ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proxy war

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proxy war-, *proxy war*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proxy warสงครามตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proxy war
   n 1: a war instigated by a major power that does not itself
      participate

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

proxy ( P R AA1 K S IY0) war ( W AO1 R)

 


  

 
proxy
 • ตัวแทน[Lex2]
 • อำนาจในการทำแทนผู้อื่น[Lex2]
 • หนังสือมอบฉันทะ[Lex2]
 • ผู้รับมอบฉันทะ[Lex2]
 • (พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies ###S. agency,deputy [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ [Nontri]
 • /P R AA1 K S IY0/ [CMU]
 • (n) /pr'ɒksiː/ [OALD]
war
 • สงคราม: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง [Lex2]
 • ระยะเวลาที่ทำสงคราม: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม [Lex2]
 • ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป[Lex2]
 • ทำสงคราม: ต่อสู้ [Lex2]
 • เป็น อยู่ คือ (คล้าย was ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม ###S. warfare,fight [Hope]
 • (n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ [Nontri]
 • (vi) ทำสงคราม,ต่อสู้,สู้รบ,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ทำศึก [Nontri]
 • /W AO1 R/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top