยคนนี้ชกเก่งมาก ชนะทุกครั้งที่ขึ้นเวที
ชกต่อย[V] box, See also: punch, pummel, strike, smash, Syn. ต่อย, ชก, Example: คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMMEL    P AH1 M AH0 L
PUMMELED    P AH1 M AH0 L D
PUMMELING    P AH1 M AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pummel    (v) (p uh1 m @ l)
pummels    (v) (p uh1 m @ l z)
pummelled    (v) (p uh1 m @ l d)
pummelling    (v) (p uh1 m @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dicklich; rundlich; pummelig {adj}pudgy; podgy [Add to Longdo]
einschlagen auf | einschlagend | schlägt ein | schlug einto pummel; to pommel [Br.] | pummeling; pommelling | pummels; pommels | pummeled; pommeled [Add to Longdo]
prall; mollig; drall; pummelig {adj}plump [Add to Longdo]
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top