ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public opinion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public opinion-, *public opinion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public opinion(n) ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public opinionn. มติมหาชน, ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public opinionมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public opinionมติมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public opinionมติมหาชน [TU Subject Heading]
Public opinion pollsการสำรวจมติมหาชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So how was public opinion on the Dan and Serena front? Oh, well, ผลสำรวจความนิยมของลูกกับเซรีน่าเป็นไงบ้าง? The Dark Night (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
What happens to public opinion if he can't do that?จะเกิดอะไรขึ้นกับความคิดเห็นของประชาชน ถ้าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ Fix (2009)
I can and do influence public opinion dale is a traitor.ผมสามารถมีอิทธิพลเหนือ ความคิดเห็นของสาธารณชน เดลเป็นคนทรยศ A Bright New Day (2009)
Somebody who can help shape the public opinion before arguments even start.อืม คนที่อิทธิพลต่อ ความคิดของสาธารณะชน ก่อนเริ่มพิสูจน์ข้อเท็จจริง Doubt (2012)
When Robespierre used the astrolabe to turn French public opinion against the king, something-- something in him changed.เมื่อโรเบสเฟียสใช้แอสโทรลาเบ เพื่อเปลี่ยนความคิดของคนฝรั่งเศษ เพื่อต่อต้านจักรพรรดิ บางอย่าง บางอย่างในตัวเค้าเปลี่ยน We All Fall Down (2012)
Because public opinion wouldn't allow spending on space exploration.ไม่เห็นด้วยที่จะใช้จ่ายไปกับการสำรวจอวกาศ ในขณะที่พวกเขายังอดอยาก Interstellar (2014)
Public opinion started to go in EOM's favor.กระแสสังคมเริ่มเข้าข้าง สส.ออม The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
public opinionAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
public opinionHeed public opinion.
public opinionPublic opinion counts for much.
public opinionPublic opinion governs the president's decisions.
public opinionPublic opinion is opposed to the policy.
public opinionPublic opinion obliged him to retire.
public opinionPublic opinion plays a vital in the political realm.
public opinionPublic opinion polls are barometers of confidence in the government.
public opinionPublic opinion was strongly in favor of the project.
public opinionStatesmen should take account of public opinion.
public opinionStatesmen should take public opinion into account.
public opinionSuch an act will be judged at the bar of public opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชามติ(n) referendum, See also: public opinion, plebiscite, Syn. มติมหาชน, Example: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%, Thai Definition: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
มติมหาชน(n) public opinion, Syn. มติสาธารณชน, Example: มติมหาชนส่งผลให้เขาได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี, Thai Definition: ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การสำรวจประชามติ(n) public opinion survey

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจประชามติ[kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey  FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ]
มติมหาชน[mati mahāchon] (n, exp) EN: public opinion  FR: opinion publique [ f ]
มติสาธารณชน[mati sāthāranachon] (n, exp) EN: public opinion
ประชามติ[prachāmati] (n) EN: referendum ; public opinion ; plebiscite  FR: référendum [ m ] ; opinion publique [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舆论[yú lùn, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ, / 輿] public opinion, #4,506 [Add to Longdo]
民意[mín yì, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ, ] public opinion; popular will; public will, #9,654 [Add to Longdo]
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, ] public opinion; public announcement of verdict at a trial, #84,908 [Add to Longdo]
公众意见[gōng zhòng yì jiàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] public opinion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksbefragung { f }public opinion poll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックオピニオン[paburikkuopinion] (n) public opinion [Add to Longdo]
活字世論[かつじせろん, katsujiseron] (n) public opinion (sentiment) as reflected in the print media [Add to Longdo]
言論機関[げんろんきかん, genronkikan] (n) organ of public opinion [Add to Longdo]
公議[こうぎ, kougi] (n, vs) just view; public opinion [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
国論[こくろん, kokuron] (n) public opinion; (P) [Add to Longdo]
衆意[しゅうい, shuui] (n) public opinion [Add to Longdo]
衆評[しゅうひょう, shuuhyou] (n) public opinion [Add to Longdo]
衆論[しゅうろん, shuuron] (n) public opinion [Add to Longdo]
人の口[ひとのくち, hitonokuchi] (exp) (See 人の口には戸が立てられない) what people say; rumours; public opinion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 public opinion
   n 1: a belief or sentiment shared by most people; the voice of
      the people; "he asked for a poll of public opinion" [syn:
      {public opinion}, {popular opinion}, {opinion}, {vox
      populi}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top