ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profaneness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profaneness-, *profaneness*, profanenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
profaneness(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profaneness (n) prˈəfˈɛɪn-nəs (p r @1 f ei1 n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltlichkeit { f }profaneness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profaneness \Pro*fane"ness\, n.
   The quality or state of being profane; especially, the use of
   profane language.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profaneness
   n 1: an attitude of irreverence or contempt for a divinity
   2: unholiness by virtue of being profane [syn: {profaneness},
     {unsanctification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top